Vindpapp – montering, varianter och egenskaper

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Vindpapp används för att skydda hemmet mot vind och fukt. Materialet kallas även för vindskyddsfolie eller vindskyddsduk och krävs vid både renoveringar och nybyggnationer.

vindpapp

Vindpappens långa historia

Vindpappen har egentligen inga större isoleringsegenskaper (med undantag för att den ökar isoleringseffekten med 10 %), utan tanken är att pappen ska användas tillsammans med ett annat isoleringsmaterial. Vindpappen skyddar däremot byggnaden mot vind, det kan inte blåsa igenom materialet. För att förhindra att kall luft tränger igenom isoleringen och ytterväggar och kyler huset är den här sortens tätning viktig.

Vindpapp är ett byggnadsmaterial som har använts under flera århundraden. Materialet har varit ett självklart inslag i byggnader sedan slutet av 1800-talet för att täta konstruktioner mot drag och för att motverka att isoleringsmaterialet rör på sig. Pappen är ganska unik på det sättet att det står emot luftgenomdrag men släpper igenom vattenånga.

Tillverkning av vindpapp

En typ av vindpapp är tjärpappen, den tillverkas av cellulosa som impregneras med asfalt. Den modernare typen av vinddukar tillverkas dock av återvinningsbar och brännbar plast. Det finns ytterligare en sorts vindpapp, armerad vindpapp. Den är inte asfaltsimpregnerad. För andra typer av arbetsmoment då det behövs fuktbuffrande isolering kan vindpappen ersätta vissa typer isolering, till exempel lin. Den vindpapp som de flesta använder i Sverige tillverkas även här och det finns återförsäljare över hela landet.

Bra tumregler för hållbarhet

En bra tumregel när man bygger inner- och ytterväggar och arbetar med isolering är att det invändiga tätskiktet alltid ska vara fem gånger så tätt som det utvändiga. Anledningen är att man vill att fukten transporteras utåt och inte inåt. Genom att kombinera flera typer av vindspärrar kan man skapa en riktigt säker väggkonstruktion och slippa mögelangrepp. Det är viktigt att foga skarvarna ordentligt. Papp, även vindpapp, blir med tiden skör. Den processen går snabbare om pappen utsätts för solljus. Livslängden är minst 50 år.

När du ska montera fast vindpapp är det viktigt att alltid följa leverantörens instruktioner. Bland annat gäller det att kontrollera utrymmet mellan vindpappen och taket eller ytterväggen. Det måste finnas god ventilation i utrymmet. Annars finns det stor risk att fuktrelaterade skador uppstår.

Vindpapp i golv

Vindpapp kan även användas i bjälklaget och fungerar särskilt bra som tätning mellan olika konstruktionsdelar (exempelvis där grunden möter väggar) eftersom det ofta kan blåsa in luft genom rörelsefogarna.

Olika varianter av vindpapp

Vindpapp finns att köpa i många olika variationer och prisklasser. En enklare och billigare variant fungerar ofta när du exempelvis ska täta förrådet, medan du bör satsa på en mer exklusiv vindpapp (armerad vindpapp) för att täta husets väggar.

Vanliga frågor och svar om vindpapp

Vindpapp är ett vanligt byggnadsmaterial som används för att täta byggnader från att luft tar sig in genom ytterväggarna.

Vindpapp används för att skydda konstruktioner från vind och blåst. Pappen är helt tät mot vind men verkar inte isolerande.

Vindpapp håller ofta i upp till 50 år, även om den blir skörare med tiden.

Ofta monterar man vindpapp tillsammans med ett isoleringsmaterial. Vindpappen skyddar luft från att blåsa in genom isoleringsmaterialet och den uppvärmda luft som finns där.

Relaterade artiklar