Bygga hus – nyckelfärdigt, lösvirke eller färdiga hus?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~11 minuter

Har du bestämt dig för att bygga hus? En byggnadsprocess är komplex samt kostnads- och tidskrävande. Det är därför viktigt att planera på detaljnivå och se över alla olika alternativ. Här går vi igenom olika sätt att bygga hus, oavsett om du är intresserad av att bygga hus av lösvirke eller köpa nyckelfärdigt.

Bygga hus steg för steg

Är du händig eller kanske rentav snickare och planerar att bygga hus själv? Det är ett omfattande projekt, men med noggrann planering och en checklista är det fullt möjligt. Om du ska bygga ett trähus i lösvirke ser arbetsordningen ut ungefär så här:

 1. Tomt. Först behöver du köpa en tomt. Du kan bland annat hitta lediga tomter till salu hos oss, men även hos Hemnet listas tomter över hela landet.
 2. Röjning av mark. Vanligtvis måste tomten röjas upp, det kan handla om att riva gamla skjul, rensa bort sly och växtlighet.
 3. Förberedning av mark. Markarbete är viktigt, då utför man schaktning och gräver bort sådant som inte ska vara kvar, man jämnar ut marken där husgrunden ska byggas och fyller på med dräneringsgrus.
 4. Framdragning av el och vatten och avlopp. Innan husgrunden gjuts måste elektricitet samt vatten och avlopp vara framdraget.
 5. Grundläggning. Nu börjar husbygget på riktigt och det första som ska göras är att anlägga husgrunden. Arbetet ser lite olika ut beroende på vilken husgrund det handlar om. Vanligast är gjuten platta i betong, men även hus på plintar är vanligt.
 6. Pelare. Efter att grunden är på plats kan man nu fortsätta med att bygga upp pelare och bärande balkar. Beställer du ett prefabricerat hus levereras det vanligtvis med ytterväggarna helt färdiga, ytbeläggningen på taket är på plats och samtliga innerväggar är uppe och gipsade.
 7. Yttertak. Taket tätas, till exempel kan det handla om att råsponten spikas upp och takpappen monteras. Själva takläggningen utförs dock inte riktigt än.
 8. Skorsten. I samband med att taket tätas förbereds även hålet för skorstenen.
 9. Ytterväggar. Nu ska ytterväggarna byggas upp och det kommer äntligen se ut som ett hus. När ytterväggarna byggs sker allt utifrån och in – först monteras väderskyddet, sedan isolerar man husets stomme, därefter sätter man upp plastfolie och sist gipsskivorna.
 10. Fönster och dörrar. Alla fönster och dörrar monteras nu.
 11. Takläggning. Nu är det okej att färdigställa taket med takpannor eller någon annan takbeklädnad.
 12. Plåtdetaljer. Olika plåtdetaljer till taket börjar anläggas redan innan takläggningen sker och vissa detaljer slutförs efter att taket är färdigt. Det handlar bland annat om montering av takrännor och stuprör.
 13. Uppregling av innerväggar. Nu reglas alla innerväggar upp.
 14. Installationer. När väggarna är uppe är det dags att ringa elektriker och VVS-montör – alla installationer ska slutföras.
 15. Ventilation. Installation av eventuell mekanisk ventilation och centraldammsugare utförs.
 16. Isolering. Vindbjälkslaget ska isoleras, det är viktigt att installationerna läggs under isoleringen.
 17. Gipsning. Färdigställande av innerväggar och innertak sker med gipsskivor.
 18. Bärande golvskikt. Om huset har två våningar ska nu det bärande golvskiktet till överplanet anläggas (spånskivor).
 19. Innerdörrar. Montering av samtliga innerdörrar utförs.
 20. Golvytskikt. Alla golvytskikt, förutom i våtrum, ska anläggas. Du ska vänta med våtrummen eftersom tätskiktet måste monteras innan golvtätskiktet.
 21. Spackling. Utjämning och utslätning av samtliga skarvar, fogar och ojämnheter med spackling utförs.
 22. Montering av lister. Husets alla lister sätts upp.
 23. Inredning. All fast inredning, som vitvaror, köksinredning och garderober, monteras och installeras.
 24. Kakel. När tätskiktet i våtrummen är monterat kan ytskiktet anläggas, exempelvis uppsättning av kakel och klinker.
 25. Tapetsering. Alla väggar målas och tapetseras.
 26. Stänkskydd. Stänkskyddet i köket sätts upp.
 27. Slutmontage av el och VVS. Installation av samtliga strömbrytare och blandare slutförs.
 28. Lösa artiklar. All lös inredning ställs på plats: eventuell eldstad, vitvaror och liknande.

Produktionskostnadskalkyl när du ska bygga villa

Oavsett om du ska köpa ett nyckelfärdigt hus eller bygga hus i lösvirke behöver du en kalkyl som sammanfattar alla kostnader. Det kallas även för produktionskostnadskalkyl, vilket är en sammanställning över kostnader som rör byggnationen.

