Muddring

Planerar du att anlägga en brygga eller behöver du tömma en damm eller sjö på vatten? Muddring innebär att flytta massor under vatten och görs bland annat för att fördjupa kanaler, utöka hamnar och förbereda havsbotten inför brobyggen. Muddring görs även för att gräva bort och avlägsna förorenade segment från sjö- eller havsbotten.

49 Muddring hittade.

Fler sökresultat

AL Bygg och Marin AB

EKFATSGATAN 3, 11757, Stockholm

Inga anmärkningar

Philip Mattsson Bygg & Betong AB

ÄNGDALAVÄGEN 6 -0B, 23634, Höllviken

Inga anmärkningar

O Eriksson Kran & Lyfttjänst AB

GRANSÄTERSGATAN 64, 76160, Norrtälje

Inga anmärkningar

Sjömaskiner Katrineberg AB

KATRINEBERG 1, 13791, Västerhaninge

Inga anmärkningar

A.H Consult AB

DRÖMME 261, 89395, Sidensjö

Inga anmärkningar

Sjöfartsbolaget Sverige AB

FÄJÖ 79, 37194, Lyckeby

Inga anmärkningar

WelderOne AB

LOTSVÄGEN 1, 30290, Halmstad

Inga anmärkningar

Törnros Fastigheter AB

SJÖVÄGEN 14, 16955, Solna

Inga anmärkningar

R12 Entreprenad AB

SLAGGVÄGEN 8 2TR, 16868, Bromma

Inga anmärkningar

Savoy Land & Sjöentreprenad AB

HAMNGATAN 9, 47121, Skärhamn

Inga anmärkningar

Stockholms Vattenentreprenader AB

BOX 1129, 26222, Ängelholm

Inga anmärkningar

Keussen Holding AB

VÄSTRA RYDSVÄGEN 122, 19631, Kungsängen

Inga anmärkningar

Hitta rätt Muddring

Vid muddring brukar följande moment ingå:

 • Grävmuddring. Grävmuddring, även kallad mekanisk muddring, innebär att man med hjälp av en skopa lossar och lyfter bort sediment från botten för att sedan placera det på en pråm eller lastbil för bortforsling.
 • Sugmuddring. Vid sugmuddring, även kallad hydraulisk muddring, använder man en särskild maskin för att suga upp sedimentet från botten för att sedan lassa det på en pråm för bortforsling. Ofta kombinerar man grävmuddring med sugmuddring för att mer effektivt kunna lossa hårt sittande segment från botten, men sugmuddring kan även utföras enskilt, exempelvis för slamsugning.
 • Frysmuddring. Frysmuddring görs genom att plattor med cirkulerande köldmedium fryser sedimentet som ska lossas. När sedimentet är fryst kan det lyftas upp och lastas på en pråm för bortforsling. Frysmuddring är en relativt ny muddringsteknik som ofta används vid bortforsling av förorenat sediment.

För privatpersoner kan det bli aktuellt med muddring vid anläggning av en mindre bro eller vid bryggbyggen, alternativt vid andra typer av sjönära arbeten, som vassklippning. Ett muddringsföretag kan även hjälpa till med pålning då de har stor kunskap om vilken sorts sjö- eller havsbotten som kräver vilken åtgärd. All typ av vattenverksamhet kräver tillstånd från länsstyrelsen. Exempel på sådana arbeten:

 • Bygga en pir
 • Bygga en brygga
 • All sorts muddring

Ibland krävs både tillstånd för vattenverksamheten och en stranddispens. Stranddispensen handläggs vanligtvis av kommunen. Innan du anlitar ett företag som ska muddra är det alltså bra att söka tillstånd och ta reda på vilka regler som gäller där just du bor.

