Gamla vedkaminer kan vara livsfarliga

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

I takt med att elpriserna stiger, ökar användningen av öppna spisar och vedkaminer. Det är ett sätt att hålla det varmt och skönt hemma utan att använda elen. Men var försiktig om vedkaminen är gammal.

Byggda före 1980

Tyvärr förekommer det cirka 20 000 – 25 000 husbränder per år och totalt omkommer runt 100 personer. Det är inte levande ljus som är den stora faran, utan spisar och eldstäder. Det är framförallt gamla vedkaminer och öppna spisar i äldre hus byggda innan 1980 som är de stora farorna. När det eldas i dem föreligger det en ökad risk att skorstenarna blir för varma, vilket i värsta fall leder till att närliggande träkonstruktioner fattar eld. Rökgaserna blir upp mot 700 grader, vilket inte alla skorstensstockar klarar av. Är skorstenen inte helt tät kan den giftiga rökgasen läcka ut där det finns människor och huset kan börja brinna.

Ta inga risker

Det är viktigt att låta en fackman kontrollera äldre kaminer och säkerställa att både skorsten och rökkanaler är i bra skick. Om du har en äldre murad skorstensstock ska service utföras minst vart 25:e år (även om tillsyn krävs oftare än så). Är skorstenen tillverkad av stål bör den istället bytas ut efter 25 år. Även om allt ser bra ut bör du undvika att elda för hårt, elda endast i cirka tre till fyra timmar åt gången och lägg i tre till fem vedträn i timmen. Lägg inte in ved när det fortfarande brinner utan vänta tills den blir en glödbädd.

Vanliga frågor och svar

Den skyddar skorstenen mot regn och snö, förhindrar att fåglar bygger bo i skorstenen och den är ett dekorativt inslag på taket.

Om skorstenshuven är korrekt monterad kan den skydda skorstenens kanaler från fukt. Monteras den på fel sätt kan skorstenshuven i stället bli en brandrisk.

Det beror på materialet. En stålskorsten har en livslängd på cirka 20 – 25 år medan en tegelskorsten kan hålla i runt 50 år.

En högre skorsten har oftast bättre drag. Om draget inte är tillräckligt kan du alltså förlänga skorstenen. I regel har en skorsten med ett runt insatsrör bättre drag än ett fyrkantig.

Det går att bygga skorstenar i många typer av material, bland annat betong, tegel och pimpsten. Det går också att mura en skorsten. Det finns även skorstenar tillverkade av stål.

Relaterade artiklar