Brandfogmassa – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Både brandfogmassa och brantätningsmassa är viktiga delar i det byggtekniska brandskyddet. Brandfog används för att täta skarvar och genomföringar och göra dem brandsäkra.

Brandfog för olika behov

Brandfog tillverkas i olika material och de vanligaste är silikon och akryl. Generellt sett använder man akrylbaserad brandfog i torra miljöer och silikonbaserad i fuktiga miljöer och där högre krav på flexibilitet finns. Oavsett vilken variant det gäller härdar fogmassan vid kontakt med syret i luften. Hur hård fogmassan blir i härdat stadie beror på vilken typ du använt. Den silikonbaserade brandfogmassan är fortfarande flexibel och mjuk i härdat tillstånd medan den akrylbaserade fogmassan blir hårdare.

Hur bra brandfogmassan fäster på olika material beror mycket på vilket bindemedel den innehåller. Silikon har bättre vidhäftningsförmåga på metall och cementbaserade material än akrylbaserad fog. Ska du foga gipsskivor eller trä fäster den akrylbaserade fogen bättre.

Brandskydd

Brandfogmassa skyddar eld och rök från att sprida sig genom springor och genomföringar. Det beror på att fogen tätar mellan de olika brandcellerna, vilket gör att eldens spridning fördröjs. Den extra tid som fogen håller undan elden kan vara avgörande för överlevnad vid en brand. Akrylbaserad brandfogmassa reagerar unikt på brand, den expanderar när den utsätts för den extrema temperaturen, vilket gör att den tätar ännu bättre. Silikonbaserad brandfogmassa fungerar på ett annat sätt – genom att den har en mycket hög smältpunkt, vilket gör den brandmotståndig.

Välj rätt typ

Det finns flera typer av brandfogmassa och de olika varianterna är olika bra på att stå emot brand. När du ska köpa fogmassan ska du därför kontrollera brandhärdigheten, alltså hur länge fogen står emot brand. Det anges i en brandklass. Brandklassen är en beteckning med en bokstavs- och sifferkombination, till exempel El, följt av en siffra, exempelvis 60. El står för integritet (alltså fogens täthet) och isolering. Siffran står för antal minuter som fogen står emot brand. Kom ihåg att brandfogen alltid måste hålla samma brandklass som den övriga konstruktionen och den får inte försämra övrigt materials brandegenskaper. Väljer du en brandfogmassa med beteckningen El60 innebär det alltså att fogen tätar och isolerar mot eld, rök och giftig gas samt sticklågor i 60 minuter.

Det finns lite olika varianter av brandfogmassa, det är därför bra att ställa dig några frågor innan du väljer:

  • Ska du brandtäta inomhus eller utomhus? Ska fogen användas utomhus bör du kontrollera att den står emot UV-strålning samt tål vatten och kyla.
  • Fäster fogen på det material du ska foga? Kontrollera att fogen har bra vidhäftningsförmåga på det som ska fogas.
  • Kommer fogen vara synlig? Om fogen kommer vara synlig är det bra om du väljer en variant som är övermålningsbar.
  • Ska du foga i en torr eller fuktig miljö? Silikonbaserad brandfog fäster bättre på metall och cementbaserade material, medan akrylbaserad brandfog fäster bättre på gips och trä.
  • Måste fogen tåla rörelser eller vibrationer? Olika typer av fogmassor härdar på olika sätt. Vissa blir helt hårda, andra är fortfarande flexibla och mjuka i härdat utförande.

Vanliga frågor och svar

Det är en särskild fogmassa som står emot brand, rök och giftig gas.

Brandfogmassa tillverkas med olika bindemedel, exempelvis silikon och akrylat. De ger fogen olika egenskaper. Det finns även olika brandklasser för brandfogmassa, det anger hur bra fogen står emot brand och hur länge.

El står för integritet och isolering och 60 står för 60 minuter (så länge fogen står emot brand).

Relaterade artiklar