Isolera vägg med vindduk – steg för steg

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~7 minuter

Isolering gör att värmen bevaras i byggnader. Ju bättre isolering, desto mindre värmeförluster. Det medför i sin tur lägre energikostnader. Isoleringen håller inte bara huset varmt, det håller det också svalt under varma sommardagar. Lär dig mer om hur du isolerar väggarna själv.

U-värde och lambda-värde

Väggisolering består av flera lager, bland annat ångspärr, vindpapp, in- och utvändig beklädnad och isoleringsmaterial, exempelvis mineralull. U-värde är hela väggens isoleringsvärde, en indikator som berättar hur bra byggnadsdelarna isolerar värme. U-värdet mäts i watt per kvadratmeter och i Celsius. Det anger hur stor värmeeffekt som läcker ut per kvadratmeter. Ju lägre U-värde isoleringen har, desto bättre isolereffekt har den. När du ska köpa isoleringsmaterial är det märkt med något som kallas för lambda-värde. Det beskriver materialets värmeströmningsmotstånd. Lambda-värdet mäts i watt per meter och i Celsius. Även här är det bra att satsa på ett så lågt värde som möjligt eftersom det innebär att materialet har bättre isoleringseffekt.

Det går att påverka hur bra en bostad är isolerad, bland annat genom att välja bra material och utföra installationen på ett korrekt sätt. Men förutom själva väggen finns det andra parametrar som avgör hur väl isoleringen fungerar, bland annat fönster. Generellt sätt läcker väggen ut mindre värme än fönster. Ibland är det alltså bättre att se över valet av fönster än att välja tjockare isolering i väggarna. Det går heller inte att välja hur tjock isolering som helst eftersom väggens stomme är avgörande. Bygger du helt nytt kan du dock välja en större dimension på reglarna för att få plats med tjockare isolering.

Vindduk, vindskydd och ångspärr

Det är själva luften i isoleringen som skapar den isolerande effekten. För att motverka att luft blåser igenom isoleringen (luften som redan finns i isoleringen ska vara stillastående för att uppnå isolerande effekt) använder man ett vindskydd. Hela stommens utsida ska kläs in med vindskydd, exempelvis vindpapp, vindduk eller vindväv. Vindduken förhindrar att varm och fuktig inomhusluft tar sig igenom ytterväggen där den sedan omvandlas till kondens. Efter att vindtätningen är monterad ska ångspärren sättas upp.

Ångspärren är en åldersbeständig plastfolie och används för att motverka kondens inuti väggen. När varm luft från bostadens insida tränger ut i väggen och möter den kalla luften från utsidan kan kondens uppstå. Ångspärren täpper igen alla springor och förhindrar att fukt pressas ut i väggarna. Ångspärren ska monteras cirka 1/3 in i isoleringen (från insidan mätt). Fördelen med att få in ångspärren en bit är att du då kan göra hål i väggen utan att riskera att punktera plasten.

Material och verktyg

 • Vindskyddsfolie
 • Vindpapp
 • Gipsskruv
 • Åldersbeständig skarvtejp
 • Isoleringsskiva
 • Åldersbeständig tätningstejp
 • Åldersbeständig byggfolie
 • Trådspik
 • Reglar
 • Gipsskiva
 • Träskruv
 • Gipsrasp (det går även att jämna till gipsskivan med hobbykniv)
 • Isolerkniv
 • Måttstock
 • Brytkniv
 • Vattenpass
 • Hålsökare
 • Häftpistol
 • Hammare
 • Dosfräs
 • Fuktmätare för trä

Köp ditt material och verktyg här

buildor
60 000+ produkter online
Till hemsidan
Visa Mastercard
beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Obs!

Om en skada i plasten uppstår lagar du den genom att tejpa fast en extra bit plast ovanpå skadan. Se till att plasten täcker 200 millimeter utanför skadan åt alla håll.

Där det finns dörrar och fönster tejpar du fast plasten som vanligt, ovanpå. Sedan skär du upp hålet för fönstret eller dörren och tejpar fast plasten på karmen. Kom ihåg att försluta samtliga skarvar med tejp.

Isolera yttervägg med vindduk – ha koll på vindskyddets väggkonstruktion

Ytterväggen består av en bärande regelkonstruktion, det är husets skelett. Utanpå regelkonstruktioner sitter en vindskyddsfolie. Det är den som förhindrar att vind blåser igenom isoleringen. När vindskyddsfolien är uppsatt är det bra att kontrollera stommens fuktighet. Det är viktigt att den är torr och att ingen fukt fångats på insidan. Du kan enkelt kontrollera fuktigheten genom att använda en fuktmätare för trä. Ovanpå vindskyddsfolien, mot utsidan, sitter en luftspalt som ventilerar ytterpanelens baksida. På regelkonstruktionens insida finns fack med plats för isoleringsmaterial. Här kan du exempelvis fylla på med mineralull. Ovanpå isoleringen finns det ett tätskikt tillverkat av åldersbeständig plast. Det skyddar väggen från fukt som kommer inifrån. 

