Mossa på tak – risker och åtgärder

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Mossa på tak är vanligt men det är viktigt att ta bort påväxten eftersom mossan binder fukt och kan orsaka problem på taket.

Mossa tak

Problemet med mossa och lavar

Under senare år har användningen av giftiga tungmetaller som bly minskat. Det har resulterat i att regnet är mindre surt idag. Det är bra för vår miljö. Det surare regnet tog dock död på påväxten av mossa, alger och lavar tidigare. Det innebär att vi idag måste vara noggrannare med att tvätta bort mossa från taket. Lavar och mossa skadar nämligen både undertak och takpannor. Laven har rötter som med tiden växer in i takpannorna. Väl inne i pannan utsöndrar rötterna en så kallad lavsyra. Syran är skadlig eftersom den släpper ifrån sig mineralämnen som i sin tur fräter sönder takpannorna. De små skador som uppstår gör att vatten kan ta sig in i de små gångar som syran orsakat. Kommer det in fukt i takpannorna finns det stor risk för att det fryser och orsakar frostsprängning, vilket inte bara kan skada takpannorna och till och med göra att de spricker helt och hållet. När takpannorna väl har börjat spricka är risken stor för att smältvatten letar sig in till undertaket som då kan börja ruttna.

Mossa har andra egenskaper än lavar – den binder fukt. Resultatet blir ändå ungefär detsamma som med lavar; takpannorna utsätts för fukt som till slut sugs upp av takpannorna och går sönder. I kombination med lavens påväxt förvärras situationen eftersom rötterna börjar lösa upp takpannornas textur. Mossan växer dessutom upp mot den överlappande takpannan vilket ökar risken för att vatten rinner över bakkanten av takpannan, särskilt vid häftiga skyfall eller när snön smälter. Mossan är dessutom lite lurig på det sättet att den kan göra att vattnet tränger in till undertaket, trots att takpannorna ser hela ut. Tyvärr orsakar vatten på undertaket ofta stora problem eftersom följden blir röta på takläkten. Taket får sämre bärighet och i värsta fall kan det bli stora vattenskador och mögelpåväxt. Hinner det gå långt kan du behöva byta ut hela undertaket och delar av vinden, vilket kan bli dyrt. Som tur är finns det effektiva sätt att bli av med både lavar och mossa på taket.

Tre sätt att ta bort påväxt på taket

De vanligaste sätten att avlägsna mossa och lavar från hustaket är:

  • Mekaniskt, det vill säga att skrapa bort mossan för hand.
  • Använda växtdödande medel.
  • Använda högtryckstvätt.

Vanligtvis kombinerar man mekanisk borttagning med ett växtdödande medel som duschas på med en lågtrycksspruta över hela taket. Sedan låter man tiden och vädret sköta resten. Upprepa behandlingen med ett par års mellanrum.

Med en högtryckstvätt sprutar du bort mossan och lavarna genom det hårda vattentrycket. Efter det behandlar du taket med växtdödande medel. Var försiktig när du använder högtryckstvätt eftersom det hårda trycket kan skada taket.

Risker med högtryckstvätt

Ska du använda högtryckstvätt behöver du vissa förkunskaper. Det kan exempelvis vara bra att ändra trycket på munstycket. På så vis undviker du att vatten trycks in i den underliggande konstruktionen. Rikta inte munstycket upp under takpannorna utan spruta på vatten ovanifrån så att vattnet rinner nerför taket, precis som regnet gör.

En annan risk med att använda högtryckstvätt är att risken för personskador ökar. När du spolar stora mängder vatten på mossan blir underlaget extremt halt. Vissa takpannor har dessutom en glattare yta än andra, vilket gör dem extra svåra att stå stadigt på. Det kan vara bra att kolla upp om det finns förlängningsverktyg till högtryckstvätten, då kan du stå stadigt på en byggnadsställning intill och spola.

En annan nackdel med att använda högtryckstvätt är att det höga trycket luckrar upp takpannornas yta vilket försämrar motståndskraften mot påväxt. Med högtryckstvätten blir det rent väldigt snabbt, men det är svårt att komma åt mossans rötter. Det viktigaste för att få bukt med påväxten av mossa och lavar handlar om att strypa växternas näringsintag. Alla växter behöver tre saker för att överleva; solljus, vatten och näring. Tas en av de tre parametrarna bort överlever de inte. Eftersom både solljus och vatten är svåra att påverka är det näringen du får kontrollera och det gör du med ett bra medel mot mossa på tak – ett växtdödande medel.

Så här tar du bort mossa från taket

Det första steget för att få bort påväxt av mossa och lavar är att rengöra taket. Det kan du göra med en särskild takskrapa med teleskopskaft. Du drar då längst med takpannorna för att få med dig påväxten. Använd en takränneskopa för att få bort mossan som hamnat i takrännorna. Eftersom rengöringen av taket endast tar bort den befintliga mossan men inte påverkar påväxten, behöver du komplettera med ett mossförebyggande medel. Du sprayar medlet över hela taket med ett duschmunstycke. Efter några månader kommer mossan att lossna från taket. Proceduren måste göras om med några års mellanrum.

Här kan du köpa material att ta bort takmossa med:

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Använda koppartråd på taket

Förr i tiden var det vanligt att man fäste en koppartråd över taknocken för att motverka påväxten av mossa. För 20 – 30 år sedan var regnvattnet surare och koppartråden reagerade på det genom att släppa ifrån sig fria kopparjoner. Kopparjoner är giftiga för växtorganismer som inte alls trivs i den miljö som kopparjonerna skapar. Med andra ord förhindrade koppartråden påväxten. Eftersom klimatet har förändrats under de senaste årtiondena och regnet idag är mer basiskt, ger inte koppartråd samma effekt som tidigare. Det finns dock ingen nackdel med att fästa koppartråd över taknocken. Regnet i kombination med koppartråden skapar korrosion vilket resulterar i att kopparjonerna rinner ner för taket.

Köp koppartråd och takskrapa på Byggmax & Beijer Bygg

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard
byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard
Hitta en expert som kan rengöra taket

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

  • Mötesplats med 87 571 experter
  • Digitala avtal
  • Rikstäckande
  • Gratis offertförfrågan
  • Dokumenthantering av projektet
  • Kvalitetskontroll
  • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar om mossa på tak

Även om mossa kan se charmigt ut på äldre hus finns det risker med att låta den växa fritt. Mossa och lavar skadar takpannorna på sikt och kan orsaka frostsprängning och i värsta fall fukt- och mögelskador på undertaket.

Genom att rengöra taket med en takskrapa och vatten för att sedan behandla med ett växtdödande medel kan du bli av med påväxten av mossa.

Det räcker inte helt och hållet, men du skapar en mer ogästvänlig miljö för mossa och lavar eftersom koppartråden avger fria kopparjoner som är giftiga för växter.

Mossa växer ofta där det är mörkt. Om taket ligger i skuggigt läge trivs mossan bättre. Andra anledningar kan vara att det står buskar och träd i närheten som resulterar i att löv och grenar faller ner på taket. De organiska materialen skapar till slut gödning, alltså näring och grogrund åt mossan. Är taket relativt plant kan även detta vara gynnsamt för påväxt av mossa, eftersom vattnet inte rinner av lika lätt.

Relaterade artiklar