Bärande vägg – bra att veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

En bärande vägg är en vägg som ska bära upp laster från ett ovanliggande våningsplan eller lasten från yttertaket. Det kan ibland vara svårt att veta om en vägg är bärande eller om det endast är en skiljevägg. Här går vi igenom hur du tar reda på om väggen är bärande samt hur du kan ta bort en bärande vägg på ett säkert sätt.

Bärande eller icke bärande vägg

Även om en vägg inte är bärande kan den ändå vara viktig för husets stabilitet. Det finns tecken som indikerar att en vägg är bärande:

 • Den är tjockare än 100 millimeter
 • Den är tillverkad av tegel, betong eller lättbetong
 • Takstolar vilar på väggen (vilket du kan se under isoleringen på vinden)
 • Väggen ligger parallellt med takåsen

För att avgöra om väggen är bärande eller inte behöver man kontrollera vilken riktning som golvbjälklaget har i våningen ovanför. I vissa fall är väggen inte bärande men kan ändå ha ersatt en golvbjälke i det ovanliggande bjälklaget. De väggar som finns på den översta våningen, direkt under vinden och som dessutom följer taknockens riktning, är alltid bärande.

Riva en bärande vägg

Om du vill ta bort en bärande vägg kan du följa vår steg för steg-anvisning, men kom ihåg att alltid först kontakta en fackman eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka väggen. Genom vår offerttjänst kan du lätt hitta rätt expert till ditt projekt. När du river en bärande vägg måste du ersätta väggen med en annan typ av avstyvning som håller upp lasten ovanifrån. Du kan till exempel ersätta en bärande vägg med en balk eller kraftig pelare. För att hålla uppe den nya avstyvningen medan den gamla väggen rivs, krävs mer än råstyrka. Vanligtvis används någon typ av hiss som stöttar upp bjälklaget tills den nya stålbalken är på plats. För att lyfta upp den tunga stålbalken kan en kättingtalja användas, den hängs då upp i taket och underlättar lyftet. Eftersom den gamla bärande väggen stöttade upp ytterväggen behöver du nu använda ett komplement, till exempel en stående I-balk. Så här river du den bärande väggen:

 1. Stötta upp innertaket. Innan den bärande väggen kan rivas måste innertaket stöttas upp med stämpar (en lång och grov stolpe som ställs vinkelrätt). För att fördela trycket ställs stämparna på grova brädor och skruvas även fast för att de ska stå stadigt. Brädor läggs även mot taket för att bättre fördela trycket.
 2. Riv den gamla väggen. När du stadgat upp taket med stämpar kan du börja knacka bort den bärande väggen.
 3. Ta upp ett hål i ytterväggens inre del. Med hjälp av en hammare och en mejsel kan du knacka ut ett hål.
 4. Placera ut isolerremsor. Remsorna monteras mot ytterväggen för att undvika köldbrygga. Isolerremsor i 30 millimeter cellplast fungerar bra.
 5. Montera en lodrät stående balk. När den bärande mellanväggen revs försvann samtidigt det viktiga stödet för ytterväggen. Som kompensation monteras därför en lodrät stående balk vid ytterväggen. Balken ska monteras inuti isoleringen och syns därför inte när arbetet är färdigt.
 6. Fäst balken. I betongsulan fäster du balken med pinnbultar. Skruva fast balken upptill i hammarbandet.
 7. Mura upp väggen. När balken är monterad behöver väggens hål muras igen både på sidan och framför själva balken.
 8. I-balken lyfts på plats. Balken är väldigt tung, därför kan en kättingtalja användas. Taljan hängs upp i en av bjälkarna och sedan kan du enkelt dra upp I-balken. Du behöver en medhjälpare som styr balken på plats.
 9. Täck kontaktytor med murpapp. Lägg murpapp mellan träbjälkarna och den nya I-balken för att förhindra att fukt vandrar vidare samt för att minimera knarr.
 10. Kila upp balken mot träbjälkarna. Ibland finns ett litet utrymme mellan balk och träbjälkar, det tätar du med klossar. Klossarna förhindrar att träbjälken sjunker.
 11. Fixera balken. Med specialbeslag som skruvas fast i träbjälkarna kan du fixera balken. Beslagen hjälper till att hålla balken på plats medan du ersätter kilarna med ett expanderande bruk.
 12. Ta bort kilarna. Ersätt utrymmet med expanderande bruk i bägge ändar. Lägg en järnplatta med murpapp på vardera sida mellan balk och vägg för att fördela trycket över väggens bredd.
 13. Klä in järnbalken. Järnbalken är trygg ur ett belastningsperspektiv, men måste ändå kläs in för att bli mer brandsäker. Järnbalken kan nämligen snabbt bli varm och kan i värsta fall ge med sig. För att brandsäkra järnbalken bör du klä in den i en 20 millimeter tjock brandhämmande gipsskiva.
 14. Fäst gipsskivan med L-profiler i stål. Montera L-profilerna i taket på I-balkens bägge sidor. Skruva sedan fast gipsskivan på profilerna.
 15. Spackla igen skarvar. Både skarvar och skruvhuvuden ska spacklas igen och för att undvika sprickbildning i skarvarna armeras spacklet med pappersremsor. Tryck ner remsorna i det blöta spacklet. När spacklet torkat ska det slipas.

Köp ditt material hos Beijer Bygg

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard
Hitta en expert som kan hjälpa dig med en bärande vägg

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Växla av bärande vägg

Laster som sitter ovanför en öppning måste överföras till angränsande delar av väggarna. Om du exempelvis tar bort en bärande vägg för att öppna upp ett utrymme behöver du i regel placera någon typ av förstärkning på vardera sida om öppningen. Det kallas för att växla av en bärande vägg.

Vanliga frågor och svar

Innan väggen kan rivas måste man avväxla lasten med stämpar. Här kan du hitta en komplett steg för steg-beskrivning om hur man river en bärande vägg.

Det innebär att lasterna som tidigare togs upp av den bärande väggen förs över till angränsande väggar.

En bärande vägg är den av den konstruktion som bär upp huset. På en bärande vägg vilar vanligtvis takstolar eller golvbjälklag från övervåningen.

Om takstolarna eller det övre golvbjälklaget vilar på väggen, samt om den går i samma riktning som taknocken, är den bärande.

Ja, det går men du bör alltid kontrollera med en fackman innan du börjar riva bärande väggar.

Det är viktigt att möblerna kan användas till mer än en sak. Ett matbord kan till exempel även fungera som en arbetsplats, ett soffbord kan flyttas och användas som ett nattduksbord och en säng kan dölja förvaring under.

Genom exempelvis kontorsavdelare, gardiner eller hyllor. Kom ihåg att använda avdelaren på flera sätt. På en skiljevägg eller kontorsavdelare kan du exempelvis fästa en håltavla som sedan fungerar som förvaring.

Ja, oftast går det bra att avväxla lasterna med en järnbalk eller kraftig pelare.

Relaterade artiklar