Anlita hantverkare – behörighet, offertförfrågan, offerter och avtal

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~9 minuter

Det kan vara svårt att hitta rätt hantverkare om du inte vet vilka krav du ska ställa. Här går vi igenom en checklista hantverkare – information om vad du bör göra när du jämför hantverkare. Du får lära dig om vad du bör kontrollera samt hur du skriver offertförfrågan och avtal.

F-skatt, betalningsanmärkningar och omdömen

Det första du bör göra när du letar efter hantverkare är att ta reda på vilka som finns verksamma i ditt område. Bor du i en större stad kan utbudet vara stort om du exempelvis söker efter snickare. När du hittat ett par tre stycken hantverkare eller byggfirmor är det dags att kontrollera hur seriösa de är:

 • F-skatt. Hos Skatteverket kan du hämta uppgifter om företaget, här kan du exempelvis se om byggfirman är momsregistrerat och godkänt för F-skattsedel. Utan den kan företaget inte erbjuda ROT-avdrag.
 • Betalningsanmärkningar. Om du ska anlita hantverkare vill du såklart att företaget ska ha god ekonomi och sakna betalningsanmärkningar. Du kan se mer ekonomisk information om företaget hos allabolag.se. I deras gratisinformation kan du se saker som årsredovisningar, bokslut och resultat. Vill du se om företaget har skulder? Då kan du utföra en kreditupplysning. Företaget får aldrig veta vem som utför kreditupplysningen, du förblir anonym. Det kostar mellan 20 och 30 kronor att utföra kreditupplysningar på företag.
 • Omdömen. Ytterligare något du bör göra när du letar efter hantverkare är att läsa omdömen och recensioner om företaget. Tidigare kunders åsikter bör värderas högt eftersom de egentligen inte har någon anledning att ljuga. Ta till dig både de positiva och negativa kommentarerna.
 • Svarta listan. Råd & Rön ger ut ”Svarta listan” två gånger per år. Syftet med svarta listan är att varna beställare från företag och hantverkare som inte följer reklamationsnämndens rekommendationer (ARN).

Behörighet och certifikat

Vid vissa typer av arbeten är det viktigt att hantverkaren har rätt behörighet och certifikat. Det är särskilt viktigt i våtrum och kök eftersom arbetet måste utföras på ett sätt som säkerställer att rummen är säkra mot vatten. Men även elektriska installationer och rördragning ska utföras av en behörig hantverkare. Om hantverkaren saknar behörighet och utför en renovering som visar sig bli fel, är det inte alltid försäkringar täcker skadorna. Det beror på att många försäkringsbolag har som krav att arbetet ska utföras på ett fackmässigt sätt, annars gäller inte försäkringen.

Behöriga hantverkare har oftast både utbildning, erfarenhet och certifikat i bagaget. Därefter ska hantverkare arbeta utifrån en korrekt arbetsmodell – både vid arbetsutförande och när hantverkaren väljer material. Innan du anlitar en hantverkare eller går vidare från offert till avtalsskrivning, bör du fråga vilka certifikat och intyg hantverkaren har. Följande arbeten bör utföras av hantverkare med särskild behörighet:

 • Våtrum. För alla typer av arbeten i våtrum ska hantverkaren vara en godkänd våtrumsinstallatör samt kunna ge dig ett våtrumsintyg som bevisar behörigheten. Om hantverkaren renoverar ditt badrum är det viktigt att han eller hon dokumenterar saker som rörgenomdragningar, anläggningen av golvbrunn, dragning av golvvärme och liknande, eftersom det är arbeten som sedan täcks in med tät- och ytskikt. Det ska alltså tas bilder eller videor som man kan kontrollera i efterhand, vid behov.
 • Kakel. Hos BKR (Byggkeramikrådet) kan du kontrollera vilka hantverkare som är godkända för att kakla i badrum.
 • VVS-arbeten. Vid vatteninstallationer bör du alltid anlita ett auktoriserat företag inom VVS. Hos sakervatten.se kan du hitta godkända VVS-montörer.
 • Måleriarbeten. Om du ska måla om i badrummet, exempelvis måla ovanpå plastmattor, är det viktigt att målaren är ansluten till MVK (Måleribranschens våtrumskontroll).
 • Elarbeten. En behörig elektriker krävs vid de flesta elektriska installationer. Hos elsakerhetsverket.se kan du kontrollera om elektrikern är behörig. Här kan du även se om elektrikern fått sin behörighet indragen.
 • Takläggning. För att undvika eventuella läckor är det viktigt att takläggaren är godkänd, du kan kontrollera det hos tatskiktsgarantier.se.
 • Snickeriarbeten. När du anlitar snickare kan det vara bra att be om ett yrkesbevis. Det ges till snickare som har utbildning och erfarenhet och fungerar ungefär som ett kompetensbevis. Yrkesbevis ges till snickare som avlagt en yrkesexamen (snickaren ska då vara utbildad samt varit lärling i 6 800 timmar).

