Meny
Meny
StartsidanArtiklarDra om el i villa

Dra om el i villa

Att byta ut elsystemet i ditt hus är ett omfattande arbete men det kan öka säkerheten genom att minska risken för bränder. Samtidigt kan det spara pengar i minskade energikostnader. Om du har ett gammalt hus, är osäker på elinstallationens ålder eller upplever att ditt elsystem inte fungerar som det borde bör du anlita en elektriker. Elektrikern kan se över systemet, genomföra ett el-test och ge dig ett professionellt utlåtande om dess status och avgöra om det måste bytas ut.

Gamla elsystem kan orsaka stora problem

Alla elsystem har ett bäst före-datum. Hur länge komponenterna håller är naturligtvis individuellt och det finns många faktorer som påverkar deras livslängd. I regel brukar man dock säga det är dags att dra om el i villa efter cirka 50 år. Efter det börjar kablar och ledningar brytas ner och riskerna för brand och andra olyckor ökar markant. Är ditt elsystem över 50 år gammalt bör du överväga att kontakta en elektriker för en kontroll.

Komponenterna i gamla elinstallationer kan bli instabila, något som medför en förhöjd brandrisk. Elbränder är en väldigt vanlig orsak till att hus brinner ner. Enligt Elsäkerhetsverkets statistik som publicerades 2018 uppstår det cirka 1 800 elrelaterade bränder i bostäder varje år. 150 av dessa uppstår i själva elanläggningen och det är ofta den typen av brand som orsakar mest skador för de som drabbas. Villor och privatbostäder är mer utsatta än flerbostadshus.

Använd dig av en fackman

När det är dags att dra om el i villa skall du alltid använda dig av en auktoriserad elektriker. Ett sådant omfattande arbete ska alltid utföras av fackmän eftersom det finns begränsningar för vilka elarbeten en lekman får lov att utföra – att dra om ett helt elsystem är inte ett av dem. För att el som dragits om ska anses godkänd enligt lag krävs det att den utförts av en utbildad och auktoriserad elektriker.

Det finns olika licenser för elinstallatörer och vilken sorts licens som elektrikern har avgör vilken typ av arbete elektrikern ifråga får utföra. Innan du anlitar en elfirma bör du därför kontrollera att den nödvändiga auktorisationen finns. Det kan du enkelt göra genom att gå in på Elsäkerhetsverket och använda deras e-tjänst ”Kolla elföretaget”. Där finns ett register över alla elfirmor och elinstallatörer som är godkända av Elsäkerhetsverket, som är förvaltningsmyndigheten för elektriska säkerhetsfrågor.

Jämför offerter

Innan du inleder arbetet med att dra om el i villa bör du ta in offerter från flera elfirmor så att du kan jämföra deras erbjudanden, deras behörighet och tidsram för att kunna välja det som passar dig och din boendesituation bäst. Gå igenom offerterna noggrant och läs alltid det finstilta så att du är helt klar över vad som ingår i form av arbete och material. Det kan skilja sig mycket från företag till företag.

Om något skulle vara oklart, tveka inte att fråga en representant för företaget om detaljerna i offerten. Det är alltid bättre att från början undanröja potentiella missförstånd så att det inte uppstår några meningsskiljaktigheter under arbetets gång. Skriv sedan ett avtal som avhandlar det ni kommit överens om så är båda parter tryggade. Efter detta är det bara att påbörja arbetet.

En investering i din säkerhet

Det kan upplevas som dyrt att dra om el i villa, speciellt om hela systemet måste bytas. Är systemet gammalt är det dock en direkt nödvändighet för att det ska vara säkert att bo i huset. Kom också ihåg att du som husägare kan använda dig av ROT-avdrag. Vid lite större renovationer brukar det ge ett bra avdrag på det totala priset, eftersom det är 30 % upp till 50 000 kronor på arbetskostnaden.