Sättsand – ett praktiskt fogmaterial

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Sättsand, även kallad sandmjöl, används bland annat vid anläggning av markplattor och gatsten, till exempel på en uppfart. För att plattorna ska kunna ligga rakt och stabilt måste underlaget vara helt plant. Det lilla utrymme som bildas mellan plattorna måste också fyllas igen för att öka stabiliteten. Utfyllnadsmaterialet måste vara av en sådan typ att markplattorna ändå kan ruckas, exempelvis när en bil kör upp på uppfarten. Då används sättsand.

Olika kornstorlek

Sättsand finns i olika kornstorlek och vilken som passar bäst beror på ändamålet. Mellan stenplattor på en uppfart ska man ha sättsand eller stenmjöl av fin kornighet, men inte den allra finaste eftersom det då riskerar att hålla kvar vatten. Man använder i regel stenmjöl med kornstorlek 0 – 4 millimeter för att fylla ut fogarna. Det är enkelt att fylla ut med sättsand eftersom man helt enkelt kan borsta ner sanden i fogarna. Det faller sedan på plats av sig själv.

En nackdel med att använda sättsand i fogarna mellan plattorna är att myror ofta bygger med sanden. Sanden hindrar inte ogräs från att växa i fogarna och har du otur följer mycket av sättsanden med när du spolar av plattorna med högtryckstvätt. Men det är enkelt att sopa ner ny sättsand. Sättsand är också förhållandevis billigt.

Olika typer av sand och grus

Sättsand och stenmjöl är egentligen restprodukter som bildas vid framställning av makadam (krossad sten). Stenmjölet är den finaste kornstorleken från de fraktioner som bildas men trots sin sandiga textur har varje korn en mycket hård yta. Kornstorleken benämns i millimeter, till exempel 0 – 4 millimeter, vilket innebär att gruskornen är allt från 0 millimeter (pyttesmå) till 4 millimeter stora. Olika typer av sten, sand och grus:

  • Grus. Grus är ett stenmaterial med kornstorlekar mellan 2 och 63 millimeter. Eftersom grus finns i så många fraktioner delar man upp grus i olika kategorier: fingrus (2 – 6,3 millimeter), mellangrus (6,3 – 20 millimeter) och grovgrus (20 – 63 millimeter).
  • Makadam. Makadam är en krossprodukt med olika fraktioner (storlekar). Vanligast förekommande är kornstorlek: 2 till och med 32 millimeter. Makadam används oftast som dräneringsmaterial och slitlager men förekommer även som ballast i betong. Slitlager är det översta lagret på vägar, trädgårdsgångar och uppfarter.
  • Singel. Singel är naturgrus, alltså en naturlig produkt som inte framställs genom bearbetning. Singlet hämtas som det är i naturen och genomgår ingen krossning. Det finns olika fraktioner att välja bland, de vanligaste är 4 – 8 millimeter, 8 – 12 millimeter och 16 – 32 millimeter.
  • Sand. Sand är en naturprodukt och produceras alltså inte genom bearbetning. Sand kommer bland annat ifrån avlagringar. Sand har en fin kornstorlek mellan 0 och 8 millimeter.
  • Stenmjöl/sättsand. Stenmjöl är berg som krossats till en mycket liten kornstorlek (0 – 4 millimeter). Eftersom kornen krossas snarare än mals är varje korn kantigt och inte runt. Stenmjöl används vanligtvis som fogar till plattsättning. Den har väldigt bra packningsegenskaper och gör det möjligt för plattorna att röra sig utan att fogarna spricker. Stenmjöl säljs i olika kornstorlek: 0 – 2 millimeter, 0 – 4 millimeter, 0 – 5 millimeter och 0 – 8 millimeter. 0 – 8 millimeter kallas ibland för krossgrus.
  • Bergkross. Bergkross är en benämning för längre fraktioner, med andra ord intervaller på storlekar 0 – 16 millimeter. Olika storlekar av bergkross används till olika ändamål: 0 – 16 millimeter används som slitlager, 0 – 32 millimeter används som bärlager och 0 – 45 millimeter används till förstärkning.

Vanliga frågor och svar

Framförallt vid plattläggning eftersom sanden fungerar som en rörlig fog. Sättsand används även som fyllning runt rör eller som ett utplanande skikt innan man lägger marksten, kullersten eller träkubb.

En säck på 20 kilo räcker till cirka 0,4 kvadratmeter om du lägger ett lager på tre centimeter.

Ska sättsanden användas över bergkross bör det packas ordentligt, vilket du enklast gör med en markvibrator och genom att först vattna det. Tre centimeter är en lagom tjocklek för sättsanden. Sanden borstas ner i fogarna.