Vattenburen golvvärme – lär dig mer

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~6 minuter

Vattenburen golvvärme är inte bara skönt för fötterna utan också bra för huset. Bland annat värmer golvvärmen upp huset eftersom värmen stiger uppåt. Lär dig mer om vattenburen golvvärme, hur den installeras för olika golvtyper och hur du anlägger den.

Elektrisk och vattenburen golvvärme

Både elektrisk och vattenburen golvvärme är ett bekvämt sätt att värma upp hemmet. Bostaden får varma och torra golv och värmen stiger sig uppåt och ger hela bostaden en behaglig värme. I dag är det alltfler som använder sig av golvvärme som den primära värmekällan. Med golvvärme behövs inga radiatorer, vilket gör att väggytorna blir fria och mer lättmöblerade. Det finns flera fördelar med golvvärme, bland annat:

 • Energieffektiv. När golven är varma upplevs rummet också varmt och det gör att man kan ha lägre temperatur i hemmet när man har golvvärme än med radiatorer. Det är dessutom enkelt att justera temperaturen rum för rum. Ofta kan man minska uppvärmningskostnaderna med 5 – 10 % över hela året efter att ha installerat golvvärme.
 • Underhållsfritt. När golvvärmen väl är installerad håller den oftast utan problem i 40 – 50 år (vattenburen). Elektriska värmeslingor brukar hålla sig i gott skick i minst 20 – 25 år. I början, när du först börjar använda den nya golvvärmen, kan systemet behöva avluftas/fyllas på (det gäller endast vattenburen golvvärme). Det kan behöva göras ett par gånger i början med några veckors intervall tills systemet är helt luftfritt.
 • Jämnare uppvärmning. Jämför man golvvärme med radiatorer ger golvvärme en jämnare temperatur i rummet. Ett element värmer istället upp den närmaste luften som sedan stiger och svalnar. Den svala luften faller tillbaka mot golvet och värms upp igen. Det skapar varma och kalla ytor där luften intill radiatorerna är varmare än luften längre bort. Golvvärme däremot ger en jämnare temperatur över hela golvet och i utrymmet mellan golv och tak.

Både elektrisk och vattenburen golvvärme kan vara bra alternativ, det beror helt och hållet på bostadens förutsättningar. Ska hela huset värmas upp är vattenburen golvvärme att föredra eftersom driftkostnaden blir lägre. Det gäller dock att huset har ett centralvärmesystem, annars fungerar det inte. Elektrisk golvvärme är ett bra alternativ om det inte finns ett vattenburet system i huset. Elslingorna har snabb reaktion, lägre bygghöjd och lägre installationskostnad jämför med ett vattenburet system.

Oavsett vilken typ du väljer behövs en termostat. Termostaten styr värmen vilket gör att du kan justera temperaturen i olika rum. Idag går det ofta att koppla ihop termostaten med en app och därmed styra temperaturen från telefonen.

Vattenburen golvvärme

Vattenburen golvvärme hämtar värme från husets centrala värmesystem. Systemet kan vara uppvärmt av flera källor, till exempel en pelletskamin eller en värmepump. Till skillnad från elektrisk golvvärme, som måste installeras av en behörig elektriker, får du installera golvvärme själv. Du bör dock låta en certifierad rörmokare trycktesta och ansluta golvvärmen till värmesystemet.

Golvvärme och ytskikt

Golvvärme, oavsett om den är vattenburen eller elektrisk, kan läggas på olika typer av golv. Det går till exempel bra att installera golvvärme i ett gjutet golv och en konstruktion på bjälkar och reglar. Det viktiga är att isolera under värmen så att värmen inte går nedåt och värmer upp utrymmen som inte används (källare eller krypgrund). 

Golvvärme i betonggolv

Det är inga problem att installera vattenburen golvvärme i ett gjutet betonggolv. Slangen som leder det varma vattnet leds runt i den solida plattan. Betong har goda värmeledningsegenskaper vilket gör att slangen kan läggas med ett ganska stort avstånd och ändå värma upp tillräckligt mycket. Ovanpå betonggolvet går det bra att lägga klinker, stavparkett eller ett flytande trägolv.

Golvvärme i trägolv

Om golvvärme ska installeras under ett trägolv lägger man istället slangarna i ett eget lager, vanligtvis avgränsade av brädor, alternativt nertryckta i spårade spånskivor. Ovanpå lagret med värmeslingor kan sedan trägolvet läggas. Trä leder värme sämre än betong, därför används aluminiumplåtar. Plåtarna klämmer åt runt värmeslangarna och fördelar på så vis värmen i golvet så att det blir varmt ändå ut mot sidorna.

Golvvärme under trägolv ska aldrig överstiga 27 grader på ytan eftersom det riskerar att förstöra träet. Det finns även träslag som golvvärme inte rekommenderas för: bok och lönn. De träslagen är nämligen särskilt känsliga för temperatur- och fuktändringar.

Installera vattenburen golvvärme själv – steg för steg

Så här installerar du ett vattenburet golvvärmesystem med cellplastskivor.

