Taksäkerhet – vad gäller?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Boverkets byggregler, BBR, har regler för taksäkerhet för att förebygga fallolyckor. Taksäkerhetsreglerna gäller endast om det finns ett fast arbetsställe på taket eller om du, för att kunna använda byggnaden, behöver förflytta dig på taket. Har du en skorsten behöver du exempelvis följa reglerna för att en skorstensfejare ska kunna arbeta säkert.

Vad menas med fast arbetsställe?

Om du behöver kunna vara uppe på taket och arbeta räknas det som ett arbetsställe, det kan exempelvis handla om att du har en skorsten eller takavvattning som måste kunna rengöras regelbundet.

Montera glidskydd och takstege

En åtgärd för att göra taket säkrare är att montera ett glidskydd, i det kan en stege enkelt monteras för att stå stadigt.

  1. Ta bort takbeklädnaden. Avlägsna takpannor i det område där glidskyddet ska skruvas fast i råsponten. För in glidskyddet under den nedersta bärläkten och skruva sedan fast det underlagspappen. Vissa lättare undertak som saknar råspont kan behöva en ny regel så att du har något att fästa glidskyddet i.
  2. Installera takstege. När glidskyddet är på plats kan du passa på att montera takstegen, den ska nämligen sitta i linje med glidskyddet. Följ anvisningarna från tillverkaren för att justera takstegen på rätt sätt utifrån din taktyp och bärläkt.
  3. Ta bort takbeklädnaden. Avlägsna takpannor i det område där takstegen ska monteras. Ta bort takbeklädnaden ner till bärläkten. Montera sedan ett taksteg per bärläktsrad.
  4. Montera livlinefäste. Högst uppe vid taknock kan det vara bra att skruva fast ett livlinefäste, där kan man fästa säkerhetsselen. Fundera på var det bästa stället är, exempelvis ovanför skorstenen.

Vill du montera takbryggor fäster du dem på samma sätt som övrig taksäkerhetsutrustning – i råsponten, läkten eller i en underliggande regel om undertak saknas.

Snörasskydd

Om det finns risk för att snömassor faller ner på husets entréer och ingångar, ska ett snörasskydd monteras. Det ska placeras så nära takfoten som möjligt (vid den andra raden takpannor från takfoten räknat). Har du ett mycket långt takfall eller risk för stora snölaster är det bra att montera upp snörasskydd längs hela taket.

Vanliga frågor och svar

Om du tar dig upp till taket via invändig uppgång ska takbryggan leda hela vägen fram till skorstenen, förutsatt att det är minst en meter dit.

De får användas på tak med fasadhöjd på högst fyra meter och med en maximal taklutning på 45 grader. De ska monteras rakt ovanför varandra.

Vid taklutning 1:10 (6 graders vinkel) och när avståndet mellan uppgång och skorsten är mer än 1 meter.

För att sotaren ska kunna arbeta säkert krävs en säker väg till skorstenen och vid den. Därför ska det finnas takstege eller takbrygga samt ett glidskydd. Glidskyddet monteras på takfoten och gör att stegen på marken står stabilt mot taket.

Relaterade artiklar