Så här isolerar du en vägg – steg för steg

 1. Fyll facken med mineralull. På väggens insida syns den bärande regelkonstruktionen som nu bildar fack. Det är enklast att välja mineralull med samma tjocklek som regelstommen. Skär till isoleringen med isolerkniv. Markera först var du ska skära (använd tumstock) genom att dra en skåra i isoleringen. Skär sedan igenom hela materialet. Pressa inte ihop ullen för hårt, ullens isolerande förmåga bygger på att den är luftig.
 2. Fäst tätskikt. Använd åldersbeständig plastfolie. Mät ut plasten utifrån väggens höjd och lägg till 20 centimeter. Använd en häftpistol för att häfta upp plasten. Låt den sticka ut cirka 10 centimeter i överkant och lika mycket i underkant. Stifta runt hela plasten (ovankant, lodräta vinklar och nederkant). Sätt stiften med cirka 20 centimeters mellanrum.
 3. Skarva med plastfolie. Där plastfolien tar slut ska du skarva med en ny, låt den överlappa med minst 20 centimeter. Tejpa över skarven med åldersbeständig tejp.
 4. Tejpa och förslut skarvar. Det är bäst att klä ytterväggen med plast innan mellanbjälklagret monteras, det gör konstruktionen tätare. Men om det inte är möjligt är det viktigt att istället plasta in alla ytor mellan och runt bjälkarna. Tejpa med åldersbeständig skarvtejp.
 5. Stifta fast takplasten i väggens överkant. Överlappningen som hänger ner i väggens ovankant viks ned och tejpas fast mot väggen.
 6. Sätt fast en regel i golvet. Mot väggen ska en regel 45 x 45 millimeter i rätt längd fästas med trådspik. Den ser till att plastfolien ligger helt tätt mot vägg och golv.
 7. Sätt upp vågräta reglar. Fortsätt att på samma sätt montera upp vågräta reglar på väggen, dessa ska också vara 45 x 45 millimeter. Cc-måttet ska vara max 600 millimeter (cc-mått= centrum till centrum på reglarna). Den översta regeln ska ligga tätt mot mellanbjälklagret för att plasten ska kunna förslutas ordentligt.
 8. Installera VP-rör. I utrymmet som finns mellan plastfolie och regel kan en behörig elektriker nu utföra installation av VP-rör (rör för kabeldragning). Ta gärna hjälp av en elektriker för att planera var eluttag och brytare ska sitta. Det är bättre att det blir rätt från början.
 9. Isolera. Fyll facken med isolering, kom ihåg att isolering på tätskiktets insida utgör en fuktrisk om den är större än 1/3 av den totala isoleringstjockleken.
 10. Täck med valfritt ytskikt. Nu kan du montera upp gipsskivor eller en annan typ av panel.

Tips!

Även om du kan fästa gipsskivor direkt på isoleringen och i läkten, är det praktiskt att först montera upp träskivor. Då har du alltid något att fästa i när du senare ska skruva i väggen.

Skyddsutrustning

Isoleringsmaterial som mineralull kliar väldigt mycket och kan irritera lungor och slemhinnor. Det är därför viktigt att använda skyddsutrustning. Använd handskar, skyddsglasögon, dammask och täck armar och ben. När du handskas med mineralull utsöndras små fibrer som har en irriterande effekt på luftvägarna, därför används en särskild andningsmask: dammask. När du ska tvätta händerna är det bättre att använda kallt vatten än varmt. Varmt vatten öppnar porerna och gör att fibrerna tränger in i huden vilket gör att det kliar ännu mer.

Kom ihåg att använda skyddsutrustning när du arbetar med isolering.
Hitta en isolerare

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Vanliga frågor och svar

Bra isolering gör att bostaden håller sig sval under sommaren och varm under vintern. Isoleringen förhindrar också att värme läcker ut, vilket annars kan medföra dyra räkningar.

Den vanligaste varianten för väggisolering är mineralull.

Ett värde som visar hur bra ett material isolerar. Du hittar märkningen på isoleringsmaterialet. Ju lägre värde, desto bättre isoleringsförmåga.

Ångspärrar började användas under 1960-talet, då tillverkades de av papp med aluminiumfolie. Den varianten är inte särskilt tät. Bor du i ett äldre hus än så saknas troligtvis ångspärr. Det enda sättet att ta reda på om huset har ångspärr är att ta bort väggbeklädnaden. Ångspärren ser ut som en blå eller genomskinlig plastfolie.

En bra tumregel är att ångspärr ska finnas om isoleringen är tjockare än 200 millimeter.

Den måste sitta på den varma sidan av isoleringen (närmast husets insida).

Du kan isolera väggen utifrån eller inifrån. Isolering från husets insida går i korthet ut på att du fyller regelfacken med isolermaterial, till exempel mineralull, därefter täcker du över med tätskikt (åldersbeständig plastfolie). Alla skarvar ska förslutas med åldersbeständig tejp. Sedan monteras ytterligare ett regelverk, VP-rör dras för elektriska installationer och de nya regelfacken fylls med isolering (den får inte vara tjockare än 1/3 av den totala isolertjockleken. Sedan är det bara att täcka för med valfritt ytskikt. Komplett beskrivning hittar du här.

På utsidan av isoleringen är det viktigt att det är vindtätt, däremot behöver det inte vara ångtätt. Fukten i väggen ska ju kunna ta sig ut någonstans, därför använder man asfaboard eller vindpapp. På insidan av isoleringen kan du använda plast, den monteras innanför innerväggarna.

Vindpappen sätter man på utsidan av isoleringen, men på insidan av isoleringen sätter man istället plast, den monteras då innanför innerväggarna.

Relaterade artiklar