Halvmask – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Vid vissa arbeten frigörs skadliga ämnen i luften, det kan till exempel handla om damm, rök, fibrer eller gas. För att skydda luftrören mot gifter används därför så kallad halvmask vid sådana arbeten. Här går vi igenom vad halvmask är, vad den skyddar mot och hur den används.

Välj rätt ansiktsmask

Innan du vet om en halvmask är det rätta valet av andningsskydd behöver du veta vilka risker som finns samt vilken typ av arbete det rör sig om. Olika ansiktsmasker och partikelfilter skyddar nämligen mot olika saker. Ta reda på följande innan du väljer mask:

 • Kan det uppstå syrebrist?
 • Är det ett fysiskt krävande arbete?
 • Är arbetet kort- eller långvarigt?
 • Sker arbetet i mycket höga/låga temperaturer eller i miljöer med hög luftfuktighet?
 • Behöver du kunna kommunicera med andra under arbetet?

Det finns flera typer av ansiktsmasker, bland annat:

 • Halvmask. Halvmasken täcker näsa, mun och haka och justeras med band för att hålla helt tätt mot ansiktet.
 • Helmask. Helmasken täcker ögon, näsa, mun och haka och justeras med band för att hålla helt tätt mot ansiktet.
 • Visir. Visiret täcker hela ansiktet och en del av huvudet och det går att använda glasögon under visiret.
 • Heltäckande huva. Den heltäckande huvan täcker hela huvudet och det går att använda glasögon under huvan.

Halvmasken renar luften med ett eller flera filter. Filtren är monterade i den nedre delen av masken. Det finns olika typer av halvmasker, till exempel filtrerande halvmask, även kallat passivt andningsskydd. Det är ett litet andningsskydd som ofta används med en klämma som trycks till över näsan för att sluta helt tätt. Vissa halvmasker har en utandningsventil som släpper ut utandningsluften. Ska du arbeta med mer krävande arbeten är en halvmask med utandningsventil att föredra eftersom motståndet blir mindre när du andas ut, vilket gör masken bekvämare.

Filter till halvmask

Det finns olika typer av halvmasker, bland annat engångsmasker och modeller som används flera gånger och som kan användas med olika filter. Fördelen med den sistnämnda är att du kan anpassa filtret utifrån det arbete du ska utföra. När du ska köpa filter behöver du kontrollera beteckning. Olika beteckningar innebär att filtret är stoppar olika typer av farliga ämnen:

 • A. Filtret skyddar mot organiska gaser och ångor från ämnen vars kokpunkt ligger över 65 grader. Bland annat skyddar filtret mot akrylater, bekämpningsmedel, bensen och etanol.
 • AX. Filtret skyddar mot gaser och ångor från organiska och lågkokande ämnen med kokpunkt lägre än 65 grader. Bland annat skyddar filtret mot aceton, metanol och vinylklorid.
 • B. Filtret skyddar mot oorganiska gaser och ångor som bland annat blåsyra, cyanider, väteperoxid och jod.
 • E. Filtret skyddar mot sura gaser och ångor, till exempel klorväte, fluorväte, svalesyra och saltsyra.
 • K. Filtret skyddar mot ammoniak och aminer.

Ibland behöver man använda flera filter, till exempel behöver du filter A och K för att få ett fulltäckande skydd mot aminer.

Vanliga frågor och svar

Det är en typ av andningsskydd som används vid byggnadsarbete.

Det beror vilken märkning masken har. Vissa halvmasker har märkningen NR, vilket betyder not reusable (ej återanvändbar).

Det beror på vilket filter som används. Det finns olika typer av filter som skyddar mot olika ämnen.