Därför är det viktigt att anlita en behörig elektriker

BYGG.se BYGG.se / Lästid: ~3 minuter

Om du funderar över att installera ny el eller dra om gamla ledningar i din bostad är det ytterst viktigt att du anlitar en behörig elektriker. Det handlar inte bara om säkerhet utan också om försäkringar. Om du anlitar hantverkare som saknar behörighet och något skulle gå sönder är det stor sannolikhet att försäkringen inte gäller. Det är också viktigt att kontrollera den tidigare ägarens installationer innan du köper ett nytt hus.

När din försäkring inte gäller

Kan ditt försäkringsbolag bevisa att du själv eller någon du anlitat och som inte varit behörig och därmed indirekt orsakat skadan som uppstått kan din ersättning antingen minska eller helt utebli. Tänk på att alla elinstallationer kräver behörig elektriker med intyg för elinstallation för att försäkring ska gälla. Försäkringsbolagen brukar vanligtvis visa större förståelse om du nyligen har köpt ett hus med dåligt eller osäkert elsystem men det inträffar att de ställer krav på den som tidigare utfört dessa elarbeten.

Har du köpt ett hus vars elsystem är osäkert och inte installerat av behörig fackman bör du omedelbart kontakta försäkringsbolaget. Även en behörig installatör som gjort ett dåligt jobb kan bli skadeståndsskyldig. Tänk på att el som dragits felaktigt inte räknas som ett dolt fel då feldragen el ska upptäckas om du gör en elbesiktning av villan innan du köper det. Elbesiktningen ingår inte i den vanliga husbesiktningen. Pris för elbesiktning är cirka 4 000 kronor och uppåt.

Besiktning av el

Elinstallationer kräver behörig elektriker för att försäkring ska gälla och du bör alltid besiktiga huset innan du köper det. Vid en sådan besiktning testar en elinstallatör alla säkringar och husets elcentral, kontrollerar kablar och uttag, utför stickprovskontroller i strömbrytare och dosor. Installatören för protokoll under besiktningen som du får ta del av. Priset för en elbesiktning av villa varierar men ligger mellan 4 000 till 7 000 kronor beroende på bland annat storleken av huset.

Tänk dock på att även om elen har gått igenom kontrollen kan försäkringspengarna utebli om det visar sig att en obehörig person har utfört arbetet med dem. Var därför noga med att kontrollera vem som utfört elinstallationerna och be om en karta över elinstallationerna som finns i huset.

Du bär själv ansvaret

Det är du själv som har ansvaret för att dina elektriska apparater fungerar samt att du använder dem på rätt sätt. Det yttersta ansvaret för exempelvis uttag och elledningar kan variera beroende på om du bor i lägenhet eller hus. Förändringar i det som kallas för fasta elinstallationer kräver behörig elektriker för att försäkring ska gälla. Om du hyr en bostad är det ägaren av fastigheten som är ansvarig.

Vissa saker får du alltså göra själv – om du har tillräckliga kunskaper. Ett par exempel är att byta ett befintligt vägguttag eller strömbrytare med strömstyrka på högst 16 A. I andra fall måste ett elinstallationsföretag anlitas. Kontrollera att företaget är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det gör du enklast via nätet. Önskar du en fullständig redogörelse över vad du får göra samt en steg-för-steg-guide finner du en sådan via Elsäkerhetsverkets hemsida. Att dra el själv kan ge straff i form av böter eller i värsta fall fängelse, även om det inte är särskilt vanligt.

Ta aldrig några risker

Två grundläggande regler är att aldrig ta några risker med elen och att elinstallationer kräver behörig elektriker för att försäkring ska gälla. Det handlar som sagt inte endast om att kunna få ut ersättning på försäkring vid skador som uppkommit på grund av elen utan också om att felaktig installerad el kan leda till brand och olyckor. Läs noga igenom dina försäkringspapper och försäkringsbolagets krav gällande el och elinstallationer i din bostad.