Lecablock – Så använder du lecablock

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~5 minuter

Lecablock tillverkas av en kalkfattig lera som blandas med sand och vatten. Namnet kommer från engelskans ”light expanded clay aggregate” och materialet kallas även för lättklinkers.

lecablock

Så formas lecablock

Leran läggs i formar som bränns i hög temperatur. Kulorna i materialet får sin runda form genom att formarna roteras under bränningen. Kulorna har ett hårt skal men en porös kärna och tillverkas i flera olika storlekar. Under bränningen sker ett slags ”jäsningsprocess” som ger lecamaterialet dess unika egenskaper. Med lerkulorna skapar man sedan lecablock som är ett omtyckt byggnadsmaterial. Trots att lecablocken är så robusta väger de lite, vilket är en stor fördel eftersom byggprojektet blir mindre tungarbetat. Dessutom är materialet motståndskraftigt mot frost (eftersom det inte drar till sig fukt).

Vid tillverkning av lecablock binder man ihop lecakulorna med cement. De färdiga blocken är helt genomsläppliga vilket ställer höga krav på vindtätningen om de ska användas som material i ytterväggar. Eftersom lecablock har god vidhäftning för bruk kan du putsa eller slamma lecablocken. Det är även möjligt att klä in lecablocken med utvändig isolering och därefter med en fasadsten eller träpanel. Det går att måla direkt på lecablocken, vilket man ofta gör när man byggt en murad grund. Det är vanligt att använda just lecablock för att bygga murade grunder och det beror på att materialet inte suger upp fukt, vilket minimerar risken för mögelpåväxt.

Ett praktiskt byggnadsmaterial

Lecablock är ett vanligt byggnadsmaterial och används ofta som innerväggar. Materialet har mycket bra ljudisolerande egenskaper, särskilt om väggen är obehandlad och endast målad. Det beror på att lecablockens poriga yta har ljudabsorberande egenskaper. Klär man däremot in lecablocken med byggskivor och tapeter tar man bort egenskapen. Andra smarta egenskaper är att blocken är formbara, det är till exempel lätt att forma till en murad spis med rundade former. För att mjuka till formerna används ofta en mindre yxa.

Lecablock har många praktiska egenskaper vilket gör materialet omtyckt för byggarbeten:

 • Det är ljudabsorberande
 • Det väger lite
 • Det är lätt att forma

Vanligtvis är lecablock ganska stora, ett normalstort block motsvarar 6 – 7 vanliga tegelstenar. Block på 49 x 19 x 15 centimeter väger så lite som 10 kilo. Det finns även lecaelement som kan vara ännu större. De vanligaste måtten du hittar i byggvaruhusen är:

 • 49 x 19 x 15 cm
 • 49 x 19 x 19 cm
 • 49 x 19 x 29 cm
 • 49 x 19 x 35 cm

Förutom att du kan välja bland flera storlekar finns lecablock dessutom i olika utföranden. Ska du bygga fundament, socklar eller väggar kan det vara praktiskt att använda lecablock med isolering. De har en kärna som är ingjuten i polystyren. Denna isolering är tillräcklig för att bromsa köldbryggor. När du ska gjuta in lecablock kan du köpa spårade block, då kan du enklare lägga i armeringsjärnen.

Så arbetar du med lecablock

En fördel med lecablock är att de används på i princip samma sätt som vanligt tegel. Med andra ord fäster du samman blocken med kalk-, cement- eller funktionsbruk. Ska du fästa flera rader eller lager med lecablock ska de sättas i förband, då möts inte skarvararna. När du byggt upp sockeln eller väggen ska ytan putsas med vanligt putsbruk. Sedan går det bra att måla ytan. Kom ihåg att använda en diffusionsöppen färg som gör att stenarna kan ventilera fukt. Exempel på diffusionsfärg är silikatfärg. För att få en slät och fin yta på innerväggar kan du istället putsa väggen med gipsputs och sedan måla.

Viktigt att känna till är att materialet är poröst och kan gå sönder om du använder fel verktyg. Du bör exempelvis aldrig borra i lecablock med en slagborr. Den kraftfulla effekten gör att lecakulorna slås sönder vilket kan resultera i att borrhålet blir alldeles för stort. Det är bättre att använda en vanlig borrmaskin, då kan du plugga hålet och fästa saker med skruv på ett säkrare sätt.

Materialegenskaper

Leca har många användningsområden och anledningen till att materialet är så populärt beror på dess egenskaper:

 • Lång livslängd
 • Fuktsäker
 • Väger lite
 • Starkt
 • Återvinningsbart
 • Brandsäkert
 • Värmeisolerande
 • Ljudisolerande
 • Dränerande
 • Kemiskt beständigt

Priset är också förmånligt, du kan köpa block med standardstorlek 49 x 19 x 15 centimeter för 25 kronor. Många leverantörer erbjuder dessutom extrapriser vid större beställningar.

Dina lecablock kan du köpa här

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard
byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Vanliga frågor och svar om lecablock

Lecablock kallas även för lättklinkers och är ett vanligt byggnadsmaterial. Blocken är tillverkade av lecakulor, vilka i sin tur består av en kalkfattig lera, sand och vatten. Under bränningsprocessen får kulorna ett hårt skal men är porösa inuti. Dessa egenskaper gör materialet smart för byggprojekt eftersom de många porerna släpper igenom fukt och torkar snabbt.

Standardstorlekar på 49 x 19 x 15 centimeter kostar från cirka 25 kronor.

Det finns många användningsområden men främst används lecablock till ytter- och innerväggar, murar och socklar.

Ja, det är därför man slammar lecablock först.

Det är bra att putsa lecablock så att de blir lufttäta. Utan puts eller slamning riskerar de att med tiden absorbera fukt.

Relaterade artiklar