Så använder du MDF

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

MDF, en förkortning för Medium Density Fibreboard, är en träfiberskiva. Materialet är väldigt vanligt i byggprojekt. MDF-skivor används bland annat för möbeltillverkning och till olika typer av byggdetaljer. De är släta och hårda, vilket gör materialet lättarbetat och mångsidigt. Du kan använda MDF för att bygga nya köksskåp, såga till snygga lister och bygga både inner- och ytterdörrar.

MDF-skivor har använts flitigt sedan 1960-talet, då materialet först introducerades. MDF är en vidareutveckling av den klassiska spånskivan. Både spånskivor och MDF-skivor är tillverkade av biprodukter inom skogsindustrin. Den stora skillnaden mellan spånskivor och MDF-skivor är densiteten, eller tätheten. Kort förklarat tillverkar man MDF, spånskivor och plywood genom att blanda olika typer av biprodukter (som exempelvis sågspån) med olika kemikalier och lim. Något som urskiljer MDF från andra liknande material är dess släta yta. Materialet är nämligen framtaget med mycket fina partiklar av trä, så små att de inte går att se med blotta ögat. Detta gör att MDF ofta ser ut som äkta träskivor. För att öka stabilitet och hållbarhet tillverkas MDF-skivor i flera lager. Detta gör skivan tjockare, tätare och starkare.

MDF är så pass hållbart och starkt att det utan problem kan användas som det är, till skillnad från exempelvis vanliga spånskivor som ofta behöver förstärkas med andra material, till exempel laminat, kakel eller underlagsmattor. Spånskivor används istället som underliggande paneler i bland annat golv, väggar, skåp och hyllor.

Användningsområden

MDF är ett utmärkt material för bland annat högtalarlådor, eftersom ytan är slät och materialet är väldigt kompakt. Skulle man istället använda spånskivor till högtalarlådor skulle mycket av ljudet absorberas och försvinna. MDF-skivor är också ett tacksamt material inom heminredning. Den fina ytan är optimal att måla på och gör skivorna till bra material för hemmaprojekt som skåpsluckor, sänggavlar och snickeridetaljer. Även om du fräser ur mönster i en MDF-skiva får du släta och fina ytor att arbeta med. När en MDF-skiva är målad eller lackerad är det i stort sett omöjligt att se skillnad på den och massivt trä. För dig som håller på att renovera hemma är MDF-skivor praktiska som väggbeklädnad eftersom ytorna sällan behöver spacklas och slipas innan de ska målas eller tapetseras.

Tillverkningsprocessen

Som vi nämnde tidigare tillverkas MDF av restprodukter från trä- och sågindustrin, framförallt av sågspån. Spånet kommer vanligtvis från barrträd (man tar först bort barken och sållar bort de stora flisorna). Efter att man fått fram de finaste sågspånen blandar man dem med ett plastbaserat lim, så kallat konstharts. Blandningen hälls i en form där den värms upp tills limmet härdar. Även om själva materialet är miljösmart, eftersom det består av restprodukter, går det åt mycket energi åt själva produktionen. Den största delen av energin går åt till att värma upp plattorna som pressar samman MDF-materialet. Använder fabriken miljövänliga energialternativ, exempelvis sol- eller vindkraft, blir får MDF-tillverkningen mindre påverkan på miljön.

Variationer av MDF

Det finns andra typer av sågspånsskivor som påminner om MDF, nämligen LDF (Light Density Fibreboard) och HDF (High Density Fibreboard). Dessa spånskivor tillverkas på samma sätt men LDF är en lättare och mer porös spånskiva som ofta används med en beläggning av faner eller laminat. Materialet är billigare eftersom det innehåller mindre mängd träfibrer.

HDF är som en lyxigare variant av MDF-skivan, en sågspånsskiva tillverkad av det absolut finaste sågspånet. Man skulle kunna säga att det är tillverkat av trädamm. HDF har en betydligt högre densitet och det går åt ett mycket högt presstryck för att tillverka den här typen av skivor. HDF-skivor används ofta av företag som tillverkar kök. Produkten används främst till köksskåpens bakstycken.

MDF-varianter

En vanlig MDF-standard har en densitet på 740 – 810 kg/m3. Är densiteten högre kallas varianten för pluskvalitet. Vanliga MDF-skivor används främst till möbeltillverkning och heminredning. Andra MDF-varianter är:

  • Fukttrög MDF. Denna skiva är vanligtvis grön i färgen. Den har samma egenskaper gällande fräsning och målning som en vanlig MDF-skiva. Den är dock betydligt mer fuktbeständig och kan bland annat användas i en miljö som tillfälligt överstiger 80 % luftfuktighet (till exempel i ett badrum).
  • Brandklassad MDF. Den här MDF-varianten används på platser där brandskyddskraven är höga, exempelvis på sjukhus, båtar och hotell. Den har svårt att fatta eld och den bildar heller inte mycket brandrök.
  • MDF Exteriör. Den här MDF-varianten har en extremt hög vattentålighet och reagerar inte med svällning eller rörelse. Den används främst i utomhusmiljöer eller i badrum. Den kan till exempel användas som väggbeklädnad utomhus. MDF Exteriör används även som byggnadsmaterial till utomhusmöbler, till exempel parkbänkar.
  • Fanerad MDF. En MDF-variant som är praktiskt vid möbelbyggen. Den har fått ett ytskikt av tunnskuret trä, även kallat faner. Detta gör att materialet ser ut som massivt trä men är betydligt billigare. Faneret kan exempelvis vara i ask, ek eller bok.
  • Melaminklädd MDF. Melamin är ett material som är fukt- och slitbeständigt. Den här MDF-varianten är alltså inklädd i melamin, vilket gör att skivorna kan användas som bänkskivor i kök.

Vanliga frågor och svar

MDF är standardvarianten, en sågspånsskiva med hög densitet. LDF står för Light Density Fibreboard och är framtagen med samma tillverkningsmetod som MDF men materialet är inte lika tätt utan mer poröst. HDF står för High Density Fibreboard och är en tätare variant av standard-MDF:en.

MDF är ett vanligt byggnadsmaterial och kan användas till i stort sett hela huset, från väggbeklädnad till möbelsnickerier.

Det finns flera varianter av MDF, bland annat fukttrög MDF, som fungerar i våtutrymmen. Den varianten är mycket fuktbeständig.