Offertförfrågan

Utan en offertförfrågan blir det svårt att jämföra hantverkare. En offertförfrågan är i korthet en fråga till hantverkaren om vad projektet kommer att kosta samt hur lång tid det kommer att ta. Du utformar offertförfrågan på ett sätt som passar de svar du vill få in. Följande information bör finnas med:

 • Kontaktuppgifter. Dina uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Uppdragsbeskrivning. Den här delen är den viktigaste – beskriv så detaljerat som möjligt vad du vill göra. Ju noggrannare du är med beskrivningen, desto mer utförligt anbud kommer du att få. Du kan även bifoga ritningar och skriva ner detaljer om planlösning, nuvarande material och dina önskemål och budget.
 • Tidplan. Skriv även ner inom vilket tidsspann du vill att projektet ska vara slutfört, det är dock inte jätteviktigt men det kan ändå vara bra för hantverkaren att veta.

Det är gratis att skicka ut offertförfrågningar och det brukar heller inte kosta någonting att få offerter. Om offerten kostar något måste företaget ha informerat om det innan offerten skickades ut. Du ska dock vara uppmärksam på att offerter är juridiskt bindande så fort de når dig som beställare. Det är dock först när du accepterat en offert som den börjar gälla. Eftersom offerter är juridiskt bindande är det desto viktigare att offerten alltid är skriftlig, det blir väldigt svårt att bevisa sådant som endast sagts.

Offert

När du skickat ut offertförfrågan kommer hantverkaren eller byggfirman att gå igenom alla uppgifter för att sedan återkomma med en offert. I offerten finns ofta prisuppgifter och en sammanställning med. Information som bör finnas i offerten:

 • Kontaktuppgifter. Företagets organisationsnummer ska finnas med samt deras kontaktuppgifter och momsregistreringsnummer.
 • Uppdragsbeskrivning. I offerten bör det finnas med en uppdragsbeskrivning, den är förmodligen snarlik den du själv angav i offertförfrågan.
 • Pris per enhet samt totalpris. En av de viktigaste delarna i en offert är kostnadsförslaget. Det ska alltså finnas med prisuppgifter, både per enhet (exempelvis uppspaltning av byggnadsmaterial med tillhörande priser) och vad projektets totala kostnad kommer hamna på.
 • Tidsplan. Det bör finnas med en uppskattning om tidsåtgång, även om den inte alltid är exakt.
 • Leverans- och betalningsvillkor. Det ska stå vilken typ av betalning projektet ska ha samt vilka leveransvillkor som gäller. Vid renoveringar och byggnadsprojekt finns det i regel tre olika betalningsalternativ: fast pris (betalas alltid efter att projektet är slutfört), ungefärligt pris (hantverkaren har gett dig en prisuppfattning, dock kan den avvika med mest 15 %) eller ett löpande pris (vanligt vid större uppdrag – då betalar du hantverkaren efter att olika delmoment är avslutade).

Avtal

När du fått tillbaka offerterna från de företag du kontaktat kan du enklare jämföra anbuden med varandra. Eftersom du skickat ut exakt samma offertförfrågan innehåller offerterna förmodligen samma uppgifter (även om prisuppgifter och tidplan kan variera). Du kan enkelt jämföra vilket anbud som erbjuder det billigaste priset samt vilken hantverkare som kan vara klar snabbast. Kontrollera noggrant vad offerterna omfattar, kanske har någon offert utelämnat en del du efterfrågat?

