Svartmögel – allt du behöver veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~8 minuter

Svartmögel är tyvärr ett relativt vanligt problem i hus och något som är farligt för både bostaden och människor. Svartmögel är ett samlingsnamn på flera mögelsorter. Här får du lära dig mer om svartmögel, hur du blir av med det samt vilka hälsoeffekter långvarig exponering kan orsaka.

Svartmögel – flera mögel

Svartmögel är ett begrepp som innefattar flera mögelarter, varav de mest kända är: Cladosporium, Stachybostrys, Aspergillus, Penicillium och Fusarium. Gemensamt för alla svartmögeltyper är att de har en svart eller mörk färg och sprider sig genom sporer som de utsöndrar. Sporerna fastnar på olika ytor och material och trivs särskilt bra i fuktiga utrymmen. Hur farligt svartmögel är beror på vilken typ det rör sig om.

 • Cladosporium. Den absolut vanligaste mögelarten i Sverige, både inom- och utomhus. Den har fått smeknamnet ”svarta prickar” då det ofta är så den upptäcks. Caldosporium kan ge skadeverkningar som astma, allergier och infektion i naglar och hud. Färgen är grågrön-brun-svart.
 • Stachybostrys. Tidigare ansågs den här mögelarten vara harmlös, men idag, efter mer forskning, anses den vara skadlig. Stachybostrys kan påverka immunförsvaret negativt, irritera luftvägar och hud, orsaka allergier, astma och trötthet och till och med lungblödning. Färgen är grönsvart.
 • Aspergillys. Det finns totalt 185 underarter varav 20 av dessa utsöndrar gifter som är skadliga för människor. Bland annat kan mögeltypen ge hälsoskadliga effekter på immunförsvaret, lungor och andra organ. Färgen är blå-grön-svart.
 • Penicillium. Det finns cirka 150 underarter och svampen används för framställning av penicillin och ost. Den här mögelarten är den som vanligtvis koloniserar hus först. Kan orsaka allergier och astma. Färgen är blågrön.
 • Fusarium. Ofta delas den här mögelarten in under rödmögel eller slemmögel på grund av sin färg: gul-vit-brun-rödbrun-lila-röd. Fusarium kan i vissa fall orsaka skador på både människor och djur.

Så kan svartmögel påverka hälsan

Svartmögel kan ge ifrån sig en säregen doft som påminner om unken källardoft. Ibland är doften inte särskilt stark vilket kan göra det svårt att upptäcka det. Vissa personer lever länge med svartmögel utan att veta om det. Följande symtom kan uppstå vid exponering av mögel:

 • Irriterade ögon, näsa och svalg
 • Heshet
 • Hosta
 • Återkommande luftvägsinfektioner
 • Försämring av befintlig astma
 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Hudbesvär

Svartmögel är farligt och det är viktigt att ta reda på om det finns i hemmet eftersom långvarig exponering kan ge livslånga problem med hälsan. Till exempel kan det orsaka kroniska lungproblem. Barn är särskilt utsatta eftersom de kan utveckla astma.

Läs om Ammies erfarenhet av mögel i huset: ”Jag hade mycket svår och migränliknande huvudvärk och allergier. Sådant jag aldrig haft problem med tidigare.”.

Få bort svartmögel

Hur svårt det är att bli av med mögel beror på i vilket stadium möglet befinner sig i. Klorin och andra rengöringsmedel kan få bort ytligt svartmögel, men de dödar endast den mikrobiella växten. Celler och sporer som redan har hunnit bildats kvarstår. Gäller det ett litet mögelangrepp på en husfasad går det ofta att tvätta bort möglet med såpa, under förutsättning att möglet inte hunnit tränga in genom färgen. Ofta behöver man professionell hjälp med mögelsanering eftersom det kan vara svårt att veta om möglet försvunnit helt och hållet. Får man inte bort svartmögelsporerna och mögelgifterna helt och hållet kan möglet få fäste på nytt.

En metod som används för att sanera svartmögel är så kallad fogging. Det är en metod där ett mögeldödande medel hettas upp och förångas. Ångan släpps ut i det angripna området och tar sig även in på mer svåråtkomliga platser. Är angreppet mycket allvarligt bör man byta ut byggnadsmaterialet eftersom sporerna och gifterna inte försvinner helt och hållet.

Har husgrunden angripits av fukt- och mögelskador behöver den renoveras.

Sanering – steg för steg

När en saneringsfirma sanerar ett hus från mögel letar de först upp källan till kontamineringen. Det finns olika åtgärder och vilken metod som används beror på hur allvarligt angreppet är samt var skadan sitter. De olika stegen i saneringen är:

 • Personlig säkerhet. Beroende på vilken svartmögelart det handlar om kan inandning av gifterna vara skadliga. Saneringsfirman använder säkerhetsutrustning för att inte andas in gifterna och även särskilda skyddskläder som handskar, engångsoveraller och munskydd med partikelfilter. Ombyte av kläder sker på en isolerad plats eftersom det kan finnas spår på kläderna som annars kan föras över till exempelvis bilar och andra fastigheter.
 • Lokalisering av möglet. När källan till mögelangreppet är lokaliserad ska byggnadsmaterialet bytas ut. Som husägare bestämmer man naturligtvis själv över vilka åtgärder som ska tas. Att sanera ett hem från mögel kan bli dyrt. Vissa hemförsäkringar täcker skador av mögel, men andra gör det inte. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren i försäkringen innan olyckan är framme. Under saneringsarbetet frigörs mängder av mögelmetaboliter i luften, därför måste man skärma av den del av bostaden som är kontaminerad. Annars finns risk att möglet sprider sig via ventilationssystemet. Man tömmer även området på saker, möbler och kläder eftersom dessa annars riskeras att kontamineras.
 • Avfuktare. Mögel behöver vatten för att leva, därför installeras alltid en avfuktare som hjälper till att skademinimera samt reducera spridningen.

