Eternit – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Eternit är asbestcementskivor och själva produktnamnet är Eternit. Materialet började tillverkas under slutet av 1800-talet i Österrike och fick snabbt ökad popularitet på grund av dess praktiska egenskaper. Sedan insåg man att materialet var mycket giftigt att andas in.

Eternit innehåller asbest

Eternit var vanligt främst som ett fasadmaterial och såldes som eternitplattor eller lades som eternittak. Det är ett mycket tåligt material oavsett väder och temperatur. Dessutom är det brandtåligt, vilket beror på att materialet innehåller asbest. Det är även med asbesten problemen uppkommer. När eternit sitter uppe, till exempel som fasad eller takbeklädnad, innebär det ingen fara. Det är när man bearbetar det eller river ner det som det blir hälsovådligt. Det beror på att det då bildas ett fint damm med små asbestfibrer som riskerar att tränga in i andningsorganen och i värsta fall orsaka asbestos, vilket också kallas för dammlunga.

Eternitplattor är tillverkade av vatten (90 %) och asbest (10 %) som utgör en massa som sedan hälls i en pappers- och pappmaskin. Där komprimeras blandningen och ut kommer tunna plattor eller skivor. Namnet Eternit är produktens namn, vilket är latin för aeternitas vilket betyder evighet. Sedan 1982 har eternit varit totalförbjudet i Sverige. Trots det finns det många hus och byggnader som fortfarande har tak- eller fasadbeklädnad i det hälsoskadliga materialet.

Hälsorisker med eternit

När eternitplattorna sitter uppe och är i gott skick gör de ingen skada. Det är till och med ett mycket tåligt material som inte kräver mycket underhåll. Det är när plattorna börjar vittra sönder, spricka eller av annan anledning behöver behandlas som det blir farligt. Hälsoriskerna med asbest visar sig inte förrän efter cirka 20 – 30 år. Vad som händer vid inandning av materialet är att det nål- eller trådformiga asbestfibret tar sig ner i andningsorganen. Fibrerna är bara några tiondels millimeter långa och de klumpar ihop sig till små knippen som spjälkas på längden. Vid inandning tas fiberknippena hela vägen ner i lungorna tills de nått lungblåsorna (alveolerna). Därefter kan de ledas vidare till lungsäcken och bukhinnan där de samlas. Det skapar en farlig förändring som kan leda till cancer, varav den vanligaste formen är mesoteliom, en mycket sällsynt men allvarlig cancerform. Enligt Socialstyrelsen dör cirka 100 personer per år i mesoteliom på grund av att tidigare i livet ha utsatts för asbesthaltigt damm.

Det är framförallt hantverkare som är utsatta för asbest, till exempel:

Förutom att eternit användes som tak- och fasadbeklädnad var det även vanligt att använda vid tillverkning av ventilationssystem. Borstarna och verktygen som användes i samband med ventilationsrengöringen frigör asbest, därför ska du aldrig rengöra den typen av ventilationskanaler själv. Det är bättre att anlita ett företag som kan byta ut kanalerna. Ventilationskanaler i eternit känns igen på sin fyrkantiga form.

Eternit återvinning

Det är inte rekommenderat att ta bort eternittak eller eternitfasader – så länge materialet är i gott skick. De har till och med börjat få ett kulturhistoriskt värde eftersom det inte finns särskilt många eternit hus kvar. Men det är möjligt att du behöver byta ut någon enstaka platta, vilket kan göras men med stor försiktighet. Du kan ersätta trasiga asbestcementplattor med fibercementplattor utan asbest, de ser likadana ut men är inte hälsofarliga. Det går även att måla eternit med en särskild färg och på så vis fräscha upp utseendet. Det är viktigt att du inte råkar göra sönder plattorna när du demonterar dem och du ska aldrig använda en högtryckstvätt på materialet eftersom det då riskerar att börja damma. Tänk på att det krävs ett asbesttillstånd för att få hantera eternit. Tillståndet ges av Arbetsmiljöverket och innebär att personen endast får arbeta under en begränsad tid, en timma. Den tiden är tillräcklig för att borra hål i en platta eller ta bort den och byta ut den. Om du vill anlita en hantverkare ska du alltså se till att han eller hon har ett asbesttillstånd. Vill du själv ta bort materialet krävs inget tillstånd men du ska se till att använda:

  • Halvmask med P3-filter
  • Skyddshandskar
  • Skyddskläder av engångstyp

Det finns andra sätt att ta bort eternit utan att faktiskt avlägsna det från fasaden. Till exempel är det vanligt att man kapslar in materialet, då lägger man en ny takbeklädnad ovanpå den gamla. När plattorna eller eternitskivorna tagits bort ska de deponeras. Eternit återvinning kostar cirka 1 125 kronor per ton (inklusive moms), vilket är ungefär lika mycket som återvinning av blandat byggavfall. Kostnaden kan variera lite mellan olika kommuner. Vissa återvinningscentraler tar emot eternit gratis.

I vissa fall kanske du endast behöver lämna en liten mängd eternit till återvinning, som en fönsterbräda i eternit. Det ska också deponeras till din närmsta återvinningscentral. Kom ihåg att du ska skriva ut och fylla i blanketten Karakterisering privatpersoner asbest och eternit och lämna in samtidigt.

Vanliga frågor och svar

Som fibercementplattor – oftast i gråvit färg.

Om du vill lägga om ett eternittak ligger det generella riktpriset på 1 000 – 1 800 kronor per m2.

Det är asbestcement (ett material bestående av vatten och asbest).

Eternit innehåller asbest som är hälsofarligt att andas in, det kan orsaka cancer. Cirka 100 personer avlider varje år till följd av att ha andats in asbest tidigare i livet.

Cirka 10 %.

Ja, eternit innehåller cirka 10 % asbest.

90 % vatten och 10 % asbest.

Relaterade artiklar