Timmer – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

Timmer är grova trästammar som sågas upp som ett trävirke. Definitionen av timmer är en stock av rundvirke som är avsedd att bearbetas mekaniskt innan användning. Virke å andra sidan är en redan bearbetad trävara som kan bearbetas vidare vid behov.

Sågtimmer och massaved

Virke, timmer och massaved – vad är egentligen skillnaden? Allt är ju trä. I korthet kan man säga att timmer är trädstammar som i ett sågverk förädlats till sågade trävaror i olika dimensioner. I Sverige sorterar man det förädlade timret i två huvudsakliga kategorier: sågtimmer och massaved. Massaved är kvistade och kapade stammar som man använder till pappersmassa och som även utgör huvudkomponenten i papperstillverkning. I Sverige består massaved framförallt av gran och tall men även björk förekommer. Sågtimmer är virke av högre kvalitet och som därför används som byggnadsmaterial. Massaveden tillverkas i regel av klenare virke av sämre kvalitet.

Processen

Sågverksindustrin i Sverige är stor, vilket inte är särskilt konstigt med tanke på mängden granskog som finns här. Man behandlar virket på olika sätt beroende på användningsområde. Först avverkas träden, det görs när trädet är moget (tillräckligt högt och tjockt). Då fälls det, kvistas och kapas i olika längder. Ofta kapar man trädet i tre olika nivåer: rotstock (den delen av trädet som är längst ner), mellanstock (det mittersta partiet av stocken) och toppstocken (trädets översta del men inte själva kronan). Den översta delen, själva trädkronan, kallas för GROT (grenar och topp). GROT används i regel inte som byggnadsmaterial utan flisas oftare och används som skogsbränsle. Små och klenare träd kapas och används oftare som massaved snarare än till virke.

Trädslag och kvalitetsklass

De trädslag som uteslutande används som konstruktionsvirke i Sverige är gran och tall. Inom möbelindustrin är det vanligare med lövträd. Det finns olika kvalitetsklasser för gran och tall:

KlassTallGran
1Kvalitativt snickerivirkeKvalitativt snickerivirke
2Snickerier, möbler och panelPaneler och golv
3Dörr- och fönsterkarmarKonstruktionsvirke med höga krav på hållfasthet och formbeständighet (används till exempel till takstolar).
4Övrigt snickeri- och byggvirkeVirke för engångsemballage
5Virke för engångsemballage 

Vanliga frågor och svar

Grova trädstammar som sågas upp till virke i olika dimensioner.

Virke av sämre kvalitet som klenare och mindre träd avverkas och används oftare som massaved (huvudkomponenten i papperstillverkning) och sågtimmer är virke av högre kvalitet som används som konstruktionsmaterial.

För att skydda träet mot uttorkning samt för att förhindra skadeinsekter från att föröka sig under barken.

Relaterade artiklar