Elavtal – så väljer du rätt

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Ska du teckna nytt elavtal? Det kan vara lite svårt att ta ställning och jämföra alla alternativ som finns. Här går vi igenom vad som är bra att tänka på och hjälper dig välja rätt elavtal.

Fast elpris

Ett fast elpris är bra för dig som vill slippa överraskningar. Du betalar då en och samma summa varje månad, utan risk för att priset hastigt höjs (eller sänks). Ett fast elpris innebär att du betalar samma kostnad (du har ett bundet elpris) under hela avtalets längd. Vill du kunna ha stenkoll på utgifter kan fast elpris vara att föredra. Kom ihåg att även om du har ett fast pris kan själva elkostnaden variera. Hur mycket du betalar beror på hur mycket du förbrukar, och det brukar skilja sig under året (mer under vintern och mindre under sommaren). Däremot är elpriset, det vill säga öre/kWh – alltid detsamma.

Passar:

  • Dig som vill veta vilka utgifter du har varje månad.

Rörligt elpris

Om du vågar ta risken med rörliga elpriser har du möjlighet att få billigare el. Ett elavtal med rörligt pris följer elbörsens utveckling – den kan gå upp och ned. Ofta är elpriserna något lägre över tid när du väljer rörligt elpris, däremot vet du aldrig när eller om priserna kommer öka, det kan ske lavinartat som det gjort under hösten 2021. Rörligt elpris kan jämföras med rörlig ränta.

Passar:

  • Dig som har marginal i ekonomin för eventuella prishöjningar.
  • Dig som har bra koll på din elförbrukning.

Alla de företag som producerar el i Sverige använder sig av den nordiska elbörsen Nord Pool för att sälja elen. Elproducenterna i Sverige berättar för Nord Pool hur mycket el de kan sälja per timme, sedan kan elhandelsföretag lägga bud på den mängden el de vill köpa. Om du har ett rörligt avtal avgörs det slutliga priset utifrån hur din el mäts – per månad eller timme.

Teckna rörligt elavtal med Skellefteå Kraft

Om du vill kunna vara flexibel och följa elmarknadens prissvängningar är ett rörligt elavtal mest förmånligt. Hos Skellefteå Kraft kan du teckna rörliga elavtal – köp el till inköpspris

LÄS MER / KÖP

El kan mätas per månad eller timme, där månadsvis är vanligast. Det innebär att priset för elen bestäms av Nord Pools elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändning i det elområde där du bor. Om du har ett elavtal som mäts månad för månad sätts elpriset först efter att månaden är avslutad, eftersom man inte kan känna till spotpriset för samtliga dagar och timmar under den månaden innan månaden har gått. Spotpriskan jämföras med dagspriset. Medelspotpris på el är det genomsnittliga priset för el på den nordiska elbörsen. Mäts din el månad per månad är du inte lika utsatt för dagliga svängar och behöver inte anpassa din elanvändning för att slippa de dyraste priserna.

Du kan också ha ett elavtal där elen mäts timme för timme, det innebär att det pris du betalar för elen är det faktiska elpriset som elhandlaren köper in elen för. En fördel med att välja den här typen av elavtal är att du kan styra din elförbrukning för att matcha in de billigaste elpriserna under dygnet. Elen är vanligtvis dyrast runt klockan åtta på vardagsmorgnar, då många är hemma och använder hushållsmaskiner. Förutom kostnaden för själva spotpriset tillkommer även utgifter för elcertifikat, inköpskostnader, påslag, årsavgift och moms. Ett tips är att använda Greenely, ett elbolag som låter dig använda elen när den är som billigast. Via deras app kan du enkelt hålla koll på vilka timmar under dygnet som elen är billigast och därefter anpassa din elanvändning.

Greenely

Använd elen när den är som billigast

LÄS MER

Anvisat avtal

För att du ska få el till bostaden behöver du två avtal: ett elnätsavtal och ett elavtal. Elnätsavtalet tecknar du med det företag som äger elnätet (där elen distribueras) och elavtalet tecknar du med det företag som säljer själva elen till dig.

Om du inte kontaktar ett elhandelsföretag vid en flytt kommer elnätsföretaget att hänvisa dig till en elhandlare – du får då ett anvisat elavtal. Det är ett avtal med fast pris som gäller tills vidare (det har ingen uppsägningstid). De enda villkoren som gäller är de allmänna avtalsvillkoren som branschen tagit fram tillsammans med Konsumentverket.

