Världens näst djupaste tunnelbanestation snart i Sverige

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

På 100 meters djupt, rakt ner under Stigbergsparken på Söder i Stockholm, anläggs nu den nya tunnelbanestationen Sofia. Den kommer bli världens näst djupaste tunnelbanestation. Världens djupaste tunnelbanestation ligger på 105,5 meters djup i Ukrainas huvudstad Kiev.

Började byggas 2020

Det var i mars 2020 som byggföretaget Implenia sköt in den första salvan dynamit i berget på Södermalm. Nu har gått drygt två år och man har hunnit bygga över 850 meter tunnel ner till den nya tunnelbanestationen Sofia.

Den större delen av Stockholms tunnelbanesystem byggdes under 1950- och 60-talet. Långt senare, under 2013, togs beslut om att bygga ut systemet med bland annat två nya stationer på Södermalm. En del tycker att det är synd att man inte byggde några meter djupare, då hade Sverige kunnat stoltsera med den djupaste tunnelbanestationen i världen. Men varje meter kostar mycket pengar och det gäller att hantera skattebetalarnas medel respektfullt. Men varför bygger man så här djupt egentligen?

Hissar i stället för rulltrappor

Varför man är tvungen att anlägga Sofia på 100 meters djup beror på att tunnelbanestationen byggs under Saltsjön. Att anlägga en station på så stort djup gör att man kommer att bygga hissar istället för rulltrappor. Totalt kommer det att bli åtta hissar, de kommer att vara i drift hela tiden (man behöver inte trycka upp dem) och man tar sig ner på 30 sekunder.

Hisschaktet blir 20 gånger 20 meter i omkrets och kommer gå ner till ett djup på 90 meter. Föreställ dig att man sprängt in ett höghus inuti berget, det är ungefär samma utrymme. I dagsläget är det Västra skogen tunnelbana som har den längsta rulltrappan i Sverige (66 meter)

Sofia tunnelbanestation tros vara färdigbyggd 2026.

Så spränger man

Inför varje sprängning borras först mellan 100 och 300 hål fyra till fem meter in i berget. Sedan laddar man borrhålen med sprängmedel och tänder på. Varje sprängsalva spränger bort cirka 300 kubikmeter berg. Totalt blir det schaktmassor på en miljon ton – som ska transporteras iväg på lastbilar.

Några år kvar

Ett sådant här stort byggnadsprojekt kräver mycket tid, bland annat tid för testning. Det återstår fortfarande cirka två år av bergarbete (sprängning och schaktning) och därefter ska betongarbetet påbörjas. Man ska bland annat bygga ett stort hus av betong och stål i hisschaktet. Sedan ska alla hissar installeras. Arbetet förväntas vara färdig år 2026. Men vi får inte börja använda Sofia förrän år 2030 eftersom man ska testa tunnelbanestationen och alla hissar under en längre period för att säkerställa att allt fungerar som det är tänkt.

Relaterade artiklar