Om du har anlitat en hustillverkare eller en arkitekt är företaget/arkitekten skyldig att förse dig med en kalkyl som tydligt visar produktionskostnaden för husbygget. I korthet anger kalkylen:

 • Vilket objekt det handlar om
 • Vilken standard du som konsument vill ha
 • Vilka kostnader som är företagets ansvar samt vilka kostnader som rör någon annan än näringsidkaren.

Kalkylen visar den totala kostnaden för hela husbygget och kostnaderna anges inklusive moms. Det här innehåller produktionskostnadskalkylen:

 • Köpeskilling
 • Fastighetsbildning
 • Anslutningsavgift för vatten och avlopp
 • Anslutningsavgift för elektricitet och fjärrvärme
 • Tomtkostnader
 • Schaktning, pålning och sprängning
 • Grovplanering
 • Finplanering
 • Utvändiga arbeten som rör vatten och avlopp
 • Exploateringskostnad (exempelvis avverknings- eller rivningsarbeten)
 • Husets materialsats
 • Eventuella sidobyggnader (garage)
 • Material
 • Grundläggning
 • Montering
 • Byggnadsarbeten
 • Installation av värme och sanitet
 • Ventilation
 • Installation av elektricitet
 • Målning och tapetsering
 • Golvläggning
 • Lagfart, pantbrev och gravationsbevis
 • Bygglov
 • Kostnader för garantier och försäkringar
 • Byggkontroll och besiktning
 • Konsultrelaterade kostnader
 • Räntor under hela byggtiden
 • Skattereduktion för räntorna under hela byggtiden
 • Kostnad för byggherre

Även om du vill bygga hus själv kan du få hjälp med vissa saker. Du kan till exempel beställa ett hus i byggsats. Då levereras hela huset i olika delar som du själv monterar ihop. Du kan även bygga hus i lösvirke, vilket innebär att du behöver köpa in allt material: planka för planka. Nyckelfärdiga hus med totalentreprenad innebär att du anlitar en hustillverkare som bygger huset åt dig.

Bygga nyckelfärdigt hus

Om du inte har någon större byggvana eller helt enkelt inte vill lägga all den tid som ett husbygge kräver, kan du istället bygga ett nyckelfärdigt hus. Först behöver du hitta en hustillverkare som levererar en husmodell du vill ha. Några stora hustillverkare är bland annat Fiskarhedenvillan, Eksjöhus, Götenehus och Trivselhus. Här kan du se fler hustillverkare.

Innan du väljer hustillverkare och skriver avtal, är det bra att se över den här checklistan.

 1. Kontrakt. Eftersom det inte finns någon juridisk definition av vad nyckelfärdigt innebär, är det mycket viktigt att kontraktet är tydligt. Det ska framgå exakt hur oförutsedda händelser ska hanteras, vad som händer om det uppkommer extra kostnader samt en framtagen plan för om det uppstår förseningar. Givetvis ska det även framgå i kontraktet vad som ingår.
 2. Planering. Planera i god tid och se till att du har hittat både en passande tomt och fått kontakt med en arkitekt du vill arbeta med. Ge dig själv tid att jämföra hustillverkare och entreprenörer. Populära hustillverkare är ofta uppbokade med projekt flera månader fram i tiden.
 3. Bygglov. För att du ska kunna komma igång så snabbt som möjligt är det bra om du redan har fått bygglovet godkänt. Om du anlitat en arkitekt är det den personens ansvar att ta fram alla ritningar och all dokumentation som krävs för bygglovsansökan.
 4. Finansiering. Precis som med bygglovet är det även bra om du har de finansiella medlen redo så snart som möjligt. Då blir det både lättare att planera och genomföra husbygget enligt planen. De flesta personer finansierar ett husbygge med både eget kapital och bolån.
 5. Markarbeten. Det kan vara bra att kontrollera markens förutsättningar innan du tar kontakt med hustillverkare. Det kan snabbt uppstå oväntade kostnader om marken visar sig vara svår att bygga på.
 6. Pålitlig entreprenör. Även om de flesta stora hustillverkare är pålitliga och professionella, finns det alltid företag som gör allt för att de ska kunna hålla nere kostnaderna – vilket kan resultera i fuskbygge. Läs därför recensioner, begär offerter och sök på företaget online för att du ska kunna bilda dig en bättre uppfattning. Ett tips är att söka på nyckelfärdiga hus bäst i test för att få en uppfattning om vilka tillverkare som är stora och populära just nu.
 7. Pris. Ett husbygge är en stor investering, se därför till att begära offerter från flera entreprenörer. Då kan du enklare jämföra både pris, kompetens och tidsåtgång.
 8. Budget. Se till att hålla dig till din budget. Var noggrann med skrivning av kontrakt med hustillverkaren för att du ska undvika oförutsedda utgifter.
 9. Energieffektivitet. När du beställer ett nyckelfärdigt hus kan du ofta göra olika tillval och ändra på material. Det kan vara värt att lägga lite extra pengar på att göra huset mer energieffektivt, även om det kostar mer. Med tiden kommer du garanterat att spara in investeringskostnaden i form av lägre uppvärmningskostnader.