Eftersom anvisade elavtal i regel är dyrare än andra kan det vara bra att teckna ett avtal med en elleverantör som du själv väljer. Anvisade elavtal kan förändras flera gånger per år, dock är det i regel mer trögrörligt än avtalade rörliga avtal. Uppsägningstiden för ett anvisat avtal får enligt ellagen inte vara längre än 14 dagar. Den anvisade elleverantören är enligt lag skyldig att, en gång per kvartal, lämna information om vilka avtalstyper de erbjuder (uppgifter om kostnader och leveransvillkor) samt var du kan hitta information om andra elleverantörer.

Kontrollera avtalet

Du kan enkelt jämföra olika elavtal och priser genom att söka på jämför elpriser. När du väl hittar ett erbjudande som verkar bra finns det några saker du bör kontrollera:

  • Kan du avbryta avtalet? Om du flyttar – vad gäller? Måste du betala en avgift?
  • Finns det fullmakt? Ger du elföretaget en fullmakt när du tecknar avtalet? I så fall, är den tidsbegränsad och vad gäller den?
  • Måste du aktivt avsluta tilläggstjänster? Ibland finns det vissa tilläggstjänster som automatiskt ingår när du tecknar elavtal, men om du inte vill ha dem – måste du avsluta dem aktivt?
  • Vad händer när avtalet löpt ut? Måste du själv teckna ett nytt eller förlängs avtalet automatiskt? Om det förlängs automatiskt, vilka villkor gäller?

Bra elavtal!

Ett bra elavtal ska ha tydliga och transparenta villkor. Ett tips är att leta efter certifieringen Schysst Elhandel, den är framtagen av branschorganisationen Energiföretagen Sverige och ges endast till elbolag med just tydliga och transparenta villkor.  

Ibland ringer det upp försäljare från elleverantörer och vill att du ska köpa el från dem. Tänk på följande om du vill teckna ett avtal över telefon:

  • Ställ frågor. Se till att du förstår hela avtalet, priset och de väsentliga villkoren för avtalet (uppsägningstid och bindningstid).
  • Fullmakt. Många gånger när du ingår avtal via telefon ger du samtidigt företaget en fullmakt som gör att företaget kan agera istället för dig. Fråga varför företaget behöver en fullmakt och vad den ska användas till.

Det går att teckna avtal via telefon, men för att elavtalet ska bli juridiskt bindande krävs en underskrift, det gör du vanligtvis digitalt. Efter avslutat samtal ska du även få information om avtalet du tecknat via e-post. Kontrollera det mejlet för att säkerställa att allt ser korrekt ut innan du undertecknar det.

Undvik lurendrejare

Det är alltid bra att kontrollera att elföretaget inte finns med på Svensk handels varningslista eller hos Energimarknadsbyråns klagomålslista. Om de finns med på klagomålslistan, vad avsåg klagomålen?

Vanliga frågor och svar

Fundera över om du vill ha ett fast eller rörligt elpris samt om grön el är viktigt för dig. Fast elpris innebär att pris per kWh är detsamma hela året. Väljer du rörligt elpris följer priset den nordiska elbörsen och kan alltså höjas eller sänkas utan förvarning.

Elpris (den el du förbrukar), elnätsavgift (abonnemangsavgift och rörlig överföringsavgift) och skatter.

Välj ett elavtal som passar dig (rörligt eller fast), undvik anvisade elavtal, kontrollera jämförpriset, uppsägningstider och bindningstider och fundera på om du vill teckna ett elavtal med tim- eller månadsmätning (gäller dig med rörligt elavtal).

Man kan säga att elnätet är tågrälsen och elhandlaren är tågbolaget. Du kan välja vilket elavtal du vill, men du är alltid bunden till det elnät som finns där du bor – du kan alltså inte välja elnätsbolag. För att du ska få el till bostaden behöver du både ett avtal med elnätet och ett avtal med elbolaget.

Smartel är ett börselavtal, vilket innebär att elpriset sätts utifrån spotpriset per timme i realtid. Det tillkommer marginal på priset.

Det beror på hur ofta du tänker vistas i fritidshuset och hur mycket el du förbrukar. Det finns för- och nackdelar med både fast och rörligt elpris, oavsett om det gäller ett fritidshus eller hus.

Det ska framkomma vilken typ av avtal det är (fast eller rörligt) och vad priset är, om det är ett fast elavtal. Det ska även stå för vilken tidsperiod avtalet är giltigt, vad som gäller när det kommer till uppsägningstid och vad månadsavgiften är. Andra saker som ska stå med är elens ursprung, kostnaden för elcertifikat och en totalkostnad.

Det är ett avtal som behövs för att du ska kunna använda elnätet. Du behöver två avtal: ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Elnätsavtalet är ett avtal för att du ska få använda elnätet. Elhandelsavtalet är ett avtal för att du ska få använda elen. Du betalar för elen du använder, transporten av elen och energiskatter och avgifter.

Relaterade artiklar