OVK-besiktning – vad är det?

Matilda Nobel Matilda Nobel / Lästid: ~3 minuter

OVK är en förkortning av obligatorisk ventilationskontroll. Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägare utför en OVK-besiktning för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska.

Så fungerar det

OVK-besiktning är en obligatorisk kontroll av en fastighets ventilationssystem och den sker kontinuerligt. Alla byggnader ska enligt lag besiktigas för OVK. År 1991 infördes OVK på grund av en då allvarlig situation gällande undermålig inomhusmiljö i både skolor som bostäder. Den som ansvarar för att OVK utförs är fastighetsägaren, oavsett om han eller hon bor i fastigheten eller inte. Om det gäller lägenhetshus är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för OVK-kontrollen, om bostadsrättens ägare inte utfört någon enskild renovering som påverkat ventilationssystemet, då är det han eller hon som ansvarar för kontroll i sin bostadsrätt.

Hur ofta OVK-besiktning ska utföras beror på vilket ventilationssystem som används i fastigheten, men vanligtvis är det vart tredje eller sjätte år.

 • Fastigheter som besiktas vart tredje år: skolor, bibliotek, flerbostadshus och vårdinrättningar.
 • Fastigheter som besiktas vart sjätte år: kontorsfastigheter, butikslokaler och lägenhetsfastigheter.

Fastigheter som undgår kravet på OVK-besiktning:

 • Enplansvillor med självdragssystem eller med enbart fläktstyrd frånluft
 • Tvåplansvillor med självdragssystem eller med enbart fläktstyrd frånluft
 • Industribyggnader
 • Ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk
 • Militära anläggningar som är av hemlig natur

En OVK-besiktning ske i samband med installation av nya ventilationssystem, även för fastigheter som normalt sett undantas från kravet.

Syftet

Enligt det nationella miljömålet ”God bebyggd miljö” samt delmålet ”God inomhusmiljö” ska byggnader hålla ett tillfredsställande inomhusklimat. Dålig eller icke fungerande ventilation kan leda till dålig luft inomhus, vilket i sin tur kan leda till tillväxt av mögel, olika sorters hudproblem och irriterade ögon eller allergier, för att nämna några.

Så går OVK-besiktning till

Besiktningsmannen kontrollerar bland annat att ventilationssystemet fungerar enligt de bestämmelser som gällde när det installerades. Dessutom kontrolleras eventuell utbyggnad eller förändring av ventilationssystemet. Om ventilationssystemet byggts ut gäller de bestämmelser som var gällande för tidpunkten då ombyggnationen ägde rum. Fler saker som kontrolleras:

 • Föroreningar. Besiktningsmannen kontrollerar om det finns föroreningar i ventilationssystemet som riskerar att spridas i fastigheten.
 • Instruktioner. Besiktningsmannen kontrollerar att det finns lättförståeliga och lättillgängliga instruktioner för ventilationssystemet.
Hitta en expert som kan utföra OVK-besiktning

Beskriv projektet, matchas med experter och jämför offerter – helt gratis!

 • Mötesplats med 88 146 experter
 • Digitala avtal
 • Rikstäckande
 • Gratis offertförfrågan
 • Dokumenthantering av projektet
 • Kvalitetskontroll
 • BYGG.se följer projektet från start till mål
Hitta expert
Gratis offerttjänst

Besiktningsmannens behörighet

Endast en certifierad funktionskontrollant får utföra besiktningen. Det är besiktningsmannen som för protokoll, dokumenterar fastighetens eventuella brister och redovisar resultatet. Om besiktningsmannen fastställt att det finns brister och fastigheten räknas som icke-godkänd, måste bristerna åtgärdas inom sex månader.

Det finns olika behörighetsnivåer för besiktningsmannen som utför OVK: normal och kvalificerad. Normal behörighetsnivå innebär att besiktningsmannen får utföra OVK i byggnader med S-, F- och FX-ventilationssystem och även i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilationssystem. Kvalificerad behörighetsnivå innebär att besiktningsmannen får utföra OVK på alla typer av ventilationssystem och i alla typer av fastigheter.

Förklaring till ventilationsförkortningar:

 • S: självdragsventilation
 • F: fläktventilation där frånluftsflödet är fläktstyrt
 • FT: fläktventilation där frånluft och tilluft är fläktstyrda
 • FX/FTX: ventilation med värmeåtervinning

Vanliga frågor och svar

Det är en, enligt lag, obligatorisk ventilationskontroll.

En behörig besiktningsman kontrollerar ventilationssystemet för att se om det fungerar som det ska. Han eller hon dokumenterar även eventuella brister och ger förslag på åtgärder.

Alla fastigheter måste utföra OVK-kontroller regelbundet förutom: en- och tvåbostadshus med självdragssystem eller med enbart fläktstyrd frånluft samt industrilokaler, ekonomibyggnader för jordbruk och militära anläggningar av hemlig natur.

Gäller det lägenhetshus tar OVK-besiktningen cirka 15 minuter per lägenhet. Men gäller det stora lokaler kan det ta flera dagar att utföra besiktningen.

Relaterade artiklar