Så använder du våtrumsspackel

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Våtrumsspackel är en förstärkt spackelmassa som köps färdig (du kan använda den direkt utan att tillsätta något). Våtrumsspackel, till skillnad från annat spackel, är utvecklat med särskilda egenskaper för att förhindra att fukt tränger sig in i väggen eller golvet. Samtidigt som spacklet är fuktmotståndigt har det ventilerande egenskaper vilket gör att golvet eller väggen kan ”andas”.

Anvädningsområden

Våtrumsspackel kan användas i stort sett var som helst, men i och med att priset är högre än för vanligt spackel är det vanligast att använda det i just våtrum, som i badrummet eller tvättstugan.

Våtrumsspackel används på samma sätt som annat spackel: den dras ut med en bred eller smal spackel (beroende på vilket område som ska spacklas) och läggs i flera lager. Mellan varje lager ska spacklet torka och slipas så att du får en jämn yta. Ju ojämnare underlaget är, desto fler lager behöver du applicera. Det är särskilt viktigt att ytorna i badrummet är jämna eftersom det annars blir svårt att sätta kakel och klinkers helt rakt. En fördel med våtrumsspackel i badrum är att spacklet har bra vidhäftningsförmåga och effektivt fyller ut ojämnheter. Det är inte nödvändigt att spackla hela väggskivorna med våtrumsspackel, här är det enklare att sätta upp glasfiberremsor för att täcka över skarvar och på så vis få en jämn och slät yta. Ska taket däremot målas eller om väggarna endast ska målas och inte kaklas, är det praktiskt med våtrumspackel eftersom det skapar en jämn yta.

Fungerar till många underlag

Våtrumsspackel kan användas i hemmets alla rum, men är vanligast i våtutrymmen på grund av sina fuktbeständiga egenskaper. Det fäster på många material, till exempel lättbetong, betong, gipsskivor och puts. Ska du spackla badrumsgolvet är det ett särskilt flytspackel som ska användas. Det har andra egenskaper och ska appliceras först när golvet är primat och tätat. Flytspackel skiljer sig från annat spackel eftersom det har en rinnande konsistens. När du applicerar spacklet på badrumsgolvet flyter det ut (därav namnet). Det är meningen för att golvet ska få en så jämn och slät yta som möjligt. Genom flytspacklet får du till rätt lutning till golvbrunnarna i badrummet. Förutom våtrumspackel finns det också:

  • Väggspackel
  • Byggspackel
  • Flytspackel

Väggspackel är en av de vanligaste spackeltyperna och används bland annat när du ska förbereda en vägg inför målning eller tapetsering. Spacklet jämnar ut gamla spik- och borrhål, skarvar och andra ojämnheter. Väggspackel ska inte användas i våtrum.

Byggspackel kan användas i våtrum och är främst till för fallbyggnadsarbete på golv, väggar och tak. Den här spackeltypen används ofta för att jämna ut nivåskillnader eller för fixering av avlopp. Behöver man exempelvis rikta upp väggar i badrummet är det byggspackel som ska användas.

Flytspackel används för att jämna ut golv och för att få till rätt fallhöjd till golvbrunnar. Det är viktigt att man räknat ut höjden man ska ha på golvet innan man applicerar flytspackel. Det går att använda nivåpinnar till det. De skärs då av efter att spacklet flutit ut på golvet till rätt höjd.

Så använder du våtrumsspackel

Det är inte särskilt svårt att spackla, men det finns ändå några vanliga nybörjarfel som är bra att känna till:

  • För grovt slippapper används. Många väljer ett grövre slippapper för att ”skynda på jobbet”. Detta bör du undvika eftersom du riskerar att slipa ner för mycket, vilket gör att du får börja om från början. Ett finkornigt slippapper kornstorlek 120 – 180 är att föredra.
  • Andra spackellagret läggs på för snabbt. Spackling hör till förarbetet och även om det kan kännas tråkigt ska du inte stressa med att bli klar. Om spacklet inte får torka ordentligt riskerar du att dra bort det vid applicering av nästa lager. Resultatet blir ojämnt, vilket är motsatsen till vad du vill uppnå. Torktiden för spackel varierar mycket och beror bland annat på spackelmassan. Snabbspackel kan torka efter 30 minuter medan andra varianter behöver upp till 24 timmar för att torka helt och hållet. Ofta kan du spackla nästa lager våtrumsspackel efter drygt fyra timmar. Det beror dock på hur tjockt skikt du spacklat.

När du använder våtrumsspackel är det viktigt att du använder rätt typ av verktyg. På mindre skarvar och mer svåråtkomliga områden är en liten spackel att föredra. Andra verktyg är bredspackel och rullspackel. Om du ska spackla mellan två skivor är det viktigt att armera skarvarna med en pappersremsa, annars riskerar spacklet att spricka när väggarna rör sig. Armeringen kan du fästa direkt i det våta spacklet. Ska du spackla ett hål eller en springa som är mer än tre millimeter djupt, ska detta göras i omgångar. Det är viktigt för att våtrumsspacklet hinner torka ordentligt mellan strykningarna.

Vanliga frågor och svar

Våtrumsspackel är en förstärkt sandspackelmassa som har fuktbeständiga egenskaper och som därför ofta används i våtrum. Våtrumsspackel är diffusionsöppen, vilket innebär att den låter väggar och golv ”andas”.

Våtrumsspackel används framförallt för att jämna ut skarvar och hål. Spackelsorten är lämplig i våtutrymmen på grund av dess egenskaper som motverkar fukt och mögelpåväxt. Vanligt spackel är inte lika hållbart och hårt i fuktiga miljöer.

Våtrumsspackel fäster på många olika underlag, bland annat lättbetong och vanlig betong, puts- och gipsskivor.

Våtrumsspackel är dyrare än vanligt spackel och kan kosta 400 – 500 kronor per 10 liter medan samma mängd vanligt spackel kostar runt 200 kronor eller ännu mindre.

Våtrumsspackel appliceras på samma sätt som andra typer av spackel. Du använder en spackel i rätt bredd och låter lagret torka innan du applicerar nästa lager eller innan du slipar. För håligheter djupare än tre millimeter bör våtrumsspackel appliceras i omgångar så att det hinner torka ordentligt.

Det beror på hur tjockt lager du har lagt på. Våtrumsspackel torkar ofta på fyra timmar, men för att vara helt säker på att underlaget är torrt bör det få torka över natten.

Det finns särskilt flytspackel som är avsett för golv. Det flyter ut när du applicerar det, vilket gör att ytan blir slät och jämn. Det blir dessutom enklare att få till rätt fallhöjd till golvbrunnarna.