Limträ – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Limträ består av 45 millimeter tjocka lameller av konstruktionsvirke som sammanfogas genom limning. En fördel med att sammanfoga flera lameller är att man kan skapa större limträelement än vad som är möjligt att såga från konstruktionsvirke. Dessutom är limträ starkare. Här får du lära dig mer om detta praktiska byggnadsmaterial.

Tillverkning

Tillverkningen av limträ är en process med flera steg. Först sågas och torkas lamellerna. Det är viktigt att fuktkvoten i träet ligger mellan 6 och 15 % för att limningen ska fungera optimalt. Efter att lamellerna torkat sorteras dem efter hållfasthet. De lameller som ska limmas samman får inte ha mer än 5 % skillnad i fuktkvot. Lamellerna får en rak form genom hyvling, sedan appliceras limmet på flatsidorna. När limmet är pålagt lägger man ihop lamellerna och för sedan in dem i en press. I pressen härdar limmet under ett högt tryck och i en anpassad temperatur. Efter pressningsprocessen hyvlas balkarna ännu en gång till limträets slutgiltiga dimensioner. Ibland behandlar man limträet med ett skyddande vaxlager, då blir det mer vattenavvisande.

Förutom raka lameller går det även att tillverka krökta limträbalkar. Då är tjockleken cirka 33 millimeter istället för 45 millimeter, som för raka limträbalkar.

Egenskaper

Limträ är ett av de starkaste konstruktionsmaterialen som finns, det är till och med starkare än stål, i förhållande till sin vikt. Det innebär alltså att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd utan att det riskerar att gå sönder. En annan intressant egenskap med limträ är att det kan formas på olika sätt. Det möjliggör spännande husformer och intressanta vinklar – en anledning till att limträ är ett av arkitektens mest omtyckta byggnadsmaterial. Limträ är ett robust virke med hög formstabilitet, det innebär att virket inte riskerar att böja eller vrida sig. Det motstår dessutom brand bättre än andra virkestyper. Andra fördelar med limträ är att virket är förnyelsebart, det är enkelt att bearbeta då du kan använda vanliga handverktyg men även maskinella verktyg.

Typer

Limträ kan köpas i olika utseenden, till exempel:

  • Renhyvlade och lagade ytor. Limträet är hyvlat på alla sidor vilket innebär att de är fria från stora sprickor och ojämnheter. Det kan dock förekomma vissa ”skönhetsfel” som kåda, kvisthål och limfläckar. Ska limträet användas som en del av inredningen, exempelvis en synlig vägg eller ett innertak, är renhyvlade och lagade ytor att föredra, då är limträet så perfekt det blir.
  • Renhyvlade utan lagade ytor. Samma bearbetningssätt som ovan, men inte riktigt lika noggrant. Det här limträet kan ha större och mer synliga defekter som exempelvis kvistar, sprickor och hål.
  • Hyvlade ytor. Det här limträet är hyvlat och får inte ha några stora skönhetsfel. Enstaka lameller kan delvis vara obearbetade och små limfläckar får förekomma.
  • Justerade ytor. Det här limträet kan vara helt ohyvlat och kan ha en av sidorna sågade. Limfläckar får förekomma på alla sidor. Ska limträet byggas in och inte synas, fungerar justerade ytor utmärkt.

Vanliga frågor och svar

Det ett av de starkaste konstruktionsmaterialen, vilket innebär att virket kan spänna fritt över stora avstånd utan att riskera att brytas av.

Det är ett virke bestående av 45 millimeter tjocka lameller som sammanfogats genom limning.

Limträ är ett vanligt konstruktionsmaterial, det är starkare än stål i förhållande till sin vikt.

Dels är det ett estetiskt tilltalande virke, dels kan det skapas i nästan vilken form som helst. Limträ är hållfast och formstabilt.

Ja, det behandlas på samma som sätt som annat virke.

Relaterade artiklar