Så använder du plywood

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

Plywood är ett byggnadsmaterial som de flesta hemmasnickare känner till. Materialet består av en tunn skiva faner som korslagts och limmats ihop under högt tryck. Plywood är känt för sina formstabila egenskaper.

Plywood har likheter med massivt trä

Till skillnad från exempelvis spånskivor och MDF är plywood mer likt massivt trä eftersom produkten inte är tillverkad av sågspån utan av hela träskivor (även om de är extremt tunna). Detta gör plywood betydligt segare och mer hållfast än spånskivor. Plywood består vanligtvis av flera träslag vilket kan göra ytan något ojämn. Men det finns även fördelar med detta, bland annat blir skivorna tåligare och skivan får med sig de olika fördelarna från varje enskilt träslag. En poppelplywood väger till exempel mindre än en björkplywood av den anledningen att poppel är ett lättare träslag.

Så tillverkas plywood

Först kapar man en trästock i skivor för att sedan svarva dem i längre remsor. Tekniken fungerar ungefär på samma sätt som när man vässar en blyertspenna. Efter att man svarvat ut remsorna torkas de. Till skillnad från en blyertspenna, som får en konform, svarvas plywoodremsorna rakt. När remsorna är torra läggs de på hög där varje nytt skikt läggs med 90 graders rotation. På så vis skapas ett kryssmönster (plywood kallas även för kryssfaner). Mellan varje skikt limmas faneren på bägge sidor. Beroende på hur tjock plywoodskivan ska vara kan man lägga allt från fyra till tolv lager remsor.

Efter att alla remsor är staplade på hög ska de sammanfogas, något som sker under högt tryck och hög värme. Sist av allt kapar man skivan i en rak form.

Plywoodvarianter

Plywood finns i en rad olika utföranden, bland annat kan du välja bland olika tjocklekar och storlekar, men även olika material. Vissa plywoodskivor har dessutom tillverkats med särskilda mellanskikt för att få fram nya egenskaper. När plywood ska användas som dörrmaterial kan man till exempel välja en skiva med en kärna av aluminium. Några olika plywood-varianter är:

 • Böjbar plywood
 • Björkplywood
 • Fanerad plywood
 • Halksäker plywood
 • Lättviktsplywood
 • Filmbelagd plywood
 • Brandklassad plywood
 • Snickeriplywood
 • Byggplywood
 • Spårad plywood
 • Marinplywood

Böjbar plywood formas genom att man först värmer upp panelen, sedan böjer till den och slutligen kyler ner den i en form. Den här typen av plywood passar som väggpanel och för möbelsnickerier.

Björkplywood är som vanlig plywood men tillverkad med just björk. Den här varianten är populär inom heminredning och möbeltillverkning. Björk är inte bara ett vackert träslag utan har även flera smarta egenskaper – det är både medelhårt, segt och hållbart.

Fanerad plywood är vanlig plywood täckt av ett faner för ett jämnare och snyggare utseende. Det finns flera typer av fanerad plywood, exempelvis poppelfaner.

Halksäker plywood har ett särskilt halkskydd på bak- och framsida, antingen i ett hexagon- eller wiramönster.

Lättviktsplywood är bra när du ska bygga något som inte får väga för mycket. Vanligtvis är lättviktsplywood tillverkad av ett träslag med lägre vikt, som exempelvis poppel.

Filmbelagd plywood kan bland annat användas som väggbeklädnad i lantbruksbyggnader och på lastbilsflak. Det är även ett vanligt material till scener, läktare och till innerväggar i hästtransporter.

Brandklassad plywood kan impregneras till brandklass B-s1,d0. Plywood är dock inte det bästa materialet när något ska vara säkert mot brand, eftersom impregneringen inte tar sig in igenom limlagren.

Snickeriplywood. Används främst till inredning och möbler. Den här plywoodvarianten finns i flera tjocklekar men börjar från tre millimeter. Snickeriplywood finns i flera olika träslag.

Byggplywood. Vid konstruktionsbyggen används byggplywood, som även kallas K-plywood (konstruktionsplywood) och som vanligtvis tillverkas av gran och furu. Tjocklekarna varierar från 9 – 27 millimeter och säljs vanligtvis i formatet 2 400 x 1 200 centimeter. Ofta sätter man byggplywood bakom gips- och plåtintäckningar.

Spårad plywood. Den här varianten är vanlig till ytterfasader och tak- och dörrbeklädnad. Plywoodskivorna har 10 millimeter breda spår som ligger med 120 millimeters mellanrum.

Marinplywood. Den här plywoodvarianten är extra tålig och helt vattenfast. Vanligtvis används furu men det finns även marinplywood i ädlare träslag. Vanligt inom båtsnickeri.

Plywood används idag till allt från väggbeklädnad och möbelsnickeri till underlagstak och byggnadsmaterial till gjutformar. Det är ett robust, hållfast och mångsidigt material.

Vanliga frågor och svar

Plywood tillverkas av trä och sammanfogas av lim. Till skillnad från spånskivor som är tillverkade av sågspån utgör tunt faner skikten i en plywoodskiva.

Kryssfaner är en benämning på tekniken för hur man sammanfogar plywood och liknande skivor. För varje skikt av faner som limmas ihop roterar man skivorna i 90 grader för att kortsidorna ska hamna i ett kryssmönster.

Det finns flera tjocklekar att välja bland, oftast är skivorna mellan tre millimeter och tre centimeter tjocka.

Det beror på var skivorna ska sättas. Gäller det en vanlig innervägg går det bra att använda plywood som ytskikt, vilket kan bli effektfullt. Inom inredning är björkplywood populär.