Kemikalier i poolen

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

För att slippa byta ut vattnet i poolen och istället använda samma vatten under lång tid, behöver du tillsätta olika typer av kemikalier. I rätt mängd hjälper kemikalierna till att rena poolen och förhindra algväxt. Lär dig mer om hur du håller vattnet fräscht, vilka kemikalier som vanligtvis används och i vilken mängd.

Klor

De kemikalier som används i pooler och spabad är klor, algmedel och flockningsmedel samt olika typer av rengöringsmedel. Det vanligaste poolmedlet är klor, det används även i stora badhus eftersom det är ett effektivt sätt att rena poolvatten. Klor finns att köpa som både pulver och puckar som doseras per dag eller vecka. Klorvärdet i en pool ska ligga mellan 1 – 2 ppm (parts per million), i fritt klor (den del av kloret som fortfarande är aktivt och som inte bundits av smuts). Förutom vanligt klor finns det även sammansättningar med klor och inbyggt algmedel, flockningsmedel och klorstabilisator. Fördelen med en kombinerad klorpuck är att alla de viktiga rengöringsmedlen tillsätts samtidigt i rätt mängd och på ett enkelt sätt.

Det finns även något som kallas för chockklor, det är klor i granulerad form. Den typen av klor är starkare och används i pooler där vattnet är mycket smutsigt, till exempel om det finns algbildning eller när poolen behöver säsongsstädas. Det är viktigt att vattnet cirkulerar under tiden som chockkloret verkar. Efter ett dygn har smuts börjat lossna och kan avlägsnas med till exempel en bottensug.

Olika klortyper att tillsätta i poolen:

 • Lågverkansklor. Består av 90 % aktivt klor och levereras i 200 gramstabletter (puckar). De löser upp sig långsamt och fungerar bra i utomhuspooler. 1 tablett per 25 – 40 m3tillsätts var 5 – 7 dag och placeras i bräddavloppets korg.
 • Multiklor. Består av 80 % aktivt klor och levereras i 200 gramstabletter. De löser upp sig långsamt och innehåller dessutom algmedel och flockningsmedel. Ska endast användas i utomhuspooler. En tablett per 25 – 40 m3 tillsätts var 5 – 7 dag och placeras i bräddavloppets korg.
 • Aktionchock. Består av 65 – 70 % aktivt klor och levereras som ett snabblösligt granulat (pulver) vid chockklorering. Medlet används framförallt när poolens vatten är väldigt smutsigt eller inför vintersäsong och sommarsäsong. Aktionchock är effektivt och fungerar bra när poolen är grumlig eller fått påväxt av alger. Poolen ska inte täckas över när aktionchock har tillsatts, låt det först gå en timme. Annars finns risk att kloret skadar överdraget.  200 g/10 m3 tillsätts i bräddavloppet (en viss mängd placeras där, resterande mängd sprids ut i poolen). Ett tips är att först lösa upp granulatet i en hink med varmvatten.
 • Dagsklor. Består av 65 – 70 % aktivt klor och levereras i 20 gramstabletter. De fungerar bra i både inomhus- och utomhuspooler. 1 – 2 tabletter tillsätts till 10 m3 varannan dag och placeras i bräddavloppet, alternativt i en flytande fördelare.
 • Snabbklor. Består av 56 % aktivt klor, är pH-neutralt och levereras som ett klorgranulat (pulver). Snabbklor används framförallt till utomhuspooler och särskilt mindre poolstorlekar. 30 – 45 gram tillsätts till 10 kbm varannan dag och doseras direkt i bräddavloppet, alternativt sprids noggrant direkt i poolvattnet.

Algmedel och flockningsmedel

Algtillväxt i poolen är inte särskilt ovanligt. Alger lever i vatten och saknar både blad, rötter och frön. Även om alger är viktiga för syrebildningen på planeten kan de orsaka problem om de börjar växa i poolen. Alger lever nämligen i symbios med svampar och kan skapa föroreningar i poolen. Men med ett algmedel och ett flockningsmedel (och klor) kan poolen snabbt rengöras från eventuell algpåväxt. Ofta får poolägare problem med alger under sommaren då vattnet är varmare, det är därför bra att kontrollera färgen i vattnet. Går det mot grönt eller om vattnet är grumligt kan det vara ett tecken på alger. Algmedlet renar poolens vatten medan flockningsmedlet gör att smutspartiklar i poolen klumpar ihop sig till större partiklar som sedan faller till botten varpå de kan sugas upp med en bottensug.

