Syllpapp – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Syllpapp används som ett fuktskydd mellan trä och betong. Den placeras exempelvis mellan en konstruktions grundmur och syllen, alltså den regel som ligger närmast grundmuren och som bjälklag och väggar är monterade på.

Funktion

Syllpappens funktion är att förhindra fukt från att vandra från grundmuren upp genom träkonstruktionen där den kan orsaka röta och mögel. Syllpapp kallas även för grundisoleringspapp. I äldre hus som byggdes mellan 1970- och 1980-talet var det vanligt att man byggde syllar av tryckimpregnerat virke och utan syllpapp. Det visade sig med tiden vara ett dåligt beslut eftersom impregneringsmedlet innehöll giftiga ämnen som förvisso stod emot röta, men som skapade en skadlig inomhusmiljö då virket gav ifrån sig giftiga gaser, vilket gav sig till känna i form av dålig lukt. Om ditt hus är gammalt och syllen byggd av impregnerat virke behöver du inte nödvändigtvis oroa dig. Om syllen inte har fuktighet högre än 18 % innebär den sällan något problem. Det kan dock vara bra att kontakta en expert som kan kontrollera syllens skick. Om syllen behöver bytas ut finns det företag som specialiserar sig på just det.

Eftersom hela husets vikt vilar ovanpå syllen är bytet ganska omfattande. Företag använder sig av stora domkrafter som avlastar husvikten så att syllen kan bytas ut i delar. I modern tid använder vi inte längre impregnerat virke till syllen, utan helt vanligt konstruktionsvirke. Fuktsäkring utför vi med syllpapp, eller syllisolering, som förhindrar fukt från att tränga upp.

Montering

Du kan antingen montera syllpappen direkt på syllen redan innan den monteras i grundmuren. Det går även bra att montera syllpappen på grundmuren och sedan montera syllen ovanpå. Vid montering av syllpapp på grundmur gör du så här:

  1. Rengör underlaget. Kontrollera att grundmuren är rent och slätt.
  2. Placera syllpapp. Kom ihåg att välja en syllpapp som är minst lika bred som syllen. Rulla ut syllpappen längsmed grundmurens yttre kanter. Viss syllpapp har en sida med förtjockningar, den ska i så fall placeras nedåt mot grundmuren. När du lagt ut syllpappen runt hela grundmuren ska du skära av den med en vass kniv och fixera den med fog, dubbelhäftande tejp eller spik. Om du använder tejp ska den vara åldersbeständig. Se till att syllpappen överlappar ordentligt så att den blir helt fuktsäker.
  3. Placera syllen. Nu ska montera syllen ovanpå syllpappen. Börja med att förborra hål för infästningen, du kan använda en betongborr med en mindre diameter än skruven (ska du exempelvis använda borr med 8 millimeters diameter förborrar du hål på 6 millimeter). Borra hål med CC-mått 600 millimeter. Borra nu fast syllen med betongskruv i de förborrade hålen. Tänk på att skruvens längd ska vara minst två gånger så tjock som syllbrädan (är syllbrädan 45 millimeter tjock ska skruven vara minst 80 millimeter).

Vanliga frågor och svar

Det är ett fuktskydd som monteras mellan grundmur och syll.

Du kan montera den direkt i grundmuren eller på syllen och sedan fästa den i grundmuren.

Cirka 180 kronor per 15 meter.

Du måste använda någon form av fuktspärr mellan betong och trä. Många använder syllpapp, men det går även att använda byggplast.

Relaterade artiklar