Cellplast – bra att veta

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Cellplast är ett av de mest använda byggnadsmaterialen i världen och det finns goda anledningar till det. Cellplast används som isolering till en rad olika ändamål, till exempel dränering, golvvärme och som tjälisolering. Lär dig mer om cellplastens användningsområden, hur materialet är uppbyggt och materialets för- och nackdelar.

Användningsområden

Cellplast används framförallt som isoleringsmaterial, till exempel:

 • Grundisolering
 • Tjälisolering
 • Isolering under golvvärme
 • Värmeisolering
 • Väggisolering
 • Bjälklagsisolering
 • Ljudisolering
 • Krypgrundsisolering

Cellplast är en typ av skumplast och två kända varianter av cellplast är frigolit och Ecoprim. Cellplast finns i många utföranden och delas därför in i två underkategorier: mjuk och hård cellplast. Mjuk cellplast används framförallt inom möbeltillverkningen, som stoppning i madrasser och möbler. Hård cellplast används som isoleringsmaterial, till exempel i väggar, bjälklag, golv och även i vitvaror. Hård cellplast finns att köpa i olika hårdhet, vilket gör att den kan användas till flera ändamål inom byggnadsindustrin, till exempel som isolering till väggar och husgrunder.

Tillverkningsprocess

Hård cellplast framställs av ett material som heter polystyren (en förening kemiska föreningar av styren, ett flytande kolväte). Polystyren har flera fördelar, bland annat är materialet hårt och styvt, det är billigt att framställa, har låg vattenabsorption, låg krypning samt en god elektrisk isoleringsförmåga.

Cellplasten tillverkas enligt två framställningsmetoder:

 • EPS (expanderad polystyren). Små pärlor av polystyren tillsammans med pentan (kolväte) utsätts för värme. Processen gör att de små pärlorna expanderar till en luftig kula (består till 98 % av luft). Kulorna smälts sedan samman tills de bildar skivor. Det ser ut som frigolit ungefär.
 • XPS (extruderad polystyren). Polystyren smälts för att sedan få en tillsättning av koldioxid under tryck. Efter ett tag minskar man trycket vilket resulterar i att det smälta materialet expanderar. Resultatet blir en skiva med mängder av små perforeringar. Det ser ungefär ut som en storpipig ost. XPS är tåligare och används därför oftare till krävande tillämpningar.

Cellplastens fördelar

Cellplast har använts under flera decennier och är ett material med många fördelar. Cellplast har hög isoleringsförmåga och är dessutom fuktsäkert, tryckhållfast och prisvärt. Andra fördelar med cellplast:

 • Godkänt enligt SP Fire 105. Cellplasten har testats i enlighet med SP Fire 105, vilket är ett godkänt brandtest framställt av BBR:s (Boverkets byggregler) krav. Materialet i sig är ganska lättantändligt och måste därför användas i kombination med brandavskiljande material.
 • Fuktbeständigt. Cellplast är ett fuktbeständigt material vilket gör det praktiskt till husgrunder.
 • Isolerande. Cellplast som isolering är ett vanligt användningsområde. Materialet används till såväl vägg- och golvisolering som till tjäl-, ljud- och krypgrundsisolering.

När cellplast används i isolerande syfte och monteras bakom en putsad fasad måste ytterväggen utformas så att den blir brandavskiljande. Puts är generellt sätt ett svårantändligt material.

Nackdelar med cellplast

Det finns även nackdelar med cellplast, till exempel:

 • Antändligt. Även om cellplast är testat enligt SP Fire 105 är materialet tillverkat av olja, vilket gör det antändligt. Cellplast används därför i kombination med brandskyddande material, som mineralull, skyddsboard och gips.
 • Inte förnyelsebart. Cellplast framställs bland annat av plast och olja, vilket inte är förnyelsebara material. Väger man för- och nackdelar mot varandra är cellplast dock ett material med lång livslängd och med goda isolerande effekter, vilket i sin tur minskar energi till uppvärmning.

Vanliga frågor och svar

Det är en typ av plast, exempelvis är frigolit ett slags cellplast.

Cellplast tillverkas av polystyren (kemiska föreningar av kolväte), det är ett slags plast.

Det går att skära med både kniv och olika typer av sågar, beroende på vad materialet ska användas till.

Det används framförallt som isoleringsmaterial.

Relaterade artiklar