Justerande kemikalier

Förutom klor och alghämmande medel finns det även kemikalier med justerande effekt, till exempel medel för att antingen sänka eller höja pH-värdet, alkaniteten och kalkhalten.

 • Sänk pH-värdet. Vid för höga pH-nivåer (högre än 7,6) tillsätts ett surt pulver som stabiliserar nivåerna. 100 gram per 10 m3 tillsätts i en stor hink med varmvatten. När pulvret lösts upp i vattnet kan det tillsättas till bräddavloppet med cirkulation, alternativt kan det spridas direkt i poolvattnet.
 • Höj pH-värdet. Vid för låga pH-nivåer (lägre än 7,2) tillsätts ett alkaliskt pulver som stabiliserar nivåerna. 100 gram per 10 m3 tillsätts för att höja pH-värdet med 0,1 pH-enhet. Pulvret ska lösas upp i en hink med varmvatten innan det tillsätts till bräddavloppet eller direkt i poolvattnet.
 • Höj alkanitet. Alkanitet är ett mått på hur bra vattnet tål vätejoner utan att pH-värdet sänks för mycket. Alkanitet i poolen ska helst ligga på 80 – 120 ppm. 180 gram per 10 m3 innebär en höjning med 10 ppm. Pulvret ska blandas i en hink med varmvatten och sedan tillsättas i bräddavloppet, alternativt spridas ut direkt i poolvattnet.

Andra kemikalier

Behöver man reducera klorhalten i poolen eller fälla ut järn, finns det andra typer av kemikalier att använda.

 • Flockningsmedel. Om vattnet innehåller mycket mineraler och järn kan ett vanligt flockningsmedel användas. 400 gram flockningsmedel per 10 m3 tillsätts till poolvattnet. Se först till att vattennivån är maximal samt att poolens pH-värde är balanserat. Innan flockningsmedlet tillsätts ska poolen chockkloreras och stå ett dygn. Lös sedan upp flockningsmedlet i en hink med varmvatten, stäng av poolens reningsverk och häll lösningen i vattnet. Låt sedan poolen stå ett dygn till. De bundna och ”flockade” partiklarna faller till botten där de enkelt fångas upp av bottensugen.
 • Super-Flock. Ett medel som fäller ut och binder järn, vilket gör partiklarna enklare att fånga upp med bottensug. Super-Flock skapar även en bättre filtrering i sandfilter eftersom medlet gör att små partiklar som vanligtvis hade passerat sandfiltret istället kan fångas upp. 1 kudde (dosering) tillsätts 1 – 2 gånger i månaden för att vattnet ska bli klart.
 • Klorbalans. För att inte vanligt dagsklor ska brytas ner för snabbt av solen UV-strålar används klorbalans. 300 – 500 gram per 10 m3 tillsätts, dock endast i nytt vatten.
 • Antiklor. Efter en chockklorering är det vanligt att klorhalten stiger. Antiklor är ett medel som sänker klorhalten. 18 gram per 10 m3 tillsätts per ppm som ska tas bort.

Förvara kemikalier på rätt sätt

För att kemikalierna ska hålla så länge som möjligt och ge önskad effekt måste de förvaras på rätt sätt. I sin koncentrerade form är poolkemikalier frätande och hälsofarliga och ska därför alltid förvaras utom räckhåll för barn. Se till att försluta förpackningarna ordentligt och förvara dem på en sval och mörk plats.

Vanliga frågor och svar

Vanligtvis används klor, flockningsmedel och algmedel. Det finns även pH-höjande/-sänkande kemikalier samt kemikalier som reglerar klorhalten.

För att sänka pH-värdet tillsätts ett surt pulver och för att höja pH-värdet tillsätts ett alkaliskt pulver.

Du får bort klor i poolen med klor, flockningsmedel och algmedel.

Relaterade artiklar