Flytspackla golvet – steg för steg

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Flytspackel är en golvläggningsmetod som används för att skapa ett jämnt undergolv. Flytspackel kan även användas som ett färdigt golv. Det är inte särskilt svårt att flytspackla själv, det kräver bara lite noggrannhet. Här får du lära dig hur du flytspacklar golvet – steg för steg.

Material

 • Betongvisp
 • Nivåpinnar
 • Avstängningslist
 • Fogmassa
 • Flytspackel (köps vanligtvis som pulver)
 • Stålspackel eller rätskiva
 • Hink
 • Avbitare (för att klippa nivåpinnarna i rätt höjd)
 • Vattenpass
 • Primer
 • Roller eller större målarborste (för applicering av primer)

Köp ditt material hos Beijer Bygg

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Flytspackla – så här gör du

 1. Rengör golvet. Förbered det gamla golvet genom att rengöra det. Se även till att riva bort sådant golvmaterial som inte kan spacklas över, exempelvis flytande klickgolv eller linoleumgolv. Demontera även golvlister och avsluta med att dammsuga hela golvet, var noggrann med dammsugningen vid hörnen. Du ska inte använda något rengöringsmedel, det kan påverka gjutningsresultatet. Om det gamla golvet är mycket slitet och har hål eller springor där spacklet riskerar att rinna ut, måste du täta med fogmassa först. Täta och stäng igen dörröppningar med en avstängningslist.  
 2. Applicera primer. Använd en passande primer till golvtypen och rolla eller måla med borste över hela golvytan. Ofta blandar man själv till primern, följ i så fall anvisningarna på förpackningen. Här står även torktid (ofta ska primern ligga på i ett dygn innan du kan flytspackla). Primern binder damm samtidigt som den gör att flytspacklet inte härdar för snabbt.
 3. Blanda spackel. Flytspackel köper du ofta som ett pulver och blandar sedan till det med vatten. Det behövs cirka 1,8 kilo spackelpulver per kvadratmeter som ska flytspacklas – då får du ett skikt på 1 millimeter i tjocklek. Hur tjockt skikt med flytspackel som krävs beror helt och hållet på hur ojämnt och slitet golvet är. Är det ojämn i vinkel behövs mer flytspackel för att skapa en jämn nivå. Med ett vattenpass kan du kontrollera hur ojämnt golvet är. Den minsta rekommenderade tjockleken är 4 millimeter. Du kan använda dig av nivåpinnar, dessa ställer du på golvet, klipper i den höjd du vill ha flytspacklet och sedan kan du enklare kontrollera hur många millimeter du applicerat. Blanda till den mängd flytspackel du behöver, använd helst en borrmaskin med betongvisp, alternativt en riktig betongblandare.
 4. Applicera flytspackel. Det brukar vara enklast att börja hälla ut flytspacklet i ett av hörnen, jobba dig sedan mot utgången. Flytspacklet bör vara relativt flytande, men du kan ändå behöva hjälpa flödet på traven genom att dra ut det med rätskiva eller stålspackel. Upprepa samma process tills du uppnått den höjd du vill ha.
 5. Låt härda. Torktiden för flytspackel varierar en del beroende på typ av fabrikat, kontrollera därför anvisningarna på förpackningen. När golvet är helt härdat och torrt kan du ta bort avstängningslisterna och golvet är färdigt. Sedan kan du välja att lägga en ny golvbeklädnad, exempelvis klinker eller trägolv. Du kan även polera det spacklade golvet och använda det som det är.

Flytspackla betonggolv

Det går att flytspackla en gjuten betongplatta eller ett garagegolv, men det är viktigt att vänta tills betongen härdat ordentligt. Det brukar ta cirka fyra veckor. Om du är osäker är det bäst att köpa en fuktmätare och kontrollera fuktigheten i betongen innan du spacklar. Om det gäller flytspackling av gammal betong, till exempel en gammal platta, är det inte alltid att rekommendera. Det beror på att äldre betongplattor sällan är isolerade underifrån. Om man då flytspacklar en oisolerad platta föreligger en stor risk att betongen drabbas av fuktskador underifrån.

Flytspackla trägolv

Eftersom trä är ett levande material är det viktigt att använda armeringsväv innan du flytspacklar. Det gör så att golvet håller ihop och inte riskerar att röra sig beroende på vilken temperatur det är. Utan armeringsväv finns det risk att flytspacklet spricker när träet rör sig. När väven är placerad ska ett lager fyllnadsmassa läggas ut över trägolvet. Efter cirka 20 minuter kan ytan beträdas och därefter går det bra att applicera avjämningsmassan – flytspacklet.

Köp ditt golv hos Golvpoolen

golvpoolen
Golv, kakel och badrum på nätet.
Till hemsidan
Visa Mastercard
Hitta en expert som kan flytspackla golvet

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Flytspackel kostar från cirka 200 till 700 kronor per kvadratmeter, beroende på hur tjockt lager som ska appliceras. Om du behöver hjälp att applicera spacklet kan du anlita en golvläggare eller snickare, timpriset för golvläggare ligger på mellan 350 och 600 kronor i timmen och för snickare cirka 350 – 450 kronor.

Det är metod som används för att jämna ut ett golv inför en golvläggning, eller för att skapa ett fall mot golvbrunn i badrum.  

Det finns olika typer av flytspackel som används vid olika situationer, till exempel fiberförstärkt flytspackel. Om flytspacklet ska användas som slitskikt finns det ett särskilt flytspackel med sten och grus som du sedan slipar när spacklet har torkat. Det skapar en tåligare yta. Ska spacklet appliceras på golvvärme finns det särskilda avjämningsmassor och värmegolvspackel som kan användas.

Flytspackel säljs oftast som pulver som ska blandas med vatten. Läs anvisningarna på förpackningen, det kan skilja sig lite mellan olika fabrikat.

Ja, flytspackel kan appliceras på bland annat betong, lättbetong, keramik, sten, golvgips och trä.

Den varierar beroende på flytspacklets tjocklek, vanligtvis kan ytan beträdas efter cirka 12 timmar. Om du ska lägga täta skikt ovanpå flytspacklet, exempelvis våtrumsmatta, behöver du räkna med en torktid på en vecka per 10 millimeter flytspackel.

I korthet går det till så här: först ska golvet rengöras, därefter appliceras en primer för bättre vidhäftning. Flytspacklet ska blandas till och hällas ut, lite åt gången (börja i hörnet längst in i rummet). Sedan, med hjälp av en stor spackel, dras flytspacklet ut långsamt tills hela golvets yta är täckt. Här kan du se en komplett steg för steg-guide.

Ja, men eftersom trä är ett levande material som rör sig vid temperaturförändringar behöver du lägga ut en armeringsväv innan du flytspacklar.

Ja, det går bra att använda som ett vanligt golv.

Relaterade artiklar