Bygga brygga – viktigt att tänka på

Om du äger ett hus med sjö- eller havstomt och vill bygga en brygga för enskilt bruk, krävs vanligtvis inte något bygglov. Däremot behöver du nästan alltid en strandskyddsdispens för att få bygga på platsen. Innan du börjar bygga och ansöka om strandskyddsdispens är det bra att kontrollera om det finns några allmänna och enskilda intressen för platsen där du vill bygga. Det kan exempelvis handla om:

 • Vattenmiljön. Vissa havs- och sjönära områden har flera fridlysta djurarter, då får man i regel inte bygga där.
 • Fiskar, alger och fåglar. Om bygget påverkar fiskarnas, fåglarnas och algernas miljö negativt kan det vara förbjudet att bygga på platsen.
 • Kulturlämningar. Om det finns kulturlämningar i närheten av platsen där du vill bygga kan det bli svårt att få tillstånd till att bygga.
 • Landskapsbilden. Det finns många restriktioner nära hav och sjö eftersom man vill bevara naturens utseende. Om bryggan kommer påverka landskapsbilden mycket kan det bli svårt att få tillstånd att bygga på platsen.

Det lättaste är att kontakta länsstyrelsen där du bor för att få reda på de lokala restriktionerna. Om du får tillstånd till att bygga en brygga behöver du bestämma vilken sorts brygga som passar bäst. Det handlar inte bara om själva utseendet utan även om vilken brygga som är mest lämpad. Det är viktigt att ta hänsyn till sjö- eller havsbotten. En flytbrygga har exempelvis inte kontakt med botten på samma sätt som en pålad brygga. Olika bryggtyper påverkar den omgivande miljön på olika sätt:

 • Pålad brygga. En traditionell brygga som hålls uppe med pålar som slagits ner i botten. En nackdel med pålade bryggor är att infästningen grumlar vattenmiljön och orsakar dålig sikt under en tid framöver. Även hamrandet när man slår ner pålarna har visat sig göra fiskarna avtrubbade och göra det svårare för dem att undvika rovfiskar.
 • Flytbrygga. Flytbryggor är fast förankrade i botten och nackdelen med dessa är att ankaret, som bryggorna normalt är fästa i, kan orsaka grumling och skador på växtligheten när de släpas på botten.
 • Stenkista. En brygga som byggs som en ram som fylls med sten för att bilda en stabil och tung kloss som blir som ett trädäck. Liknande nackdelar uppstår vid byggandet av stenkista, vattenmiljön grumlas och bygget kan skada växtligheten.

Vad är muddring?

Muddring är en vanlig metod för att öka djupet runt bryggan. Även muddring kan orsaka långvariga effekter på vattenmiljön. Det bästa är att anlita ett muddringsföretag, då får du råd om vilket alternativ som är bäst inför ditt bygge.

Anlita muddringsföretag

Det är svårt att muddra själv eftersom det innebär att du måste arbeta i ett vattenområde. Med andra ord måste du äga vattenområdet eller ha fastighetsägarens tillstånd. Ett muddringsföretag är betydligt bättre när du ska gräva bort eller flytta något i vatten. De som arbetar på företaget har både erfarenhet och utbildning och de rätta maskinerna. Men innan du anlitar ett muddringsföretag bör du kontrollera vissa saker:

 • F-skatt. Kontrollera att muddringsföretaget har F-skatt, det betyder att företaget är registrerat hos Skatteverket.
 • Anmärkningar. Hos Kronofogden kan du kontrollera om företaget har några tidigare betalningsanmärkningar eller har gått i konkurs.
 • Svarta listan. Kontrollera att företaget inte finns med på Råd & Röns Svarta lista (företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvister).
 • Försäkringar. Företaget bör ha vissa försäkringar, bland annat en allrisk- och ansvarsförsäkring.
 • Referenser. Ett bra sätt att bilda dig en uppfattning om företaget är att begära referenser samt läsa omdömen om tidigare uppdrag.
 • Avtal. När du hittat ett muddringsföretag du vill anlita bör du vara noggrann med att skriva ett avtal som tydligt talar om vad som ska ingå. Här ska bland annat prisuppgifter, sluttid, projektets omfattning (exakt vad som ska göras) samt vad som inte ingår tydligt finnas med.

Använd vår offerttjänst när du behöver hjälp av ett muddringsföretag. Kanske behöver du hjälp med pålning i Stenungsund eller slamsugning i Gagnef? Oavsett var i landet du befinner dig har vi experter som kan hjälpa dig. Det är helt gratis att skicka in en offertförfrågan. Det enda du behöver göra är att jämföra offerter och välja en som känns bra.