Belys altanen – installera decklights

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Infälld belysning i trallen ger altanen ett lyft. Dessutom blir det ännu mysigare att vistas på uteplatsen även när mörkret faller. Du kan själv installera decklights om de är på 12V och du inte behöver utföra några åtgärder på den fasta 230V installationen.

Placering och avstånd

Decklights är en typ av spotlightarmatur avsedd för att monteras i trädäck. Vanligtvis sätter man lamporna längsmed altanens kant eller infälld i trappan, men du väljer själv var du vill ha belysningen. Det viktiga är att du sätter varje decklight mitt på en trallbräda och inte för nära kanten. Kom ihåg att kontrollera att det inte finns någon regel under trallbrädan eftersom det kommer göra installationen väldigt komplicerad, eller rentav omöjlig.

Avståndet på decklights begränsas av kabellängden och vanligtvis sätter man lamporna mellan 50 och 100 centimeter ifrån varandra.

Decklight installation – det får du göra själv

För att du ska kunna installera altanbelysningen själv behöver du välja decklights på 12V. Kom ihåg att du inte får utföra några åtgärder på den fasta 230V installationen. I korthet får du själv installera lamporna om installationen begränsas till en anslutning av transformatorns stickpropp som går till ett befintligt vägguttag. Du får endast utföra installation på 12V-sidan av transformatorn. Transformatorn på 12V ger en konstant spänning på just 12V. Den omvandlar 230V som kommer från det fasta vägguttaget till lågvolt.

Köp ditt material hos Beijer Bygg

beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Så här monterar du utomhusbelysning i trädäck – steg för steg

  1. Bestäm placering. Markera på tralldäcket var belysningen ska monteras. Vill du ha lamporna i en rak linje är det bra att mäta placeringen från den första till den sista lampan. Sätt sedan en skruv i mitten av linjen och spänn ett snöre. Då blir det enkelt att placera ut alla lampor med ett jämnt avstånd.
  2. Planera kabeldragning. Hur lång kabeln är påverkar var du kan placera transformatorn och till vilket uttag du kan ansluta den till. Kom ihåg att transformatorn bör sitta skyddad, helst gömd bakom en lucka på sidan av altandäcket.
  3. Borra hål. Storleken på hålet beror på hur stora lamporna är. Du kan använda en mindre hålsåg, alternativt en centrumborr. Efter borrning kan det vara bra att gå över borrhålen med ett slippapper.
  4. Förbered kabeldragning. Ibland kan du vara tvungen att lossa en eller några trallbrädor för att komma åt ordentligt, men ibland kan det gå att dra underifrån (det beror på hur altanen är byggd). Klamra fast kablarna under regelverket eller lägg dem i kabelrör. Om kabeldragningen måste gå genom en regel är det viktigt att du borrar hålet mitt i regeln för att den ska försvagas så lite som möjligt.
  5. Installera transformatorn. Var transformatorn kan placeras begränsas av kabellängden samt var själva vägguttaget på 230V sitter.
  6. Koppla på lamporna. Kontrollera att kontakterna sitter fast ordentligt så att de inte riskerar att glappa och för att inte fukt ska ta sig in. Kontrollera att alla lampor lyser när du väl kopplat på dem.
  7. Montera decklights. Fungerar alla lampor? Då är det dags att montera lamporna i sina hål, det är bara att trycka ner dem.
  8. Sätt tillbaka trall. Om du var tvungen att ta bort några trallbrädor för att dra kablar är det nu dags att sätta tillbaka dem.

Relaterade artiklar