Glasfiberpool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Glasfiber är ett vanligt material inom pooltillverkning. Materialet tillverkas av glas som smälts och formas till långsmala fibrer. Det är starkt och segt vilket gör det lämpligt till pooler. Glasfiberpooler är förhållandevis billiga. Lär dig mer om glasfiberpooler, materialets för- och nackdelar och varför du bör välja den här pooltypen.

Gjutet i ett stycke

En stor fördel med glasfiberpooler är att de är gjutna i ett och samma stycke. Det gör det enkelt att montera poolen och få den badklar. Eftersom poolen är i ett enda stycke saknar den skarvar, vilket minimerar risken för läckage. Glasfiberpooler är ofta prisvärda, det går att hitta pooler från cirka 20 000 kronor och uppåt. Det tillkommer en del kostnader eftersom det behövs någon typ av isolering då poolen i sig inte har någon isolerande effekt.

Det finns vissa nackdelar med glasfiberpooler:

 • Missfärgningar. Köper du en billigare variant kan den snabbt bli missfärgad. Eftersom glasfiberpoolen är gjuten och klar går det inte att byta själva ytan, till skillnad från en linerpool där du kan byta liner om den gamla blivit ful.
 • Blåsbildning och böldpest. Glasfiber- och andra plastpooler kan lättare utsättas för böldpest, det innebär att vatten tränger in i glasfibern. Då bildas en gas bildas som sväller och orsakar bubblor. Det kan hända om ytskiktet är för tunt eller blivit skadat på något ställe. Dyrare och mer kvalitativa modeller har inte lika ofta problem med böldpest, eller osmos som det heter egentligen.

Glasfiber, polyester och vinylester

Glasfiberpooler är vanligtvis tillverkade av glasfiber och plast. Glasfiber framställs genom att glas smälts och formas till fibrer med en armeringsliknande struktur. Tjockleken på fibrerna är mellan 0,001 och 0,1 millimeter. Materialet är mycket starkt och segt men kombineras oftast med något annat material för att bli ännu mer beständigt, vanligtvis någon form av plast. Plasten som används till glasfiberpooler är i regel:

 • Polyester. Till pooler kombineras ofta glasfiber med omättad polyester (ett slags härdplast bestående av starkt sammanflätade molekyler).
 • Vinylester. Liknar polyester men har en högre hållfasthet samt är mer resistent mot kemikalier.

Till pooltillverkning används en så kallad glasfibermatta, vilket är en ”matta” bestående av huggna fibrer som ligger kors och tvärs och som är tätt sammanpressade. Glasfiberväven är framtagen av långa och obrutna trådar vilket ger en hög brottstyrka (den belastning trådarna klarar). Glasfiberväven fungerar som armering till plasten. Polyestern å andra sidan ser till att binda samman fibrerna med intilliggande material. Vid pooltillverkning kombineras flera skikt av material för att skapa en tät och hållbar produkt.

Skötsel och underhåll av glasfiberpooler

Glasfiberpooler är enkla att underhålla tack vare den hårda ytan utan skarvar. Ytan motverkar algbildning och det är dessutom möjligt att polera polens yta för att behålla det nya utseendet i flera år.

Hur mycket underhåll och skötsel poolen behöver beror på flera saker, bland annat:

 • Närliggande träd och buskar. Om det finns träd och buskar intill poolen kommer den snabbt bli nedskräpad av fallande löv, grenar och insekter. Vattnet blir snart ohygieniskt. Ett sätt att slippa städa är att täcka över poolen med ett poolöverdrag när den inte används. Helst bör poolen inte anläggas där det står träd och buskar.
 • Metallnivåer. Fläckar kan uppstå i poolen på grund av för höga metallnivåer i vattnet. Du ser enkelt vilken metall som har för höga nivåer: rödbruna fläckar (järn), blågröna fläckar (koppar) och grå fläckar (magnesium).
 • Dålig cirkulation. Det är viktigt att poolfiltret körs och används eftersom vattnet och kemikalierna cirkulerar bättre. Stillastående vatten blir snart ofräscht.
 • Kemikalienivåer. Det är viktigt att kontrollera vattnets pH-värde, det ska ligga mellan 7,2 och 7,6 medan alkaliniteten bör ligga på mellan 100 och 150 ppm (miljondelar). Klorhalten ska vara 3,0 ppm. Är nivåerna ojämna kan vattnet bli missfärgat och lukta illa.

Montera glasfiberpool – så går det till

 1. Grävning. Först ska marken där poolen ska stå grävas ur, gropen ska vara 0,5 till 0,8 meter bredare än poolen. Kom ihåg att kontrollera grundvattennivån där du bor eftersom det påverkar grävarbetet. Om grundvattennivån är hög på tomten krävs dränering runt poolen.
 2. Betong. Efter att gropen är förberedd och eventuellt dränerad ska en betongplatta gjutas i botten. 15 centimeter i tjocklek är tillräckligt. Gjut plattan i samma storlek som poolens yttre överkant.
 3. Frigolit. Ovanpå betongplattan ska en hård frigolit läggas.
 4. Poolplacering. Ställ sedan poolkarossen på plats ovanpå frigoliten och häll i cirka 20 – 25 centimeter vatten. Då står poolen stabilt.
 5. Fyll i mellanrummet. Eftersom gropen är större än poolen ska det nu fyllas i med murbruk i utrymmet som bildas mellan pool och mark. Murbruket är en blandning av sand och cement (andel 4:1). Fyll murbruket tills det är i samma nivå som vattnet i poolen. Fortsätt sedan att fylla på med mer vatten i poolen och varva med murbruk. När du fyller i murbruket är det viktigt att vattnet i poolen är något högre än murbruket, då anpassas murbruket till poolens form.
Hitta en expert som kan montera och bygga glasfiberpool

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 377 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Så bra isolerar olika poolstommar

Jämförelse över olika poolstommars isolerande egenskap samt prisklasser:

Poolmaterial (stomme)U-värde (hur bra materialet isolerar – ju lägre värde, desto bättre)Livslängd (år)YtskiktPris för stomme, trappa och liner
Trä> 1 W/m2 °C20Liner110 000 kronor
Glasfiber> 1 W/m2 °C20 – 30Gelcoat220 000 kronor
Stål> 1 W/m2 °C25Liner131 000 kronor
Lecablock0,18 W/m2 °C> 50Liner147 000 kronor
Thermopool0,29 W/m2 °C> 50Liner126 000 kronor

Vanliga frågor och svar

Först måste ett hål i marken grävas där poolen ska ställas. Gropen ska vara något större än poolen så att det finns utrymme till att fylla med murbruk. Monteringsbeskrivning finns i texten.

Ja, det finns varianter som är till för att placeras ovan mark.

En glasfiberpool kan hålla i cirka 30 år, ibland ännu längre.

Nej, eftersom glasfiberpooler i regel inte är självbärande.

De är lättskötta tack vare sin hårda yta. En annan fördel är att glasfiberpooler levereras i ett färdiggjutet stycke, helt utan skarvar, vilket minskar risken för läckage. Glasfiberpooler finns i många prisklasser, från ungefär 20 000 kronor och uppåt.

Relaterade artiklar