Bygga hus online

Det är inte särskilt enkelt att rita upp ett hus och sedan bestämma sig för den lösningen. Det krävs stor kompetens och erfarenhet att bygga hus. Därför behöver man nästan alltid ta hjälp från externa entreprenörer, åtminstone vid vissa stadier av byggnadsprocessen. Något du kan göra själv dock, redan innan du börjar ta kontakt med entreprenörer och hustillverkare, är att bygga hus online. Det finns många gratisprogram där du kan göra professionella husskisser, testa material och ytskikt samt ändra läget på huset. Genom att bygga hus online kan du enklare se vad du gillar och vad du inte tycker om. Några ritprogram där du kan rita hus online:

 • Floorplanner
 • SketchUp
 • Home Designer
Hitta en expert som kan bygga ditt hus

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Bygga hus billigt

Vem vill inte bygga hus till ett så lågt pris som möjligt? Det kan ibland tyckas omöjligt att hålla nere kostnaderna när du bygger hus, men det finns vissa saker du kan göra för att påverka prisbilden. Tänk på att tomten påverkar totalkostnaden mycket. Även om du hittat en vacker skogstomt med storslagen utsikt och till ett bra pris, kan det ändå hända att tomten kommer kosta mycket pengar. Oförberedda tomter kräver markarbete, ibland sprängarbeten. Dessutom kanske både el, vatten och fiber behöver dras fram. Ligger tomten avlägset och långt ifrån andra hus, kan det medföra stora kostnader. Ibland är det billigare att köpa en tomt där det redan finns byggnader, även om det endast är en liten skraltig sommarstuga. Då finns ofta både vatten, el och internet framdraget.

Andra sätt att hålla nere kostnaderna är genom att välja billigare byggnadsmaterial. Du ska dock akta dig för att vara dumsnål. Det lönar sig ofta i längden att välja energieffektiva material som välisolerade fönster och dörrar, även om de är dyrare i inköp. Med tiden sparar många in mycket pengar i form av låga uppvärmningskostnader.  

Köpa färdiga hus

Vill du slippa dras med ett husbygge i flera månader? Då kanske du ska leta efter färdiga hus till salu. Det finns en uppsjö hus över hela landet, från stora gårdar till små och moderna funkisvillor. Du kan alltid bygga om färdiga hus, exempelvis bygga ut, förnya, höja taket eller sätta in nya fönster – för att på så sätt skapa en helt ny känsla.

Bygga hus checklista

Det är lätt att glömma något viktigt när du planerar ett husbygge. Det är många olika delar som ska gås igenom. Även om du hittat en hustillverkare och en husmodell du gillar, kanske du vill göra extra tillval när du ändå väl bygger huset? Du kanske vill bygga hus med garage eller bygga ut ett befintligt hus. Skriv ner alla dina önskemål för att inte missa något viktigt. Sedan kan du kontrollera med entreprenören vilka priser de kan erbjuda. Här är en checklista som är bra att kontrollera innan du kommer igång med husbygget:

 • Får tomten bebyggas? Kontrollera detaljplanen hos stadsbyggnadskontoret i din kommun.
 • Vilka begränsningar har tomten? Detaljplanen sätter ibland käppar i hjulen för vad som är möjligt att göra. Du kan exempelvis behöva förhålla dig till bestämda höjder och byggarea.
 • Hur ser väderstrecket ut? Kommer du trivas med tomten och hur solen rör sig runt huset över dagen?
 • Kan du ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp? Du kan fråga hos kommunen.

Vanliga frågor och svar

Enligt attefallsregerna får du bygga ett fristående garage på upp till 20 m2 utan bygglov. Du måste först göra en bygganmälan och få ett startbesked innan du kan börja.

Enligt marknadsplatsen Byggstart kostar de billigaste husbyggena cirka 17 500 kronor/m2. Huset blir billigare ju mer du kan göra själv.

Ja, det är fullt möjligt. Priserna varierar mycket beroende på var i landet du bygger hus.

Enligt marknadsplatsen Byggstart ligger genomsnittspriset på 28 000 kronor/m2.

Lagfart och pantbrev samt kostnad för att ansluta huset till el.

I korthet bygger man utifrån och in – från själva väderskyddet följt av isolering, därefter montering av plastfolie och gips.

Det varierar lite beroende på konstruktionen och dess storlek, men vanligtvis tar det någonstans mellan två och fyra månader.

Relaterade artiklar