Välj rätt laddeffekt på laddboxen

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

Har du äntligen skaffat en elbil och känner dig nöjd över att kunna spara in på dyra bensin- och dieselkostnader? Det finns många fördelar med elbilar, inte bara för plånboken utan även för miljön. För att elbilen ska rulla krävs el, vilket du får via en laddbox. Men hur vet du vilken laddeffekt du behöver?

Skillnaden mellan enfas och trefas

I vanliga bostäder kommer elen från elnätet till huset via tre faser och en kombinerad skyddsjord och neutralledare (nolla). Spänningen mellan faserna är 400 volt och mellan en fas och nollan 230 volt. I de vanliga 230 voltsuttagen är det alltså en av faserna och nollan (samt skyddsjord) som är framdraget. I ett två- eller trefasuttag är det däremot två eller alla tre faserna som är framdragna. Ofta är även nollan samt skyddsjord framdraget i ett två- eller trefasuttag. Två- eller trefasuttag används till produkter som är mer effektkrävande, till exempel spisen, värmepannan och varmvattenberedaren.

Fördelen med trefas är alltså att man kan ta ut en högre effekt med färre ledningar. När den inkommande trefasledningen når proppskåpet i huset fördelas strömmen och leds sedan ut genom enfasledningar. Med andra ord kommer det ut 230 volt ur vägguttaget och inte 400 volt. Det räcker gott och väl till de allra flesta hushållsmaskiner. Men vissa maskiner, som spisen, kan ibland kräva trefasanslutning. Du får inte själv koppla elen och dra fram en trefasanslutning, det måste en behörig elektriker göra.

Laddbox med en- eller trefas?

De flesta elbilar idag laddas med enfas, vilket innebär att laddboxen kan kopplas till ett helt vanligt vägguttag. Nackdelen med enfas är dock att vägguttagen inte kan ge särskilt mycket ström, som mest 16 ampere. Dock klarar inte ens alla vägguttag av att leverera den mängden ström, vilket kan leda till att de blir överhettade och i värsta fall börjar brinna.

Elbilar som laddas via ett enfasuttag fyller på sina batterier långsamt. Vissa bilar drar inte mer än 10 ampere när de kopplas till ett vanligt vägguttag, vilket endast ger en laddeffekt på 2,3 kW. Är batteriets kapacitet på 23 kW skulle det alltså ta 10 timmar att ladda till full effekt.

Om du däremot har en elbil som laddas med trefas går laddningen betydligt mycket snabbare. Laddboxar med trefas ger upp till 16 ampere per fas, vilket innebär att bilbatteriet blir fulladdat på drygt två timmar. Även om du i nuläget har en elbil som laddas med enfas kan det ändå vara värt att köpa och installera en laddbox för trefas. Med tiden kanske du byter upp dig till en elbil med större batteri, som då kan laddas snabbare via trefas.

Saknar du uttag för trefas?

Eftersom trefas leds ut till svenska bostäder via elnätet är det inte några besvär att dra fram trefas till ett uttag, exempelvis till garaget eller carporten där du ställer elbilen. Kom dock ihåg att du behöver anlita en behörig elektriker som utför installationen.

Vanliga frågor och svar

I enfas leds en spänning på 230 volt via en växelspänning genom sladden. I trefas leds tre växelspänningar på totalt 400 volt. Den el som dras in till hus från elnätet är alltid trefas, sedan omvandlas den till enfasuttag i proppskåpet.

Ja, det går bra.

Bland annat Tesla modell 3 och Porsche Taycan.

En laddbox på 11 kW är praktiskt om du vill kunna använda 16 ampere i trefas.

Välj en kabel som har samma eller högre kapacitet som bilens laddare.

Relaterade artiklar