Entreprenadbesiktning – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Entreprenadbesiktning, eller slutbesiktning som det också kallas, är en kontroll som utförs efter att en byggnad är uppförd. Besiktningsmannen kontrollerar allt är utfört i enlighet med kontraktet samt att byggnationen har följt alla rådande svenska branschregler.

Vem ansvarar för en entreprenadbesiktning?

Det är oftast beställaren som anlitar besiktningsman, men både beställare och entreprenör kan tillsammans anlita besiktning, om man är överens. Besiktningsmannen måste vara opartisk. Besiktningen ska verkställas när bygget är slutfört, eller när kontraktet löper ut. Det går även att utföra kompletterande besiktning, det kan vara nödvändigt för att vissa delar av huset ska kunna användas även om hela bygget inte är färdigt.

Entreprenadbesiktning – protokoll

Efter att en certifierad besiktningsman utfört slutbesiktning av en fastighet får du ett besiktningsprotokoll. Det innehåller både bilder och beskrivande text av eventuella brister och där risk för skador noterats. Ofta ser anteckningarna ut så här:

 • Inget att notera. Det ser ut som det ska.
 • Liten brist. Det kan handla om en ytlig skada som inte är orsakad av någonting värre bakom.
 • Risk. Skadan bör åtgärdas annars riskerar den att bli mycket värre i framtiden.
 • Bör utredas. Här har besiktningsmannen upptäckt något bör kontrolleras ordentligt, det kan exempelvis handla om en läcka eller ett elfel.

Efter besiktningen är det i regel entreprenören som ska stå för att åtgärda eventuella fel. Men det beror på vad som står i avtalet. Om ni följt AB 04 (som är vanligast vid generalentreprenad) eller ABT 06 (som är vanligast vid totalentreprenad) har entreprenören ett ansvar i 10 år för fel som uppkommer till följd av deras arbete. De tio åren kallas för ansvarstid och börjar gälla dagen då entreprenaden överlämnas beställaren. Överlämningen sker när slutbesiktningen godkänts. Förutom ansvarstiden brukar de första åren bestå av en garantitid, den är inte reglerad i lagen men föreskrivs i AB-avtalen.

Enligt AB 04 gäller garantitiden fem år för arbete och två år för material/varor. Enligt ABT 06 gäller garantitiden fem år för både arbete och material.

Certifierad besiktningsman

Det finns idag inget lagkrav på att den entreprenadbesiktningsman du väljer ska vara certifierad. Men det är förstås en rekommendation eftersom det innebär att personen har utbildning relevant för entreprenadbesiktning. I korthet behöver certifierade besiktningsmän ha följande:

 • Utbildning. Personen ska ha en relevant teknisk utbildning, exempelvis: godkänd ingenjörsexamen, teknisk högskoleexamen eller teknisk utbildning på gymnasienivå (minst två års utbildningstid gäller oavsett vilken utbildning). Om utbildning saknas kan besiktningsmannen erhålla certifiering genom att styrka minst 10 års kvalificerad erfarenhet inom ett aktuellt fackområde.
 • Arbetslivserfarenhet. Personen måste kunna styrka praktisk erfarenhet från minst: fem år (om personen har en godkänd ingenjörsutbildning) eller minst sju år (om personen har slutfört teknisk högskoleexamen eller teknisk utbildning på gymnasienivå). Saknar personen utbildning ska han eller hon istället styrka minst 10 års praktisk erfarenhet.
 • Tjänstgöringsintyg. För att personen ska kunna styrka sin praktiska erfarenhet ska han eller hon kunna visa ett tjänstgöringsintyg, alternativt annan likvärdig dokumentation.
 • Projektlista. Personen ska även kunna redovisa en projektlista med erfarenhet från tidigare besiktningar. I projektlistan ska följande ingå: projekts namn, personens roll i projektet, besiktningsdatumet, projektets tid och antal timmar, referenser med kontaktuppgifter.
 • Professionellt förhållningssätt. För att besiktningsmannen ska kunna certifieras måste han eller hon förbinda sig till att acceptera, förespråka och tillämpa följande principer: uppträda på ett oklanderligt och värdigt sätt, tillämpa ett objektivt synsätt, ha integritet och påtala brister, etiska tveksamheter och felaktigheter. Dessutom ska besiktningsmannen utföra uppdrag lojalt, ändamålsenligt, hålla sig uppdaterad om lagar och avtal samt hålla kontakt med certifieringsorganet.
 • Försäkring. Besiktningsmannen måste ha konsultansvarsförsäkring för entreprenadbesiktning (ska täcka ansvarsbelopp på minst 15 prisbasbelopp och mot konsument minst 120 prisbasbelopp).

Få hjälp med besiktning

Behöver du utföra en entreprenadbesiktning i Stockholm, Göteborg eller någon annanstans i Sverige? Vi hjälper dig hitta rätt experter. Skicka en gratis offertförfrågan redan idag så matchar vi dig med certifierade experter inom entreprenadbesiktning i hela landet.

Hitta en expert som kan utföra entreprenadbesiktning

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 87 571 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Förbesiktning av lägenhet och hus

Om du ska flytta in i en lägenhet är det bra att göra en förbesiktning, det innebär att man kontrollerar lägenhetens skick. Efter att hyresgästen flyttar ut utförs även en efterbesiktning för att säkerställa att skicket är samma som när gästen flyttade in.

En förbesiktning inom bygg görs också, det är särskilt vanligt om vissa av delarna i entreprenaden kommer vara svåra att komma åt ju mer bygget fortskrider.

Vanliga frågor och svar

Först har man ett startmöte där besiktningsmannen berättar för beställaren och entreprenören vilka kriterier som gäller samt hur besiktningen går till. Sedan utförs besiktningen vid en tid som framgår i kallelsen. Där står även information om vad som kommer att besiktigas.

De vanligaste är statusbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning, garantibesiktning och slutbesiktning (entreprenadbesiktning).

Det gör man för att upptäcka eventuella fel, brister och risker som måste åtgärdas. Genom en besiktning blir det tydligt att se vem som bär ansvaret och som ska åtgärda problemen.

Oftast är det beställaren som beställer besiktningen, men ibland gör beställaren det tillsammans med entreprenören. Det är i regel entreprenören som betalar för besiktningen (enligt AB 04).

Cirka 7 000 kronor, men det kan skilja sig mycket beroende på husets storlek och förutsättningar. Här kan du skicka in en gratisoffertförfrågan och få pris på entreprenadbesiktning.

Det är en besiktning som utförs efter att en byggnad är uppförd. Den är viktig för att man ska kunna upptäcka eventuella brister, fel och risker så att ansvaret för att åtgärda dem hamnar på rätt part.

Relaterade artiklar