Har du hittat en offert som verkar bra? Då kan du gå vidare med att skriva avtal med hantverkaren. Avtalet ska helst vara skriftligt eftersom det annars blir svårt att bevisa vad som sagts. Följande punkter bör finnas med i avtal med hantverkare:

 • Rubrik. Vanligtvis sätter man en rubrik på avtalet, det är inte så viktigt men den ger en fingervisning om vad avtalet avser, exempelvis ”Upplåtelse” eller ”Överlåtelse”.
 • Ingress/syfte. Några korta meningar om vad bakgrunden och syftet med avtalet är.
 • Parterna. Uppgifter om dig som beställare samt hantverkaren/byggföretaget ska finnas med. Ange korrekt namn, adress, organisationsnummer samt personnummer.
 • Tolkning av avtal. Om det används någon eller några särskilda termer i avtalet är det bra att specificera betydelsen högt upp i avtalet.
 • Föremål för avtal. Det ska finnas med en tydlig beskrivning av projektet och vad avtalet avser.
 • Datum. Det bör finnas med information om leveransdatum av tjänsten.
 • Villkor. Övriga villkor som vem som ska stå för transporter och försäkringar bör finnas specificerat i avtalet. Det ska även stå vem som är ansvarig för vad.
 • Prisuppgifter. I avtalet ska det stå vilken typ av betalningsform som avtalet avser, exempelvis fast pris, rörligt pris eller löpande pris. Om ni väljer rörligt pris bör det finnas med ett maxbelopp.
 • Betalningsuppgifter. När och hur ska betalningen ske? Vid större renoveringar är det vanligt att beställaren betalar hantverkaren efter olika delmoment, exempelvis en delbetalning efter att golvbrunnen monterats och en annan delbetalning efter att klinkergolvet lagts.
 • Dröjsmål med betalning. Vad händer vid försenad betalning? Om dröjsmålsränta gäller ska det stå tydligt.
 • Dröjsmål med tjänst. Precis som att det ska stå vad som händer om beställaren är sen med betalning, ska det även står vad som händer om tjänsten försenas. Även om du som beställare kan utgå från konsumenttjänstlagen vid försenat arbete, är det ändå enklast om det står tydligt i avtalet för att undvika missförstånd.
 • Fel i tjänsten. Vad händer om slutförandet inte blir som du tänkt dig? Det är bra om det står i avtalet vad som gäller vid eventuella fel – ska säljaren rätta till felet eller kan beställaren häva avtalet? Även här kan du som beställare utgå från konsumenttjänstlagen, men det är bra om det står i avtalet också.
 • Avtalstid och uppsägning. Hur länge är avtalet giltigt? Det är bra om det finns med information om uppsägning och uppsägningstid i avtalet.
 • Exceptionella förhållanden. Det brukar alltid finnas med en friskrivningsklausul som kallas Force Majeure. Det innebär att företaget avskriver sig rätten till avtalet vid exceptionella förhållanden, det kan exempelvis handla om krig, skogsbrand, strejk eller andra situationer som är utanför företagets kontroll.
 • Underskrift. Avtalet ska skrivas under av bägge parter.

Om det uppstår en tvist mellan hantverkare och beställare är det viktigt att bevis finns. Det är därför skriftliga offerter är viktiga och inte bara avtal över telefon. Det är nämligen enklare att bevisa något som finns på papper än något som sagts.

Vanliga frågor och svar

Rubrik för avtalet, ingress/syfte med avtalet, uppgifter om bägge parter, vad avtalet avser (uppdragsbeskrivning), tidplan, villkor (betalning och ansvar), prisuppgifter, betalningsuppgifter, vad som händer vid försening av betalning eller leverans av tjänst, avtalstid och uppsägningsvillkor samt underskrifter. Det finns ofta även med friskrivningsklausul (Force Majeure).

Här kan du hitta kvalitetssäkrade hantverkare över hela landet. Du kan även leta på internet efter den typ av hantverkare du söker och inom vilket område. När du väl hittat några olika aktörer är det dags att jämföra hantverkare.

Kontrollera att hantverkaren har rätt behörighet och certifikat. Ska du exempelvis anlita en hantverkare för kakelsättning i våtrum, bör hantverkaren vara godkänd för kakelsättning i våtrum. Du kan kontrollera det hos BKR (Byggkeramikrådet).

Kontaktuppgifter om dig som beställare, uppdragsbeskrivning och tidplan.

Kontaktuppgifter, uppdragsbeskrivning, pris per enhet samt totalpris, tidplan och leverans- och betalningsvillkor.

Relaterade artiklar