Stålpool

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Stålpooler är tillverkade av förzinkad eller rostfri plåt, varav den sistnämnda är dyrare. Stålpoolen har många likheter med träpoolen. Båda är till exempel enkla att montera och klarar av rörelser i marken. Lär dig mer om stålpoolens egenskaper.

Stål – ett hållbart material

Stålpooler tillverkas av antingen förzinkad eller rostfri plåt. Bägge alternativen är hållbara, även om den rostfria plåten är mer väderbeständig. Stål är en metallegering bestående av järn och kol. Materialet används mycket inom byggnadsindustrin på grund av sina smarta egenskaper. Stål är till exempel böjbart, vilket gör det enkelt att ta fram önskvärda former. Stål väger förhållandevis lite med tanke på materialets robusta och hållbara egenskaper. En stålpool har många fördelar. En fördel är att den väger lite, vilket gör att den är relativt enkel att montera och placera ut.

Vanligtvis levereras stålpoolen i olika delar som sedan monteras ihop genom förborrade hål och medföljande skruv. Beställer du poolen från en pooltillverkare som levererar poolen i delar har stålplattorna vanligtvis redan förstansade hål för armaturer och urtag till vattenflöde.

Montering och installation

Stålpooler kan stå under eller ovan mark, beroende på poolväggarnas kvalitet och utformning. Är stålkonstruktionen tunnare bör den grävas ner så att väggarna får stöd från kringliggande jordmassor. För att kunna montera och installera en nedgrävd pool behöver marken först förberedas. Ett hål ska grävas ut och normalt sett gjuter man även en platta som poolen sedan ska stå på. Det går även att dränera marken och lägga ut grus som underlag till poolen. För att poolen ska sluta helt tätt kläs den invändigt med en liner. En fördel med liner är att den kan bytas ut om den blir missfärgad eller ful.

För- och nackdelar med stålpool

En fördel med stålpool är att konstruktionen är stabil och stark. Den går också att montera själv, för den som vill göra det, eftersom den levereras som en byggsats med färdigborrade hål och medföljande skruvar. Eftersom det ofta blir tjäle i marken under vintern är stålpooler bra eftersom de klarar av vissa rörelser i marken. Stålpooler finns att köpa i många olika utföranden, bland annat med förstärkningar som gör att de kan stå ovan mark helt fristående. Eftersom stål är böjbart går det att forma metallen det ett stort urval av poolformer att välja bland.

Det finns även nackdelar med stålpooler, bland annat är de mer känsliga för rostangrepp än andra material. Det finns dock rostfria varianter, men de kostar betydligt mer än de som endast är förzinkade. En annan nackdel med stålpooler är att de inte är isolerade, man behöver ofta köpa till isolering för att undvika för höga uppvärmningskostnader.

Vanliga frågor och svar

Ja, många pooltillverkare erbjuder pooler i byggsats. Du monterar enkelt ihop stålplattorna med de medföljande skruvarna. Vanligtvis har stålplattorna infästningar för lampor och vattenflödet.

Stål är ett stabilt och robust material som håller länge och som samtidigt tål markrörelser. Det är praktiskt under vintern då det förekommer tjäle i marken. När vattnet i jorden fryser till is och expanderar kan marken röra sig.

Stål kan rosta, även om det finns rostfria stålpooler på marknaden.

Ett cirkapris för en pool med stålstomme á 4 x 8 meter är 52 000 kronor.

Relaterade artiklar