Frigolit – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Frigolit är ett slags plastmaterial som även kallas styrenplast. Det används flitigt inom såväl byggnadsbranschen som annan produkttillverkning (förpackningar till livsmedel, plastbestick och liknande). Lär dig mer om vad frigolit är gjort av och frigolitens egenskaper.

En form av cellplast

Frigolit är en form av cellplast, som i sin tur framställs av polystyren. Polystyren består av kemiska föreningar av styren (ett omättat flytande kolväte). I sin renaste form är polystyren ett billigt material, ett slags ogenomskinlig termoplast. Polystyren används inom en rad olika industrier på grund av sitt låga tillverkningspris. Det finns många fördelar med polystyren, bland annat:

  • Hårt och styvt
  • Billigt att framställa
  • Låg vattenabsorption
  • Låg krypning (krypning innebär att ett material är elastiskt och formar sig efter tryck)
  • God elektrisk isoleringsförmåga

För att framställa frigolit av cellplast används små ”pärlor” av styren (ett omättat flytande kolväte) som får sintras samman. Sintringen är en process då pärlorna sammanfogas under höga temperaturer (fast under smältpunkt).

Frigolit väger inte särskilt mycket, det består till 98 % av luft. Den stora mängden stillastående luft gör frigolit mycket välisolerande mot både kyla och värme och är en anledning till att materialet ofta används till både isolering inom byggnadsbranschen och till isolerande kärl till mat.

Användningsområden

Frigolit används framförallt inom byggnadsbranschen som ett isolermaterial för husgrunder samt i väggar och tak. Materialet har många robusta egenskaper, till exempel är det vattentåligt och kan användas utomhus. Dock ska det inte exponeras långvarigt för solljus då UV-strålningen bryter ner frigoliten.

En fördel med frigolit, i likhet med andra cellplastmaterial, är att den kan återanvändas samt återvinnas genom att förbrännas. Däremot är framställningen av cellplaster inte särskilt bra för naturen eftersom plaster innehåller olja, vilket är ett fossilt bränsle och inte förnyelsebart.

Tips!

Om du behöver skära i frigolit kan du använda en varmtrådssåg, även kallad frigolitskärare. Den har en tunn och strömförande tråd som värms upp successivt när elektriskt ström går genom tråden. Effekten kan påminner lite om att skära i smör, vilket gör det enkelt att forma frigoliten utan att den riskerar att brytas sönder.

Vanliga frågor och svar

Större skivor av frigolit ska lämnas in på återvinningscentralen som brännbart grovavfall. Det finns lokala bestämmelser så det är bra att kontrollera med kommunen där du bor.

Frigolit är en form av cellplast, även kallat styrenplast.

Frigolit används ofta som isoleringsmaterial i väggar, tak och husgrunder. Men materialet används även till mindre produkter, som matkärl.

Frigolit och cellplaster har bra isolerande effekt, cirka 0,12 i u-värde för 300 millimeters isolering.

Använd en vass kniv eller en såg för att skära i frigolit.

Relaterade artiklar