Multimeter – så fungerar den

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~4 minuter

En multimeter är ett verktyg som används för att mäta olika storheter, vanligtvis elektriska. Multimetern kan till exempel mäta ström (ampere), spänning (volt) och resistans (ohm). Här går vi igenom hur multimetern fungerar och hur du kan använda den.

Multimeterns funktioner

Med en multimeter kan du mäta och även få information om varför en elektrisk krets eller elektrisk komponent inte fungerar som den ska. Du kan göra en egen felsökning redan innan en servicetekniker hjälper dig. En multimeter har många funktioner och det finns dessutom olika typer av multimetrar, till exempel analoga och digitala. Funktioner som är bra att kontrollera när du köper multimeter:

 • Specifikationer. Vilken prestanda en multimeter har bestäms av dess specifikationer, bland annat dess mätintervall inom växel- och likspänning, ström och motstånd. Till exempel är det viktigt att multimetern du väljer klarar av att mäta en högre strömstyrka än vad strömkällan du mäter genererar, eftersom det minimerar risken för skador. Andra specifikationer som är viktiga är RMS-värde (se nedan) och låg ingångsimpedans. Även interna skydd, bakgrundsbelysning och automatisk avstängning är bra funktioner.
 • Noggrannhet. Kontrollera den största tillåtna feltoleransen som multimetern har vid avläsningar. Det är även bra om multimetern kan testa både lik- och växelström.
 • Frekvensmätning. Vissa modeller har möjlighet att mäta frekvensen och övervaka spänningen inom ett visst område.
 • Energikapacitet. Genom att känna till den maximala spänningen i kretsen som du ska mäta, blir det enklare att ta reda på hur hög den maximala spänningen multimetern tål utan att gå sönder eller skadas.
 • Upplösning. Upplösningen innebär hur noggrant signalstyrkan kan mätas. Den visar även förändringen i utsignalen orsakad av fluktuering i insignalen.
 • Impedans. Impedansen är det elektriska motståndet för växelström och den mäts i SI-enheten ”ohm” (Ω).
 • Temperaturmätning. Vissa multimetrar har även inbyggd termometer, vilket är praktiskt om du även vill kunna övervaka värmen.
 • Analog eller digital. Den analoga multimetern är den traditionella varianten som kännetecknas av en urtavla med en nål. En fördel med den här varianten är att du enkelt läser av urtavlan, även i solljus. Nackdelen med analoga multimetrar är att de inte har lika många funktioner som de digitala och kan inte utföra lika avancerade testningar.
 • Automatiska funktioner. Det är praktiskt om multimetern har automatisk inställning av mätområde eftersom du då endast behöver välja vilken typ av test du ska utföra (spänning, motstånd eller ström). Sedan upptäcker multimetern per automatik det rätta mätområdet genom att skanna av alla alternativ till dess att den hittar rätt mätområde förkretsen. Saknar multimetern den här funktionen behöver du själv uppskatta vilket mätområde som multimetern ska mäta inom och sedan ställa in vredet på multimetern till det mätområdet.
 • Mätsladdar. När du köper en multimeter ingår vanligtvis olika mätsladdar (standardröda och svarta). De används för att utföra olika grundläggande tester. Vissa modeller har även krokodilklämmor som gör det möjligt att fästa sladdarna på olika ledningar eller på en batteripol.
 • RMS (effektivvärde). Sann RMS hanterar och ger en korrekt mätning av växelström eller växelspänning. Multimetern mäter då signalens verkliga effektinnehåll. Om växelspänningen du ska mäta inte är sinusformad kan en multimeter utan sann RMS visa fel.
 • Manuellt eller automatiskt mätområde. Ett automatiskt mätområde innebär att multimetern själv väljer sitt mätintervall. Ett manuellt mätområde innebär att du själv måste välja mätintervallet.
 • Svarstid. Ju snabbare svarstid, desto bättre. Då får du information omgående när du analyserar kretsar.
 • Säkerhetsfunktioner. Det här är viktigt om du ska arbeta med höga spänningar. Satsa på en multimeter med kassatsäkringar av hög kvalitet. Saknar multimetern säkringar är den inte säker att använda eftersom den då kan fatta eld eller spricka.
 • Batteritid. För hemmabruk räcker de flesta modellernas batteritid. Men om du arbetar professionellt med elektriska mätningar kan det vara värt att investera i en multimeter med längre batteritid.

Olika typer av multimetrar

Det finns lite olika varianter av multimetrar som används för olika typer av tester: VVS-multimeter, analog multimeter och digital multimeter. En VVS-multimeter är kraftfullare och klarar av att mäta luftkonditioneringsaggregat och värmesystem som körs på 220 volt. En vanlig multimeter klarar vanligtvis inte av så mycket kraft utan riskerar istället att gå sönder.

En analog multimeter är utformad med äldre teknik och kan inte utföra lika avancerade tester som en digital modell. Digitala multimetrar är de vanligaste och kan utföra en rad olika avläsningar och tester.

Vanliga frågor och svar

Det är ett mätinstrument som bland annat används för att mäta storheter, vanligtvis inom elektronik (ström, spänning och resistans).

Den används till att mäta storheter, till exempel ström och resistans. Vissa modeller har flera funktioner.

Analoga och digitala multimetrar och VVS-multimetrar.