Armeringsjärn – så används det

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~2 minuter

För att betongen inte ska spricka och gå sönder vid härdning, använder man armeringsjärn. Järnen ser ut som långa stålstänger och de används för att förstärka betongkonstruktioner. Här går vi igenom armeringsjärnets egenskaper.

Betong spricker

Betong kan tyckas vara ett mycket hållbart och rustikt byggnadsmaterial, men faktum är att det utan förstärkning lätt spricker och går sönder. Det beror på att det uppstår spänningar i betongen när den stelnar. När man lägger i armeringsjärn i den blöta betongen fördelas belastningen och konstruktionen får betydligt högre hållfasthet. Med armeringsjärn blir konstruktionen alltså starkare, vilket dessutom gör att man ofta kan minska mängden betong, vilket är bra rent ekonomiskt och också ur ett miljöperspektiv.

Betong utan armering är väldigt sprött. En pelare i oarmerad betong kommer att spricka och gå sönder vid belastning. Ofta räcker det med betongens egen vikt för att belastningen ska bli så hög att betongen spricker. Sprickorna i sig är inte något problem, förutom rent estetiskt, men sprickorna förvandlas snart till brott, vilket kan vara allvarligt, särskilt om det gäller en bärande konstruktion eftersom den då kan gå sönder och kollapsa.

Armeringsjärnets egenskaper

Armeringsstål är järnstänger med tillsats av kol. Kolet gör armeringsstängerna mer hållbara, sega och motståndskraftiga. Beroende på hur betongen ska användas, till exempel som platta till hus eller till något annat, kan man även legera stängerna med olika ämnen för att skapa olika egenskaper. Ofta varmvalsar man armeringsjärn för att få fram de rätta egenskaperna.

Olika typer av armering

Man kan armera betong på olika sätt och vilket man väljer beror på betongen ska användas. Man armerar betong utifrån det spänningsfall som kan drabba den. De vanligaste spänningsfallen är:

  • Tryckspänning
  • Dragspänning
  • Skjuvspänning

Man kan armera betong på flera sätt, till exempel finns det slakarmerad och spännarmerad betong samt fiberbetong. Slakarmerad betong innebär att armeringen som används inte är spänd innan konstruktionen belastas. Slakarmerad betong används ofta vid gjutningsarbeten.

Spännarmerad betong innebär att betongen spänns innan den belastas. Det resulterar i att belastningen som vanligtvis orsakar dragspänningar först leder till tryckspänning, vilket leder till mindre sprickor. För att tillverka förspända konstruktioner spänns armeringen innan den gjuts i betongen. När betongen har härdat släpper man armeringsjärnen. Det leder till att armeringen vill dra ihop sig till sin ursprungliga storlek vilket inte går eftersom betongen är härdad.

Fiberbetong är vanlig betong som blandats med fibrer av antingen stål, plast eller cellulosa. Fibrerna förändrar betongens plastiska egenskaper. Stålfibrer ersätter ofta vanliga armeringsjärn och har många fördelar. Konstruktionen blir exempelvis inte lika rostkänslig. Används istället plastfibrer i betongen kan krympsprickor minska.

Vanliga frågor och svar

Det är stänger av kolstål som används som en förstärkning i betong.

Stängerna används i betong för att ge materialet bättre beständighet.

Två vanliga varianter är armeringsstål och armeringsnät. Armeringsstål används ofta i avlånga konstruktioner, till exempel plintar. Armeringsnät används främst vid gjutning av plattor.

För att göra betongen mer hållbar och stabil. Betong utan armering är väldigt spröd och kan lätt spricka och gå sönder.