Areamätning – regler, pris och syfte

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Vid bostadsförsäljning, särskilt i storstäder där kvadratmeterpriset är högt, är det viktigt att göra en areamätning av huset eller lägenheten. Det höga prisläget gör att även de minsta avvikelserna i storlek kan få stora ekonomiska följder både uppåt och nedåt. Lär dig mer om vad areamätning är och vilka regler som gäller.

Areamätning – när bostaden mäts upp

Areamätning är särskilt viktig i storstäder som Stockholm, på grund av de höga bostadspriserna, och görs ofta i samband med försäljning. Men det är även vanligt att utföra mätningen i samband med fastighetstaxering, bygglovsansökningar och när man skriver hyresavtal eller vid andra typer av bostadsaffärer.

  • Mäklare och privatperson. Både privatpersoner och mäklare behöver ha korrekta uppgifter om hur stor fastigheten är som ska säljas/köpas. Det är säljaren som ansvarar för att uppge korrekta uppgifter om boarean. Privatpersonen måste också kunna redovisa en areamätning när det kommer till fastighetstaxeringen.
  • Hyresgäst och hyresvärd. När hyresvärden ska upprätta ett hyresavtal är det också viktigt att känna till fastighetens korrekta area eftersom hyressättningen till stor del utgår från den.

Regler för areamätning

Det finns sedan 2020 en reviderad upplaga av reglerna som gäller vid areamätning. Vi använder fortfarande samma mätregler som sedan 1978, men med en ny standard (SS 21054:2020 – Area och volym för byggnader). Enligt den nya standarden finns det idag en hel del byggnader vars mätningar inte är aktuella.

Den nya versionen innehåller termer, definitioner, avrundningar, detaljer som vikväggar, pelare och takkupor samt glaspartier. Det finns även med förtydligande gällande mätregler för altaner. På många sätt är den nya upplagan av areamätning mer generös. Ett exempel på det är att gränsen för vad som anses mätbart för utrymmen bakom horisontella öppningars bredd gått från 60 till 50 centimeter. Med andra ord räknas idag fler ytor som mätbara än tidigare.

Anlita en diplomerad areamätare

Pris för areamätning varierar lite beroende på vilket företag du anlitar. Areamätning av Anticimex kostar till exempel 3 200 kronor för mätning av lägenhet och 4 250 kronor för mätning av hus. Det finns många fördelar med att anlita en professionell mätare istället för att göra mätningen själv. Om du själv vill mäta måste du vara införstådd med alla regler och definitioner. Du måste till exempel veta vilken mätmetod som ska användas vid trapputrymmen. Det görs också skillnad på yta och area. När du anlitar ett företag för mätning använder mätaren ofta både lasermätare och CAD-program (datorstödd konstruktion). Efteråt får beställaren ett mätbevis eller protokoll.

Areamätning är avdragsgillt

Kostnaden för areamätare är avdragsgill vid försäljning av en fastighet.

Biarea och boyta

Vid en areamätning mäts alla ytor upp inuti bostaden. En sådan yta kallas för boyta. Sedan mäter man upp ytan utanför bostaden, den ytan kallas för biarea. Du kan ofta välja tillval om du även vill mäta andra utrymmen som garage eller förråd.

Det finns bestämmelser för vad som kan räknas som boyta. Till exempel måste utrymmen som räknas som boyta ha en lägsta takhöjd på 1,90 meter, därför räknas utrymmet under snedtak ofta som biarea och inte boyta.

Ytan är den fysiska golvytan medan arean är den uppmätta storleken av ytan. Om alla ytor inte skulle uppfylla kraven för boarea (till exempel utrymmen under ett mycket sluttande snedtak) kan boarean vara mindre än ytan. Till exempel kan en vindsvåning ha en yta på 80 m2, men det är kanske bara 70 m2 som kan räknas som boyta eftersom takhöjden för 10 m2 är lägre än 1,90 meter.

Vanliga frågor och svar

Det är när man mäter alla utrymmen som finns i en fastighet (allt innanför ytterväggarna).

Det varierar en del beroende på vilket företag du anlitar och vad som ingår. Anticimex areamätning kostar 3 200 kronor för mätning av lägenhet och 4 250 kronor för mätning av hus.

Om areamätningen visar att bostaden är mindre eller större behöver du deklarera det eftersom det kan påverka taxeringsvärdet. Det påverkar i sin tur hur mycket fastighetsskatt du ska betala.

Huvudregeln är att man börjar mäta alla väggar i huset i varje våningsplan. Därefter delar man upp den uppmätta ytan i antingen boyta eller biarea (biarea om takhöjden är lägre än 1,90 meter). Man mäter alla våningsplan (förutom snedtaksvåningar) mellan ytterväggarnas insidor och precis ovanför golvsockeln, man räknar även med öppen spis och fläktkanaler. Utrymmen som inte går att nå via en dörr, en trappa eller en permanent stege (eller en lucka med stege) räknas inte med i totalytan.

Anticimex areamätning kostar till exempel 3 200 kronor för lägenheter och 4 250 kronor för hus.

För att du ska få en exakt areamätning av lägenhet eller hus i Göteborg är det alltid bäst att anlita en professionell mätfirma. Anticimex utför areamätning till bra pris.

Nej.

Ja, om takhöjden är minst 1,90 meter.

Relaterade artiklar