Miljövänligare byggnadsmaterial – en guide

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Vi blir allt mer medvetna över hur våra val påverkar planeten och klimatet. Det har resulterat i att allt fler vill göra mer miljömedvetna val, särskilt när det kommer till konsumtion. Det finns väldigt få material och produkter som är miljövänliga. På något sätt, någonstans i tillverkningskedjan, bidrar produkttillverkning till miljöförstörelse.

Det finns saker att göra som minskar miljöpåverkan. Förutom att man kan handla mer närproducerat, äta mindre kött och ta bilen mer sällan, finns det ett annat område som är värt att lägga fokus på – bostaden. Det finns många byggnadsmaterial som är bra ur en miljösynpunkt, både när det gäller själva materialen och vilka fördelar för exempelvis uppvärmning materialen har. Om du vill spara energi kan du till exempel byta till lågenergifönster. Om du vill använda förnyelsebar energi kan du installera solpaneler och bergvärme. När du väljer byggnadsmaterial ur miljösynpunkt bör du fokusera på två områden:

 • Förnyelsebara. Det är alltid bra att välja byggnadsmaterial som är förnyelsebara, som exempelvis trä.
 • Hållbara. Ju längre hållbarhet något har, desto bättre är det ur en miljösynpunkt. I byggnadssammanhang är det betydligt mer miljövänligt att välja material som kommer att hålla under många år, helst en hel livstid, än att välja något som måste bytas ut med tiden.
 • Naturliga. Ju mer naturliga materialen är, desto bättre. Material som tillverkats med mycket kemikalier är ofta skadliga för både miljön, människor och djur.
 • Närproducerat. Ju mer närproducerat något är, desto kortare sträcka har det transporterats. Att köpa in billigt material från exempelvis Kina är inte smart ur miljösynpunkt eftersom materialet då har färdats lång väg, vilket bidragit till mer utsläpp.
Kärnvirke är träets innersta kärna, ett mycket hållbart material som inte kräver någon impregnering i form av skadliga gifter.

När det kommer till husbygge kan det vara svårt att beställa allt närproducerat. Vad man istället kan göra är att åtminstone försöka beställa den största delen av materialet från samma tillverkare så att endast en transport behöver göras.

Tips på bra material

Vid ny-, till- och ombyggnad är det bra att satsa på material som belastar miljön mindre än andra, bland annat:

 • Naturliga råvaror. Satsa hellre på material som trä, hampa, sten och lera än plast. Ofta har naturliga råvaror ett mindre ekologiskt avtryck och har samtidigt lång livslängd.
 • Hållbara verktyg. Vid renovering och nybyggen behövs vissa maskiner och verktyg, det är i stort sett omöjligt att hitta något som inte har en negativ miljöpåverkan vid tillverkning. Vad du istället kan göra är att satsa på verktyg och maskiner med hög kvalitet, så att du inte behöver köpa nya längre fram i tiden. På så vis minskar du på konsumtionen.
 • Rätt isolering. Isolering hör till en av de viktigaste sakerna när du försöker bygga ett energismart hus. Det finns bra och växtbaserad isolering, till exempel hampa, halm och lin. Materialen är förnyelsebara och naturliga och ger dessutom väldigt bra isolerförmåga. Även cellulosaisolering är bra, det framställs av gamla tidningar.

Vissa byggnadsmaterial kan vara svåra att hitta i miljövänligt utförande. När du köper saker som fönster bör du exempelvis väga hur energikrävande själva tillverkningsprocessen är mot hur lång livslängd fönstren har. För att tillverka aluminiumfönster krävs mycket energi, men å andra sidan är fönstren i stort sett underhållsfria och har mycket lång livslängd.

Solpaneler blir vanligare i Sverige och är ett bra alternativ till förnyelsebar energi.

Även om träfönster är mer miljövänliga behöver de ofta behandlas med oljor och färger som i sin tur har stor miljöpåverkan. För att inte förbruka för mycket el till uppvärmningen är det också bra att satsa på energifönster med så lågt U-värde som möjligt. De har mycket bra värmebevarande effekt.

Bygga energisnåla hus

Ett miljövänligt eller ekologiskt hus kan man bygga genom att välja miljösmarta material och bygga huset på ett så energisnålt sätt som möjligt. Det är också viktigt att det färdiga huset är energisnålt och inte kräver så stor mängd energi för värme och drift. Några tips för att bygga ett mer miljövänligt hus:

 • Välj rätt trä. Kärnträ, det innersta träet i trädstammen, är det hårdaste och mest hållbara. Fördelen ur miljösynpunkt är att kärnträ inte behöver impregneras eller behandlas med miljöskadliga gifter. Trots att det är obehandlat är det mycket väderbeständigt och hållbart.
 • Elda smartare. När du eldar frigörs sotpartiklar som försvinner ut i luften via skorstenen, vilket kan försämra luften. Att elda trä innebär också att koldioxid frigörs. Men många vill ändå kunna elda hemma. Ett sätt att göra eldningen mer miljösmart är att använda en panna med ackumulatortank. Genom den lagras värmen.
 • Minska vattenanvändningen. Att låta kranen stå och rinna när du borstar tänderna är inte bra ur miljösynpunkt, eftersom sötvatten kan vara en ändlig resurs som man inte bör slösa med. Använd mindre vatten genom att installera energisnåla blandare.
 • Välj rätt belysning. Byt ut alla gamla glödlampor till energisnålare alternativ om du ännu inte gjort det. LED-lampor är ett bra alternativ.
 • Byt ut miljöskadliga rengöringsmedel. Det går idag att hitta bra komplement till starka rengöringsmedel med kemikalier till ekologiska och mer miljövänliga alternativ. Du kommer också långt när det gäller rengöring med vanliga saker du antagligen redan har hemma, som ättika och bikarbonat.
 • Byt energikälla. Drivs huset av direktverkande el bör du överväga att byta till ett mer miljövänligt alternativ, exempelvis installera solceller eller borra efter bergvärme.

Det är lätt hänt att man försöker välja så billiga byggnadsmaterial som möjligt när man bygger ett hus eller renoverar. Men ur miljösynpunkt är det bättre att inte fokusera på en eventuellt dyrare engångskostnad utan istället kontrollera hur lång livslängd materialet eller produkten har, hur tillverkningsprocessen gått till och på vilka sätt materialet kan hjälpa dig sänka dina uppvärmningskostnader.

Vanliga frågor och svar

Mer miljövänliga material är bland annat naturliga och förnyelsebara material som inte kräver så mycket energi vid tillverkning.

Satsa på förnyelsebara och naturliga råvaror, exempelvis trä istället för plast. Kom ihåg att kvalitet och livslängd bör prioriteras framför det billigaste materialet. En dyr engångskostnad kan innebära en längre livslängd, vilket är bra eftersom du bidrar till minskad konsumtion. Köper du billiga material av sämre kvalitet behöver du oftare byta ut dem, vilket ökar konsumtionen.

Satsa på naturliga och energismarta material och lösningar. Underhållsfria och hållbara fönster med låg U-värde är att föredra för att spara in på uppvärmningskostnader och förbrukad energi.

Genom att välja smartare material som inte utnyttjat mycket energi vid tillverkning och som även är förnyelsebara. Satsa på material i hög kvalitet som du slipper byta ut efter ett par år.