Det viktigaste när det gäller mögelsanering är att skydda hälsan eftersom svartmögel är giftigt. Det är även viktigt att avgränsa det utsatta området så snabbt som möjligt samt ta bort alla föremål. Med lite tur kan det gå att rädda möbler och textilier. Dessa föremål bör då förvaras i ett magasin där de inte riskerar att kontaminera andra byggnader.

Mögelsaneringen kan sedan påbörjas och i rum efter rum. Under saneringen avgränsas rummen från varandra och förseglas för att minimera spridningsrisken. Om du har mögel på fasaden kan du rengöra med ett mögel- och algmedel.

Porösa material

Ett mycket svårt saneringsområde är möbler och kläder eftersom det är porösa material som lätt blir kontaminerade. Om ett hus blivit sanerat från mögel och kontaminerade kläder sedan införs i bostaden kan problemet börja om på nytt. Porösa material blir lättare kontaminerade och vissa material har dessutom en förmåga att dra till sig mögelmetaboliter (mögelgifter). Man skiljer därför på porösa, semiporösa och ickeporösa material.

 • Porösa material: kläder, textilier, papper och madrasser.
 • Semiporösa material: trämöbler, prydnadssaker och betongalster.
 • Ickeporösa material: glas, porslin och metall.

Porösa material kan inte alltid tvättas rena från mögel, särskilt böcker och kartong. Gamla foton och liknande kan i vissa fall bevaras genom att man laminerar dem, annars måste de kastas.

Semiporösa material är hårdare material som kan andas och absorbera fukt, till exempel trämöbler. När fukt finns i materialet kan giftet följa med och kontaminera materialet.

Ickeporösa material som glas, porslin och metall kan ofta gå att sanera genom att föremålen tvättas i hett vatten med fettlösande medel. Det positiva med hårda och ickeporösa material är att möglet endast kan fästa sig på ytan och inte ta sig in i materialen.

Mögeltester

Det går att testa ett hus för mögel på olika sätt, bland annat med olika snabbtester. Det finns även mögeltester som kan identifiera olika mögelsporer. Testen består av en provsticka som läggs mot det angripna området. Efter att stickan sugit upp partiklar från materialet doppas den i en särskild vätska. Stickan ändras till olika färg, beroende på vilken typ av mögel det handlar om. Varje mögelsort har en specifik färg. Olika typer av mögeltester:

 • Lufttester. En skål placeras i det rum där möglet misstänks finnas. Oftast behöver testet några dagar på sig innan det visar ett resultat. Finns det sporer i skålen innebär det att luften är angripen av mögel. Med testet följer även ett protokoll som gör att du kan räkna antal sporer. Kostar några hundra kronor.
 • Laboratoriumtester. Det finns lite dyrare tester att köpa, med testet ingår även en analys hos laboratorium. Fördelen med den här typen av test är att laboratoriet har bra utrustning för att bedöma vilken typ av mögel det är.
 • Specifika tester. Det finns mögeltester som är avsedda att identifiera särskilda sporer, exempelvis en viss typ av svartmögel. Den typen av test tar inte hänsyn till eventuella andra svampar i området utan endast de sporer testet är utformat för.

Bekämpningsmedel av skadedjur

Drabbats av skadedjur? Förutom mögel är även vissa typer av skadedjur ett stort problem för husägare – från harmlösa skadedjur som silverfiskar till problematiska skadedjur som löss, loppor och möss. Många av skadedjuren kan du få bukt med själv om du använder rätt typ av medel och bekämpningsmetoder. Hos Stick.se hittar du allt du behöver för att bli av med de vanligaste skadedjuren.

LÄS MER / KÖP

Drabbats av skadedjur?

Förutom mögel är även vissa typer av skadedjur ett stort problem för husägare – från harmlösa skadedjur som silverfiskar till problematiska skadedjur som löss, loppor och möss. Många av skadedjuren kan du få bukt med själv om du använder rätt typ av medel och bekämpningsmetoder. Hos Stick.se hittar du allt du behöver för att bli av med de vanligaste skadedjuren.

Vanliga frågor och svar

Beroende på omfattning och vilka slags sporer kan det ibland gå att tvätta bort möglet, till exempel om du hittar svarta sporer på en målad husfasad. Men många gånger är angreppet mer allvarligt och huset behöver då saneras. Vänd dig till en professionell saneringsfirma med rätt erfarenhet och utrustning.

Svartmögel luktar ofta som en unken källare.

Vissa svartmögelarter bildar mykotoxiner (gifter i gasform) som sprids via luften. Eftersom människor andas in luften kan möglet orsaka allt från luftvägsinfektioner och trötthet till lungproblem och cancer.

Svartmögel är ett samlingsnamn på flera typer av mögelsvampar med mörk eller svart färg. De vanligaste varianterna är Cladosporium, Stachybotrys, Aspergillus och Fusarium.

Svartmögel har ofta en rund form med små svarta prickar.

Det är förhållandevis vanligt med svartmögel i fuktigare utrymmen som kök och i våtrum. Det är viktigt att det finns tillräckligt bra ventilation så att fuktig luft kan torka ut.

Ja, barn är mer utsatta än vuxna eftersom de riskerar att utveckla astma vid exponering av svartmögel.

Relaterade artiklar