 1. Mät upp rummet. Mät utrymmet där golvvärmen ska installeras och skissa även upp hur slangarna ska läggas. Om du ska använda flera värmeslingor är det bra om de är lika långa. Slingan bör läggas längsmed ytterväggarna.
 2. Kontrollera bärighet. Säkerställ att golvet har tillräckligt med bärkraft samt att det är jämnt.
 3. Skär cellplast. Provlägg cellplastskivorna över hela golvet och skär till dem för att de ska passa jämnt över hela golvet. Det går bra att skära skivorna med en brytbladskniv. Använd en tapetlinjal för att få snitten raka.
 4. Stäm av mot ritningen. Se till att spåren i cellplastskivorna hamnar där det är tänkt utifrån skissen du gjorde i steg 1. De förberedda spåren i skivorna ska läggas på ett sätt som möjliggör vändningar och returledningar av slingorna på rätt ställe. Ett tips är att märka cellplastskivorna med en spritpenna så att du vet var de ska läggas när du väl ska limma fast dem.
 5. Limma golvet. Med en fintandad limspridare drar du ut ett jämnt lager vattenbaserat golvlim över golvet. Börja med en begränsad yta så att inte limmet hinner torka.
 6. Låt limmet torka. Cirka 10 – 30 minuter är tillräckligt för att limmet ska torka något och få en klibbig textur. Det blir enklare att fästa cellplastskivorna på den klibbiga ytan.
 7. Lägg ut cellplastskivor. När limmet torkat något men fortfarande är klibbigt är det dags att placera ut cellplastskivorna. Genom dina markeringar ser du var de ska läggas. När du är färdig med ett limmat område gör du om processen på en till yta (limma, låt torka och fäst skivorna).
 8. Gör egna spår. När cellplastskivorna torkat och fastnat ordentligt på golvet är det dags att skära upp vändningar i skivorna. Använd brytbladskniv och skär tvärs över folien och rakt över de urfrästa spåren. Med hjälp av knivens skaft kan du sedan trycka ner kanterna i det nya snittet du skurit så att det finns plats för värmeslingan.
 9. Lägg ut slangen. Se till att dammsuga alla spår först för att få bort eventuellt byggdamm. Lägg sedan ut golvvärmeslangen (det är enklast att vara två personer: en som trycker ner slangen i spåren och en som håller rullen). Kom ihåg att kontrollera att du har tillräckligt med slang i ena änden så att du når till inkopplingspunkten, där får slangen nämligen inte skarvas.
 10. Tejpa. Under tiden som du trycker ner slangen i cellplastskivorna kan du behöva tejpa fast den, särskilt i böjar där den tenderar att sticka upp.
 11. Täck med gångstråk. När hela golvvärmeslangen är utlagd ska gångstråk läggas ut, då kan du gå på golvet utan att skada slangen (innan du hunnit lägga det nya golvet).
 12. Prova. Innan golvvärmen kläs in med ytskikt ska systemet kopplas in, fyllas med vatten och provtryckas. Har du inte de rätta verktygen eller saknar kunskap om hur momentet går till kan du anlita en behörig VVS-installatör som hjälper dig. Provtryckningen utförs med ett tryck på 1 x 5 drifttrycket och ska hålla i åtminstone en timme. Samtidigt som provtryckningen utförs kontrollerar man även visuellt att slangen inte läcker vatten någonstans.
 13. Golvet kan läggas. När provtryckningen är färdig och godkänd går det bra att lägga golvet.

Köp ditt material här

byggmax
Över 49 800 produkter i sitt sortiment.
Till hemsidan
Visa Mastercard
beijer bygg
Hitta ditt byggmaterial hos Beijer Bygg.
Till hemsidan
Visa Mastercard

Vanliga frågor och svar

För elektrisk golvvärme är en flytspackelnivå på 15 millimeter tillräckligt. Gäller det vattenburen golvvärme ska det vara minst 30 millimeter flytspackel.

I genomsnitt drar golvvärme 150 kWh till 300 kWh per kvadratmeter och år.

I slangen som ligger under golvet leds varmt vatten runt som värmer upp golvet. Beroende på vilket golv det gäller kan värmen fördelas olika bra. Ett betonggolv har exempelvis god värmeledningsförmåga, medan ett trägolv leder värme sämre. Då används ofta aluminiumplåtar som fördelar värmen ut mot sidorna.

Vattenburen golvvärme får du installera själv, men du bör ta hjälp av en VVS-montör för provtryckningen. Gäller de elektrisk golvvärme ska en behörig elektriker utföra installationen.

Ja, men du bör låta golvvärme i källarutrymme vara påslagen, även under sommaren eftersom den hjälper till att torka ut fukt.

Det beror på om du redan har ett befintligt system eller om du behöver installera ett nytt rörsystem. Om du måste installera ett nytt rörsystem för vattenburen golvvärme ligger kvadratmeterpriset på mellan 1 000 och 2 000 kronor. I det priset ingår material och arbetskostnad.

Fundera över vilken isolering som passar bäst samt om golvtypen du väljer är kompatibel med golvvärmen.

Det beror på det befintliga uppvärmningssystemet. Har du redan ett vattenburet system med radiatorer och samtidigt vill kunna värma upp hela huset med golvvärme är det vattenburna systemet överlägset. Det ger en lägre driftkostnad och håller en jämnare temperatur.

Det kostar mer att installera ett vattenburet golvvärmesystem (om du inte redan har ett befintligt) än att installera ett elektriskt system. Däremot blir driftkostnaden betydligt lägre för vattenburet än eldrivet.

Relaterade artiklar