Så använder du träskivor

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Träskivor hör till det mest använda byggnadsmaterialet i Sverige och används även flitigt inom möbeltillverkning. En träskiva kan vara porös och hård, och tillverkad av faner, träspån eller träfiber.

Tillverkningen för de olika varianterna är likartad: De olika materialen sammanfogas under högt tryck. Beroende på vad de olika skikten består av kan träskivor bland annat vara vattentäta, böjbara och ljudisolerande. Som byggnadsmaterial används träskivor ofta till golv, väggar och tak. Har du någon gång köpt en hylla eller lådmöbel består bakstycket så gott som alltid av just en träskiva.

Olika typer av träskivor

  • Plywood. Plywood, även kallad kryssfaner, består av sammanlimmade lager av faner. Faner är ett mycket tunt lager trä som vanligtvis skärs ut från stockar. Faner finns i många träslag även om plywood vanligtvis tillverkas av furu eller gran. Plywood är ett populärt byggnadsmaterial tack vare sin robusta och hållbara form. Vanligtvis är den här sortens träskiva mellan 3 millimeter och 3 centimeter. Det finns olika typer av plywood, bland annat formplywood, som är belagt med tunna skikt av plastimpregnerat papper (formplywood). Den sorters plywood kan se ut på många sätt eftersom pappret kan tryckas med olika mönster.
  • Spånskivor. Spånskivor tillverkas genom att grövre och finare sågspån pressas samman. Genom hög värme, tryck och lim sammanfogas skikten. Spånskivor är inte lika tåliga och hållbara som exempelvis plywood, men har en fin och slät yta som kan målas eller tapetseras utan något större förarbete. Spånskivor går att köpa i flera varianter, bland annat fanerklädda spånskivor. Sådana spånskivor är belagda av ett tunt skikt av träfaner på fram- och baksidan som ger illusionen av att spånskivan är i massivt trä.
  • OSB-skivor. OSB-skivor utmärker sig på grund av sina stora spån. Den här träfiberskivan tillverkas genom att stora spån limpressas i tre lager. OSB-skivor används mycket inom byggbranschen, dels på grund av sitt förhållandevis låga pris (det är billigare än plywood), dels på grund av skivans hårda struktur och hållbara egenskaper.
  • Träfiberskivor (masonit). Masonit skiljer sig en del från vanliga spånskivor eftersom inget lim tillsätts i tillverkningsprocessen. Istället är det träets eget lim, lignin, som används som bindemedel. Vid tillverkning slammas träets fibrer (som man får fram genom en särskild ångbehandling, alternativt genom malning) upp på en trådmatta där vattnet får rinna av. Sedan pressas trämassan samman genom ett extremt högt tryck. Beroende på vilket tryck som används i tillverkningsprocessen skapas porösa eller hårda masonitskivor. Masonit har många fördelar, bland annat är träskivan motståndskraftigt mot fukt, det tål både höga och låga temperaturer och det är inte sprickbildande.
  • Träfiberskivor (MDF). MDF står för ”Medium Density Board” och är en vanlig träfiberskiva inom möbel- och inredningstillverkning. Träfiberskivan är vanligt förekommande i köksskåp, lister och dörrar. I likhet med masonit tillverkas MDF också genom ett högt tryck. MDF består av finmalna sågspån som blandas samman med lim. De fina träfibrerna ger skivan en slät yta.
  • Cementbundna spånskivor. Medan vanliga träskivor binds samman av lim tillverkas cementbundna spånskivor genom att sågspån blandas med cement. Resultatet blir en robust träskiva med brandhämmande, fuktbeständiga, mögelresistenta och slitstarka egenskaper.
  • Melaminbelagda skivor. En träskiva där det yttre lagret består av flera lager papper impregnerade med plast. Pappersskikten pressas samman genom värmepressning (en härdningsprocess). Resultatet blir en spånskiva med ett tunt och blankt ytskikt. Melaminbelagda skivor är vanliga som skrivbordsskivor och hyllplan.
  • Träullsskivor. Den här träskivan används ofta som ljudabsorbent i tak. Skivorna är tillverkade av träull, det vill säga halvmeterlånga och millimeterbreda träspån som binds samman med cement.
  • Lamellträ. Lamellträ är en träskiva som påminner om limfog (massivt trä som sammanlimmas av 40 – 45 millimeters breda trälameller) men som förstärks med symmetriskt pålimmat träfaner. Lamellträet har vackrare och hållbarare ytegenskaper.
  • Limfog. Den här typen av skiva består av flera 40 – 45 millimeter breda lameller (tunna träskivor) som har limmats och pressats ihop. Det finns limfogskivor i olika storlek och träslag.

CE-märkning

Träskivor som ska användas i byggsammanhang ska vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren uppfyller EU:s säkerhetsdirektiv och att varan uppfyller vissa krav på bland annat säkerhet och funktion. CE-märkningen visar vem tillverkaren är, vilket år skivan tillverkats, vilket kontrollorgan som använts, vad skivan är avsedd för, vilken tjocklek den har och vilket hållfasthetsvärde den har. Ibland märks själva skivan och ibland hittar man CE-märkningen på en etikett eller i ett medföljande dokument. Oavsett om skivan ska ha en bärande eller icke-bärande funktion ska den alltså alltid vara CE-märkt.

Välj träskiva utifrån användningsområde

Det finns en mängd olika träskivor, men plywood, MDF, masonit och spånskivor hör till de vanligaste. Vilken skiva du väljer beror på vad du ska använda den till. Till våtrum är det viktigt att välja en träskiva som är våtrumsbehandlad och som står emot fukt. Ett exempel är behandlad björkplywood, ett material som dels är motståndskraftigt mot fukt, dels har ett förhållandevis lågt pris (drygt 200 kronor per kvadratmeter). Det vanligaste måttet på behandlad björkplywood är 11 x 600 x 2 400 millimeter.

För möbeltillverkning, exempelvis byggnadsmaterial till hyllplan, finns det också flera sorter att välja på. Många träskivor har ett vackert naturligt utseende och behöver varken primas eller målas utan kan användas som de är. Men det beror förstås på vad man föredrar. Även melaminbelagda skivor är populära för möbeltillverkning.

Till innerväggar är varken plywood eller MDF det vanligaste materialet utan gipsskivor. De är bland annat lätt att arbeta med, förhållandevis billiga, har brandhämmande egenskaper och ger en slät och fin yta. Är det undergolv som ska byggas kan du dock använda spånskivor. De är tätare än plywood och även billigare.

När kraven för hållfasthet är högre rekommenderas ofta MDF-skivor eller OSB-skivor. Träskivorna passar bra till inner- och ytterdörrar och materialet används även ofta för att tillverka köksskåp och inredningsdetaljer.

Vanliga frågor och svar

Träskivor kan användas till att bygga både möbler och huskonstruktioner som väggar, golv och tak.

Priset varierar mycket beroende på vilken typ av träskiva det är. Ju billigare träslag, desto billigare brukar även skivan bli. Ju robustare och ju mer fukt träskivan tål, desto dyrare är den. Det går att köpa träskivor från under hundralappen per skiva.

Det är ett vanligt byggnadsmaterial som används till allt från innerväggar och golv till möbeltillverkning, inredningsdetaljer och dörrar. Det finns flera sorters träskivor med olika egenskaper.

De vanligaste varianterna är plywood, MDF, masonit, spånskiva och lamellträ.

Det beror på vilken sorts träskiva det handlar om. Många träskivor tillverkas av restprodukter från sågverksindustrin och består av sågspån och lim. Det finns även träskivor som tillverkas av massivt trä, som lamellträ.

Köp material ditt material

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard