Uppvärmning av poolen

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En pool på Mallorca behöver sällan vara uppvärmd eftersom man hellre vill ta sig ett svalkande dopp än ett varmt. Men för poolägare i Sverige är uppvärmning viktigt, annars riskerar poolen att stå oanvänd. Sommaren för ju inte alltid med sig 30 graders värme och solsken. Här går vi igenom olika uppvärmningsalternativ.

Olika uppvärmningsalternativ

Många poolägare väljer att köpa en poolvärmepump, vilket är ett bra alternativ då pumpen effektivt värmer upp vattnet i poolen. Men det går även att koppla husets befintliga värmesystem till poolen, till exempel bergvärmepumpen. Det är dock inte säkert att det blir billigare att använda bergvärmepumpen än att köpa en poolvärmepump. En separat poolvärmepump och de tillbehör som krävs för att koppla ihop bergvärmepumpen med poolen kostar i slutändan ungefär lika mycket.

Skillnader mellan poolvärmepump och bergvärmepump:

 PoolvärmepumpBergvärmepump
Kostnad för materialMellan 10 000 och 25 000 kronor. Priset varierar en del beroende på kvalitet och dimension.Det krävs en större värmeväxlare om bergvärmepumpen ska kopplas samman med poolen, samt poolstyrning av pumpen. Slutsumman blir likvärdig den för poolvärmepumpen.
InstallationEn enkel installation.Komplicerad installation eftersom man många gånger behöver borra ännu djupare för att värmen ska räcka även till att värma upp poolen. Poolstyrningen är komplicerad att installera och kostnaden för installationen är högre än för poolvärmepumpen.
LivslängdVanligtvis håller poolvärmepumpen i över 10 år.Vanligtvis håller bergvärmepumpen i 15 – 20 år.

Andra uppvärmningsalternativ till poolen:

  • Värmeväxlare. En apparat som överför värme från en vätska eller gas till en annan. Det finns fyra typer av värmeväxlare: motflödes, medflödes, korsflödes och växelflödes. I en motflödesvärmeväxlare strömmar det varma mediet i motsatt riktning från det kalla. Den här värmeväxlaren är effektiv eftersom den överför i stort sett all värmeenergi från en sida till en annan.
  • Elvärmare. Elvärmare, kallas även för poolvärmare, fungerar i stort sett som en poolvärmepump men med en stor skillnad – energiförbrukningen. Elvärmaren värmer upp kallt vatten med hjälp av elenergi. Poolvärmepumpen å andra sidan använder sig av utomhusluften för att värma poolen.
  • Solvärme. Det finns flera typer av solvärmesystem för att värma poolen, bland annat i form av långa vattenslingor som läggs på taket, eller solpaneler. Solvärme är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning men det är svårt att bestämma temperatur om du väljer vattenslingor. Väljer du solceller som uppvärmning kan du välja temperatur eftersom solenergin då omvandlas till el.

Poolvärmepumpar

Det finns en ny teknik inom poolvärmepumpar som kallas inverter. Den nya tekniken använder poolens värmepump på ett effektivare sätt eftersom uppvärmningen sker gradvis. Inverter ger även tystare drift. Den mer traditionella tekniken för värmepumpar till pool är inte att uppvärmningen sker gradvis utan värmen är antingen av eller på (on/off). Antingen används pumpen eller så är den avstängd. Fördelen med den tekniken är att vattnet snabbt och effektivt värms upp. När pumpen sätts på under våren går det alltså snabbt att komma upp i önskad temperatur. Nackdelen är att det inte går att endast värma upp vattnet lite (till exempel om vattnet har blivit något svalare). Med invert-tekniken går det att värma upp vattnet gradvis, vilket ökar energieffektiviteten.

Invertpumpar har alltså en del fördelar gentemot den klassiska on/off-tekniken, men priset är högre.

Vanliga frågor och svar

Det går att värma upp poolen med en poolvärmepump, med husets befintliga bergvärmepump, med en värmeväxlare, en elvärmare eller genom solvärme.

Det finns en ny typ av värmepumpar till pool med en så kallad inverter-teknik. Den värmer upp vattnet gradvis (vilket är fördelaktigt om du endast vill höja med en grad).

Om poolen används för motionssim bör vattentemperaturen inte överstiga 28 – 29 grader.

Relaterade artiklar