Balkar – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Balkar är ett avlångt konstruktionselement som i regel bär en vinkelrät last längsmed sin längd. Några exempel där man använder balkar är takstolar och golvbjälklag.

Olika typer av stålbalkar

Balkar kan vara tillverkade i både trä, stål och betong och det finns flera profiler att välja mellan. I-balkar är raka med två små horisontella flänsar överst och underst (som ett I) och de kan ibland påminna om ett liggande H om flänsarna är mycket breda. En annan profil är H-balken, varav de vanligaste H-balkarna i Sverige är tillverkade i stål och finns i varianterna HEA, HEB och HEM. HEA är en europeisk bredflänsprofil som kan bära stor last. Generellt sett används H-balkar som vågräta balkar eftersom de tål större laster. Till lodräta laster använder man istället I-balken, till exempel IPE eller INP. Vilken typ av bjälkar du ska välja beror på hur stor belastning de ska utsättas för.

Normalt sett ska balken vila på en bärande vägg, men om det inte är möjligt eller om spännvidden är för stor, använder man en eller flera I-balkar. Man sammanfogar H-balken med I-balken med plattor som svetsas fast. Vikten på stålbalkar varierar, inte bara mellan olika former, även samma former kan tillverkas i olika vikter. Olika typer av stålbalkar:

  • HEA. En EU-standardiserad balk som bildar formen av ett H, den har breda flänsar vid ovan- och undersidan. Profildjup och flänsbredd är i stort sett lika stort, vilket innebär att balken nästan är kvadratisk i formen. Det här är den svagaste av alla H-balkar. Väger 19,9 kilo per meter.
  • HEB. Den här balken har samma form som HEA-balken, men betydligt tjockare flänsar, vilket ökar stabilitet och bärförmåga. Den blir samtidigt tyngre. Den kan användas till både liggande och stående stöttning i byggnadsverk. Väger 26,7 kilo per meter.
  • HEM. Den kraftigaste och tjockaste H-balken med ett extra tjockt mittstycke. Den här balken används endast vid extremt höga laster. Väger 52,1 kilo per meter.
  • IPE. En I-balk där mittstycket är något längre än flänsarna. Den har en tunnare profil som klarar mindre laster. Används i lättare konstruktioner som stående stolpar. En IPE 240 väger 30,7 kilo per meter.
  • INP. Liknande form som IPE-balken men med ett tjockare mittparti och tjockare flänsar. Flänsarna är mjuka i formen (tjockare mot mitten och tunnare längre ut mot kanterna), vilket minskar balkens totala vikt. Används i lättare konstruktioner som stående stolpar. INP 120 väger 11,1 kilo per meter.
  • UPE. En U-balk med ett tunnare mittparti och tjockare flänsar. Den här balken används ofta som ett komplement till H-balkar vid understöd till golv. Den används även som kantbalk. UPE 120 väger 12,1 kilo per meter.
  • UNP. Samma form som UPE men med tjockare mittparti och flänsar. Flänsarna har mjuka former som är tjockare närmst mittpartiet och tunnare ut mot kanterna. Tål högre belastning än UPE. Väger 13,4 kilo per meter.

Alla balkar, oavsett profil, finns att köpa i olika längder. Standardlängder för stålbalkar är 6, 12,1 och 15,1 meter. Det finns dock längder upp till 24 meter. Eftersom stålbalkar är svåra att kapa och väger en hel del måttbeställs de vanligtvis.

Vanliga frågor och svar

Ett avlångt konstruktionselement som bland annat används som takstolar och golvbjälklag.

I-, H- och U-profiler.

Stål är vanligt men det finns även betong- och träbalkar.

Relaterade artiklar