Bygga altan

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~3 minuter

Att bygga ny altan är ett projekt som ger både nytta och nöje då du får en plats att umgås och ett spännande projekt.

 

Bygglov

Vid all till- eller ombyggnad krävs det att du följer vissa riktlinjer för att resultatet både ska bli lagenligt och hållbart. Sedan juli 2019 är altaner bygglovsbefriade, så länge de uppfyller vissa krav (vilka vi går in på mer i detalj i nästa stycke). Om ditt hus har ett särskilt kulturhistoriskt eller miljömässigt värde kan bygglov ändå krävas, samt om du bygger din altan i anslutning till ett uthus. Om du planerar att bygga altan bör du alltid först kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun angående bygglov innan du anlitar ett byggföretag. Om din tänkta altan räknas som ett byggnadsverk kommer du behöva ansöka om bygglov. Reglerna kan skilja mellan olika kommuner men en riktlinje är att om du kan använda ytan under din altan, kommer du förmodligen behöva ansöka om bygglov. Det kan även gälla om bygget sker nära tomtgränsen.

Om din uteplats inte är bredare än 3,6 meter från huset får du också lov att sätta upp ett staket eller mur runt altanen. Staketet får vara 1,8 meter som högst. Vill du sätta upp ett skärmtak utan bygglov får det inte överstiga 15 kvadratmeter. Ska du bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver dina grannar ge sitt skriftliga medgivande. Får du nya grannar behöver medgivandet förnyas.

Altanens utformning

Innan du börjar bygga altan behöver du tänka på dess utformning och storlek. Be gärna byggföretaget som du anlitar om råd så att altanen blir ett komplement till huset och inte dominerar för mycket. Har du ett litet hus men önskar en stor uteplats bör du tänka på att eventuellt gömma vissa delar av konstruktionen och dela in altanen i sektioner för att dimensionerna inte ska uppfattas vara överdimensionerade.

Ta papper och penna för att skriva ner vad du faktiskt behöver. Kommer ni använda altanen till stora fester eller är en stor familj som kräver mycket utrymme? Önskar ni bara ett litet cafébord och ett par stolar för att avnjuta morgon- och eftermiddagskaffe? Vill ni på sikt bygga pool? Tänk också på placering med hänsyn till kök och morgon- eller kvällssol. Diskutera med byggföretaget om du anlitar ett, de kan ge bra tips.

Välja virke

Standarden för de allra flesta som ska bygga altan är att använda sig av tryckimpregnerad furu men det finns andra material du kan använda. Fördelen med tryckimpregnerat är att de flesta byggvaruhus kör en kampanj på detta virke under stor del av våren och sommaren vilket innebär att du kommer billigt undan. Ur miljösynpunkt finns det dock bättre alternativ. Helt obehandlat trä håller ofta länge och åldras vackert.

Ett altangolv är ur flera aspekter mer utsatt än en trävägg eftersom golvet måste tåla att få regn och snö direkt på sig om du inte har tak. Svenska träslag som ek och lärkträ har naturligt motstånd mot röta. Det har även olika regnskogsträslag men där kommer miljöaspekten återigen in. Om du väljer dessa träslag, tänk på att enbart använda certifierat trä som är FSC-märkt. Bambu och kompositmaterial som träfiber är andra alternativ.

Några bra råd

Om du väljer att anlita ett byggföretag istället för att bygga altan själv så be om en offert, gärna från flera företag. Prata med företaget om dina tankar och önskemål, men lyssna på råd om vad som är bäst, de är trots allt proffs på att bygga. Om du vill utnyttja ROT-avdraget, meddela det direkt när du ber om en offert. Se till att ha alla bygglov i ordning innan bygget drar igång.