Överlåtelsebesiktning – pris, ansvar och protokoll

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning som utförs vid överlåtelse av en fastighet. Eftersom köparen har en omfattande undersökningsplikt är det ofta köparen som beställer besiktningen. Men ibland väljer säljaren att utföra en överlåtelsebesiktning inför en försäljning. Här får du lära dig mer om hur besiktningen går till, vad den kostar och vad som inte ingår.

Överlåtelsebesiktning är köparens ansvar

När du ska köpa en fastighet har du som köpare något som kallas för undersökningsplikt. Det innebär att du själv måste kontrollera allt i bostaden så att du kan upptäcka eventuella skador, brister eller fel. Säljarens ansvar ligger i att informera om alla kända fel, men han eller hon kanske inte känner till underliggande problem och brister. Det är därför köparen (eller säljaren) utför en överlåtelsebesiktning.

Överlåtelsebesiktning av hus eller bostadsrätt innebär att en besiktningsman utför en omsorgsfull och omfattande undersökning av byggnaden och även den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Men hur går egentligen en överlåtelsebesiktning till?

  1. Ritningar, bygglov och dokument. Först börjar besiktningsmannen att gå igenom dokument och handlingar som är relevanta för byggnaden, de som fastighetsägaren har överlämnat. Besiktningsmannen pratar även med fastighetsägaren för att bilda sig en bättre uppfattning om fastigheten, eventuella skador och tidigare renoveringar.
  2. Besiktning. Besiktningsmannen utför därefter en mycket noggrann besiktning där han eller hon använder både syn, hörsel och lukt för att på bästa sätt undersöka bostadens skick. Alla ytskikt som väggar, tak, golv och fasader överses noggrant.
  3. Riskanalys. Efter den okulära besiktningen och samtal med fastighetsägaren samt genomgång av handlingar, kan besiktningsmannen göra en riskanalys där det framgår om, och i så fall, vilka brister som kan komma att uppstå i framtiden.
  4. Protokoll. Besiktningsmannen överlämnar slutligen ett protokoll till beställaren över överlåtelsebesiktningen med rekommendationer om hur de eventuella bristerna kan åtgärdas.

Det här ingår inte i en överlåtelsebesiktning

Vissa saker ingår inte i besiktning av hus, till exempel kontroll av el-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer. Besiktningsmannen kontrollerar inte heller skorsten, eldstad, värmepanna eller hushållsmaskiner. Det kan däremot en fackman göra. Tänk på att inte heller radonmätning eller mätning av asbest och vattenkvalitet ingår i en överlåtelsebesiktning, men det kan vara värt att låta utföra dem innan du köper en fastighet.

Dolda fel

En besiktningsman kan inte upptäcka dolda fel eftersom de är just det – dolda. Enligt Konsumenttjänstlagen har säljaren ansvar för eventuella dolda fel i tio år efter köparens tillträde.

Kostnad för överlåtelsebesiktning

Olika företag tar olika pris för överlåtelsebesiktning och de tar sällan ett och samma pris eftersom besiktningen är olika omfattande beroende på fastighetstyp och skick. I regel tar beställaren in flera offerter. Priset brukar hamna på mellan 7 000 och 15 000 kronor. Det kan vara något dyrare för en överlåtelsebesiktning i Stockholm, Göteborg och Uppsala än i mindre städer. En populär aktör som utför överlåtelsebesiktningar är Anticimex, i deras besiktning ingår grundlig undersökning som utförs av en certifierad besiktningstekniker. Beställaren får ett besiktningsprotokoll med bilder, beskrivande text och en riskanalys samt personlig service på plats.

Vanliga frågor och svar

Även om lagen inte ställer några krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller vilken yrkeskompetens besiktningsmannen måste ha, bör du välja en certifierad besiktningsman. Om besiktningsmannen är godkänd av SBR (Svenska byggingenjörers riksförbund) innebär det att han eller hon är byggingenjör eller har motsvarande yrkesutbildning samt har genomgått SBR:s utbildning inom besiktningsarbete.

Nej, undersökningsplikten är köparens. Däremot måste säljaren informera om de fel han eller hon känner till om fastigheten.

En noggrann byggteknisk undersökning av en fastighet och tillhörande mark som har teknisk betydelse för fastigheten.

Det är en besiktning som utförs i samband med överlåtelse av en fastighet.

Ofta mellan 7 000 och 15 000 kronor, men kostnaden varierar en del beroende på fastighetstyp och skick.

Nej, det finns inget lagkrav på att en överlåtelsebesiktning måste göras. Men eftersom köparen har något som kallas för undersökningsplikt (det innebär att köparen måste undersöka fastigheten för att upptäcka eventuella fel) är det vanligt att köparen beställer en besiktning. Köparen kan inte i efterhand få ersättning från säljaren för att vid ett senare tillfälle ha upptäckt brister och fel (om det inte gäller dolda fel, de är säljarens ansvar i tio år efter köparens tillträde).

Vid en överlåtelse av en fastighet.

Undersökningsplikten är köparens ansvar. Men ibland väljer säljaren att utföra en överlåtelsebesiktning inför en försäljning.

Relaterade artiklar