Järnvitriol – skapa en fasad med åldrat utseende

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Järnvitriol används ofta som ytbehandling av trä för att skapa ett åldrat intryck och en grå färg. Järnvitriol ingår även i olika kulörer av slamfärg och har visat sig ha goda effekter på alg- och svampangrepp.

En fasadbehandling

Järnvitriol används i regel för att skapa ett intryck av att träet har åldrats och grånats på ett naturligt sätt. Även vanligt virke blir grått med tiden, men det kan ta många år. Genom att stryka på en omgång järnvitriol ser virket genast äldre ut. För att ytbehandla trä med järnvitriol blandar man det med vatten, vilket bildar en färglös vätska som antingen kan sprutas eller strykas på en ohyvlad träpanel. Det är viktigt att följa anvisningarna för produkten. För liten mängd järnvitriol kommer nämligen inte skapa någon förändring, medan en för stor mängd kan göra träet grönt. Det är i kontakt med väder och vind som järnvitriolen börjar verka. Några veckor efter påstrykning får träet en vacker och beständig brungrå eller silvrig färg (beroende på hur stor mängd som används).

Med järnvitriol kan man snabbt skapa en åldrad träfasad.

Mängden järnvitriolpulver brukar vara ½ kilo per 10 liter ljummet vatten. Men beroende på virket kan det räcka med en mer utspädd lösning. Det är viktigt att prova blandningen på en liten bit trä först för att se hur träet suger upp blandningen. Det är alltid bra om du kan vänta cirka en månad för att se hur ytan utvecklas och om du får önskat resultat. Direkt efter påstrykning blir ytan mörk, men det är först efter ett par veckor som den gråsilvriga färgen framträder. Eftersom obehandlat virke kan ha olika sugförmåga (på grund av porösare områden) kan resultatet ibland bli flammigt. Det finns vissa nackdelar med järnvitrol:

  • Skyddar inte mot fukt
  • Skyddar inte mot UV-strålning

Andra saker som är bra att veta om järnvitriol:

  • Ger visst skydd mot mögel- och algangrepp
  • Ger en yta där träets naturliga ådring och struktur syns igenom
  • Ska användas med rostfri spik och skruv, annars uppstår fula rostränder
  • Kan skapa missfärgningar på kringliggande fönster, plåttak och golvytor

Andra typer av vitriol

Vitriol är ett gammalt namn för vad man idag kallar sulfathydrater. Sulfathydrater är salter av svavelsyra som påminner om glasliknande kristaller. Det finns olika färger av sulfathydrater, till exempel zinkvitriol som är vit, järnvitriol som är grön och kopparvitriol som är blå.

  • Zinkvitriol. Zinkvitriol är giftigare än järnvitriol och används bland annat för att motverka mosstillväxt på tak och i stentrappor. Det kan även användas till betning (en behandling av ett material med syror) av textilier vid färgning.
  • Järnvitriol. Järnvitriol används i regel som ytbehandling till trä. Även om det ger ett visst skydd mot moss- och mögelangrepp används det främst av kosmetiska skäl.
  • Kopparvitriol. Kopparvitriol har flera användningsområden och används bland annat tillsammans med järnvitriol. De två pulvren blandas för att få fram en brungrå nyans som kan användas till behandling av trä. Kopparvitriol används även i medicin, trädgårdsmedel och för att motverka mögel- och svampangrepp.
  • Tjärvitriol. Tjärvitriol används, precis som järnvitriol, som en ytbehandling av trä. Det ger liknande effekt som järnvitriol och kan även strykas direkt på en redan järnvitriolbehandlad fasad.
Kopparsulfat som används för att göra kopparvitriol.

Vanliga frågor och svar

Järnvitriol köps i pulverform som blandas ut med vatten. När blandningen är färdig kan man stryka på den med en pensel, eller spraya på blandningen.

Det beror på vilket resultat man vill uppnå, oftast stryker man två gånger.                         

Det tar flera månader innan järnvitriolen blivit grå. Men redan vid påstrykningen blir träet mörkt.

Relaterade artiklar