Poolguard

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Poolguard är ett poolskydd som är tillverkat av armerad PVC-belagd polyamidväv. Materialet är slitstarkt och har tvärgående vanstag i aluminium för ökad hållbarhet. Lär dig mer om poolguardens egenskaper.

Hållbart och säkert

Poolguard ser ut som ett vanligt poolskydd men har flera unika egenskaper. Dels är det väldigt hållbart och klarar av vikten från såväl ett barn som en vuxen, dels minskar konstruktionen risk för att någon ska klämma sig eftersom poolguard består av ett enda stycke som fästs längsmed poolens kanter. Poolguard, till skillnad från andra poolskydd, ligger inte i kontakt med vattnet utan hänger cirka 15 centimeter ovanför. Skyddet smälter in bra i omgivningen och drar ingen större uppmärksamhet till sig. Poolguard är framtagen främst för rektangulära pooler.

Poolguard är idag det enda poolskyddet i Sverige som Boverket och Sitac (ett dotterbolag till Sveriges provnings- och forskningsinstitut) har godkänt. Det innebär att poolguard uppfyller de säkerhets- och funktionskrav som Boverket och Sitac ställer. Eftersom poolguarden använder poolens befintliga cirkulationspump för att öppnas och stängas krävs ingen el.

Öppning och stängning

Ett poolskydd ska vara enkelt att använda även om du bara ska ta ett snabbt dopp i poolen. Poolguard veckas vid stängning och tar därför ingen större plats. När skyddet är hopvecklat ligger det vid poolens ena ände. Poolskyddet låses med en tillhörande säkerhetsnyckel och genom ett vred. För att barnsäkra låset använder man en spärrhake som finns på poolens kortsida. Efter att man låst tar man bort handtagsnyckeln vid själva öppningsautomatiken.

En fördel med att använda just poolguard är att öppningsmekaniken använder poolens vanliga cirkulationspump för att automatiskt öppnas och stängas. Du behöver alltså varken handkraft eller el för dra på och av skyddet.

Isolerande egenskaper

Poolskyddet är inte bara till för att förhindra drunkningsolyckor utan också för att värmen i vattnet ska bevaras. De flesta poolägare i Sverige har en värmepump som håller vattnet varmt. För att värmen i vattnet inte ska stiga och försvinna i luften fungerar poolöverdraget även som ett isolerande täcke. Alla poolskydd har inte lika bra isolerande egenskaper. Poolguarden täcker hela poolen och materialet är dessutom isolerande. Avdunstningen i vattnet minskar på så vis och driftkostnaderna blir lägre. En anledning till att poolguard har bra isolerande egenskaper, förutom att täcket är tillverkat av isolerande material, är att den ligger 15 centimeter ovanför vattnet. Den bildar på så vis en isolerande luftspalt.

Rent och fräscht

Poolguarden är ett poolskydd som både isolerar och förhindrar vattenavdunstning. Dessutom håller skyddet poolvattnet rent och fräscht. Det är helt täppt och därför kan vare sig kvistar, löv eller insekter trilla ner i poolen. Poolguard har små dräneringshål där regnvatten kan passera, på så vis undviks vattenpölar.

Vanliga frågor och svar

Poolguard är ett populärt poolskydd i Sverige som består av en PVC-belagd polyamidväv med inbyggda aluminiumskenor.

Poolguarden fästs i poolens kanter och den öppnas och stängs med hjälp av poolens cirkulationspump.

Poolguard är ett säkert poolskydd som klarar av vikten från både barn och vuxna. Poolskyddet har även isolerande egenskaper vilket minskar uppvärmningskostnaderna.

En poolguard för en pool i standardstorlek (4 x 8 meter) kostar cirka 25 000 kronor (manuell) och från 44 000 kronor (automatisk).