Bra att veta om tryckimpregnerat virke

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Tryckimpregnerat trä används ofta för byggen utomhus, exempelvis vid bygget av en ny altan eller ett nytt bord till uteplatsen. Virket impregneras genom en övertrycksprocess, vilket gör att träet står emot röta och fukt.

När du köper tryckimpregnerat virke är det ofta grönt, färgen kommer från en sammansättning av kopparsalter. Tidigare användes en impregnering bestående av koppar, krom och arsenik, men den förbjöds år 2004 på grund av dess hälso- och miljöfarliga effekter. Dagens tryckimpregnering använder istället kopparsalter och i den mängd vätska som används för att tryckimpregnera trä går det åt mindre än fyra gram koppar per löpmeter.

Så fungerar tryckimpregnering

Vanligtvis används furu till tryckimpregnerat virke. Under processen sugs all fukt ut ur träet i en stor vakuumtank. När virket är torrt fylls tanken upp med impregneringsvätskan som under hårt tryck pressas in i virket. Vanligtvis får träet en hållbarhet på cirka 20 – 25 år. Även om tryckimpregnerat trä ofta är grönt finns det även brunimpregnerat virke att köpa.

Olika klasser av tryckimpregnerat trä

Tryckimpregnerat trä finns att köpa i flera varianter och virket märks med olika klassificeringar beroende på ändamålet. När du ska köpa material till ditt bygge är det därför bra att känna till vad klasserna betyder.

Välj rätt utifrån ändamål:

 • Hur ska konstruktionen användas och kommer den vara utsatt för rötsvamp och skadedjur?
 • Hur länge ska konstruktionen hålla?
 • Vad kommer det kosta om konstruktionen förstörs på grund av träförstörande organismer?

När du har svar på frågorna vet du vilken klassificering av impregnerat virke du bör välja:

 • NTR/M. Används för konstruktioner som ska stå i saltvatten. Virket kan även användas i mark och vatten där det ställs särskilt höga krav på beständighet och hållfasthet. Används bland annat till grundpålar, bryggor och hamnanläggningar. Tryckimpregneringen står emot angrepp av skeppsmask och marina borrare.
 • NTR/A. Används för konstruktioner med permanent kontakt med mark eller sötvatten och till konstruktioner som har höga krav på personsäkerhet. Används bland annat till bryggdäck i sötvatten.
 • NTR/AB. Används för konstruktioner som är vatten- och väderutsatta men som inte är i permanent kontakt med vatten, vind och kondens. Används bland annat till läkten och vindskivorna.
 • NTR/B. Används till utvändiga snickerier, exempelvis till dörrar och fönster.

Olika typer av behandlat trä

Tryckimpregnerat trä är den vanligaste varianten av trä med förbättrad beständighet. Men det finns även andra varianter av behandlat virke:

 • Värmebehandlat trä. En typ av modifierat trä som tas fram genom upphettning av virket i en syrefri atmosfär (160 – 215 grader). Vid upphettningen sker förändringar i träets uppbyggnad vilket ger ett mer beständigt virke.
 • Acetylerat trä. En typ av modifierat trä (nyzeeländsk radiatatall) som tas fram genom impregnering av ättikasyraanhydrid. Anledningen till att man använder just radiatatall beror på att träet inte innehåller någon kärnved och i stort sett är kvistfri. Det gör att träet blir helt genomimpregnerat.
 • Furfurylerat trä. En typ av modifierat trä som också är tillverkat av radiatatall samt av nordisk fura. Även detta virke impregneras fast med furfurylalkohol.
 • Brandskyddsbehandlat trä. Det går att behandla trä med brandskydd i form av impregnering och genom strykning av ett skyddande skikt. Träet får förbättrade brandegenskaper, vilket gör att träet kan användas som ytskikt till innerväggar och tak. Impregneringen gör att träet tar längre tid att antända samt att flamspridningen minskar.
 • Dimensionsstabiliserat trä. Det finns olika metoder för att dimensionsstabilisera trä men resultatet blir ett virke som inte krymper eller sväller lika lätt som obehandlat virke. Vanligtvis används dimensionsstabiliserat trä i speciella tillämpningar, som träskulpturer eller när det är särskilt viktigt att begränsa sprickbildning.
Tryckimpregnerat trä är fuktmotståndigt och används bland annat som virke till altanbyggen.

Ytbehandling och underhåll

Tryckimpregnerat virke behöver oftast inte behandlas eller skötas om på något särskilt sätt. Dock kan det vara bra att olja in det med träolja för att bibehålla utseendet. Med åren torkar träet och sprickor kan uppkomma. Genom att olja in träet kan du motverka sprickbildningen. Det är viktigt att välja rätt typ av träolja för tryckimpregnerat virke. Det ska innehålla tillräckligt mycket mögelskydd. Ytbehandling av tryckimpregnerat virke förändrar inte träets motståndskraft mot fukt eller röta, däremot kan det motverka sprickor och hålla träet vackert.

Vid tryckimpregnering trycks impregneringen in i träets kärna, det är därför virket är så väderbeständigt. Impregnerat trä bör strykas med målarfärg eller träskydd ganska omgående. Om du väntar i flera år ökar risken för sprickor. Efter att du byggt färdigt altanen, husfasaden eller köksträdgården är det alltså bra att stryka på ett träskydd. Viktigt att komma ihåg är att fuktigheten i träet inte får överstiga 18 % när du målar eftersom du då riskerar att stänga inne fukten. Stängs fukten in kommer färgen snart att börja flagna. Ett sätt att mäta fuktigheten i träet är genom en fuktmätare.

Vanliga frågor och svar

Ja, det går bra. Det är viktigt att kontrollera fuktmängden i träet innan du oljar eller målar det. Den får inte överstiga 18 %, då finns det risk att fukten stängs inne i träet. Förr eller senare tar sig fukten ut, vilket syns genom att färgen flagnar. Med en fuktmätare kan du snabbt kontrollera fukthalten.

Tryckimpregnerat virke kan målas på samma sätt som obehandlat trä. Du kan även stryka på träolja för att motverka sprickbildning samt för att bevara träets utseende.

Ja, det går bra att olja in tryckimpregnerat trä. Det motverkar sprickbildning och bevarar träets utseende.

Det finns flera klasser av tryckimpregnerat trä, NTR/M, NTR/A, NTR/AB och NTR/B, varav NTR/A används till bland annat altangolv. Tryckimpregnerat trä används utomhus eftersom det står emot vind, vatten och kondens bättre än obehandlat trä.

Tryckimpregnerat virke kan användas till de flesta byggen utomhus men bör undvikas om du bygger odlingslådor för grönsaker. Anledningen är att impregneringsmedlet kan komma i kontakt med livsmedel och födoämnen. Det är heller inte bra att använda tryckimpregnerat virke där barn vistas, till exempel på lekplatser eller i lekstugan. Däremot går det bra om virket först målas.

Det finns många alternativ till tryckimpregnerat trä, bland annat träslag som azobé, robinia och teak. Träslagen är dock betydligt dyrare än vanligt tryckimpregnerat virke.