Dra om el i lägenhet – så byter du elcentral

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~3 minuter

Om du bor i en äldre lägenhet eller upplever problem med elen bör du låta en elektriker göra en översyn av systemet för att avgöra om något behöver åtgärdas, särskilt för äldre, ojordade elsystem.

Hur går det till att dra om el?

Att dra om el i lägenhet sker i flera steg och tar olika lång tid beroende på hur omfattande arbetet är. Ibland kan det krävas att flera elektriker arbetar samtidigt för att kunna utföra uppdraget så effektivt och snabbt som möjligt. Först avlägsnas de gamla vägguttagen för att ge tillgång till elledningarna. De tas sedan bort och ersätts av fräscha ledningar. Därefter installeras nya eluttag, strömbrytare och lamputtag.

Grundutrustningen, kablar och ledningar, bör väljas ut av elinstallatören men när det gäller uttag och strömbrytare kan du själv vara med och välja utseende och placering. Efter det inledande arbetet är utfört är det dags att byta elcentral och elmätaren. När de är på plats testas hela systemet noggrant för att säkerställa att allt fungerar tillfredsställande. I en medelstor lägenhet brukar det ta ett par dagar att dra om elen.

Att välja rätt elektriker

Det kan vara svårt att veta vilka firmor som är seriösa och kommer göra ett bra arbete. Ska du dra om el i lägenhet bör du först och främst begära offerter från flera aktörer så att du kan jämföra dem. Det är enklast att använda vår offerttjänst, den är helt gratis. Vi matchar dig med lokala och behöriga elektriker. Gå noggrant igenom offerterna och fråga vad som faktiskt ingår i priset, det kan skilja sig åt. Vissa firmor baserar sina offerter enbart på arbetet medan andra inkluderar materialet.

Det är även smart att be om rekommendationer eller läsa omdömen från tidigare kunder för att få en uppfattning om företaget. Elinstallatör är ett reglerat yrke, vilket innebär att alla som utövar yrket måste vara auktoriserade av Elsäkerhetsverket. Det finns dock olika auktorisationer som avgör vilka typer av installationer en elektriker får utföra. Vill du försäkra dig om att den du anlitar har rätt auktorisering kan du kontrollera det med hjälp av Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget”.

Hitta en expert som kan byta elcentral

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

  • Mötesplats med 84 646 experter
  • Digitala avtal
  • Rikstäckande
  • Gratis offertförfrågan
  • Dokumenthantering av projektet
  • Kvalitetskontroll
  • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Kräv rätt dokumentation

Funderar du på att dra om el i lägenhet? Se då till att kräva rätt dokumentation från företaget som utför arbetet. Skriv ett tydligt avtal innan arbetet påbörjas så att båda parter är överens om vad som ingår i arbetet, tidsåtgång och pris för att undvika meningsskiljaktigheter. Be alltid om att få utförlig pappersdokumentation över utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort dem. Be alltid om ritningar över elledningarna.

Den här typen av dokumentation är viktigt för dig som lägenhetsägare. Dels kan en köpare vid en framtida försäljning begära bevis på att elen har dragits om på rätt sätt och utförts av en auktoriserad elektriker. Det är också bra ur försäkringssyfte, då du kan påvisa att allt är korrekt om det skulle uppstå någon typ av problem med elen i framtiden och du behöver begära ersättning från ditt försäkringsbolag.

En bra investering

Att dra om el i lägenhet kan innebära relativt stora kostnader, men det är en investering som kommer att löna sig i längden. Att uppdatera och modernisera strömsystemet ger en säkrare elförsörjning, du minskar riskerna för en brand och minskar elkostnaden. Det blir ett stabilare system som tål mer påfrestning. Med tanke på all elektronisk utrustning som vi har i våra hem idag så är ett väl fungerande elsystem naturligtvis otroligt viktigt. Vad det kostar att byta elcentral varierar, men ett ungefärligt pris är cirka 60 000 kronor (140 kvadratmeter stort hus med eluttag i alla rum samt en elcentral i plåt med elmätartavla).

Relaterade artiklar