Pausa amorteringen tillfälligt – det här kan du göra

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Vi befinner oss just nu i en lågkonjunktur och den genomsnittliga räntan är den högsta sedan 2014. Nyligen höjde Riksbanken styrräntan igen, till 2,5 %. Det innebär förstås en stor kostnadshöjning för dig med bolån. Men går det att göra något åt de ökade priserna?

Amorteringskravet – så fungerar det

Amortering innebär att du betalar av på ditt bolån, du betalar alltså inte enbart ränta. För fem år sedan infördes ett amorteringskrav som gör att alla som har ett bolån på över 50 % av bostadens värde måste amortera. Beroende på hur stor del av köpesumman man lånat kan amorteringskravet ligga på antingen 1 % eller 2 % av bostadsvärdet per år. 2018 trädde skärptes amorteringskravet och nu måste alla som har bolån som överstiger mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten betala 1 % extra i amortering. Är bostaden belånad till mer än 70 % och lånebeloppet är större än 4,5 gånger din bruttoinkomst måste du alltså totalt betala 3 % av bostadslånet i amortering per år.

Moderaterna lovade att pausa amorteringskravet

Under valrörelsen lovade Moderaterna att tillfälligt pausa amorteringskravet på bolån, vilket såklart skulle göra en skillnad för många med bolån. Det har dock inte kommit något besked om när kravet kommer att pausas.

Det är inte första gången amorteringskravet tillfälligt pausas, det skedde även under coronakrisen. Finansinspektionen pausade då kravet i april 2020. Det innebär inte att vem som helst kan välja att pausa amorteringen. Banken har full rätt att göra sin egen individuella bedömning utifrån den enskilde låntagarens situation och ekonomi samt lånets storlek. Det tillfälliga amorteringsstoppet som infördes under coronakrisen löpte fram till 31 augusti 2021, därefter återinfördes kravet. Men det är fortfarande bankerna som väljer hur de vill göra.

Finansinspektionen håller inte med

Finansinspektionen tycker inte att man ska slopa kravet på amortering, särskilt inte under en inflation. Hela syftet med att Riksbanken höjer styrräntan är att pressa hushållen så att de får mindre pengar över till konsumtion. Skulle amorteringskravet försvinna skulle hushållen kunna fortsätta handla som vanligt, vilket ökar inflationen. Dock tror Finansinspektionen ändå att det kan finnas skäl för enskilda hushåll att få en tillfällig amorteringslättnad.

Vanliga frågor och svar

Ja, det kan gå men banken gör en individuell bedömning.

Du måste prata med din bank, det är i slutändan de som avgör om du tillfälligt kan pausa amorteringen.

Det är avbetalning av ett lån.

Det innebär att du betalar mer pengar i början av lånet. I takt med att lånet minskar får du lägre ränte- och amorteringskostnader.

Om du har lånat 50 – 70 % av bostadsvärdet ska du amortera 1 % av lånet per år. Har du lånat mer än 70 % av bostadsvärdet ska du amortera 2 % av lånet per år.

Att amortera betyder att du betalar av på din skuld, i det här fallet ditt bostadslån. När du amorterar minskar du alltså successivt ditt lån. Räntan är den avgift banken tar ut för att låna ut pengar till dig.

Relaterade artiklar